xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Evaluering af organiseringen af vaccinations­indsatsen mod covid-19

Udrulningen frem til september 2021

EVALUERINGER 18 MAJ 2022

Evalueringen undersøger, i hvilken grad organiseringen af vaccinationsindsatsen mod covid-19 har understøttet en hurtig, sikker og effektiv udrulning af vaccinerne til landets borgere.

Afsnit

  1. Sammenfatning
  2. Status for udrulningen
  3. Målgrupper og visitation
  4. Organisering og styring
  5. Leverancemodel
  6. IT- og dataunderstøttelse
  7. Vaccinedistribution og kapacitetsstyring
  8. Prioritering og finansiering

 

Evaluering af organiseringen af vaccinationsindsatsen mod covid-19