xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2021

Flere end 180.000 danskere har i 2021 svaret på en række spørgsmål om deres sundhed, sygdom og trivsel i undersøgelsen ”Hvordan har du det?”.

ANALYSER 09 MAR 2022

Svarene giver et enestående øjebliksbillede af danskernes sundhed, og resultaterne er nu samlet i Den Nationale Sundhedsprofil 2021.

Sundhedsprofilen er et vigtigt redskab og et afgørende vidensgrundlag i arbejdet med at monitorere danskernes sundhed, til politisk rådgivning og i tilrettelæggelse af nationale indsatser, bl.a. opdatering af anbefalinger i forebyggelsespakkerne til kommunerne.

Danskernes sundhed - Den nationale sundhedsprofil 2021 (196 sider) PDF

Danskernes sundhed - bestil trykt version hos Stibo Boghandel

Den Nationale Sundhedsprofl 2021 er baseret på undersøgelsen ”Hvordan har du det?” gennemført af de fem regioner og Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Det er alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, der har gennemført undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet samt Finansministeriet. 

Kapitlerne

Rapporten indeholder følgende kapitler:

Forord

En sundhedsprofil gennemført under covid-19-pandemien

1. Indledning

2. Helbred og trivsel

Selvvurderet helbred, fysisk og mentalt helbred, stress og sociale relationer

3. Sundhedsadfærd og risikofaktorer

Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet, vægt og flere samtidige risikofaktorer

4. Sygelighed

Langvarig sygdom, specifikke sygdomme og helbredsproblemer, smerter eller ubehag

5. Den praktiserende læges rolle

5. Middellevetid og gode leveår

Bilag

 

Kort version

Den Nationale Sundhedsprofil 2021 er også udgivet i en kort version, der sætter fokus på de centrale udfordringer (tobak, alkohol, mental sundhed, svær overvægt, fysisk aktivitet, social ulighed i sundhed - ophobning af risikofaktorer):

Læs kort version (20 sider)

 

Nyhed

Nyhed fra 9. marts 2022 om Den Nationale Sundhedsprofil

Databasen danskernessundhed.dk

Danskernes sundhed: Tal fra Den nationale sundhedsprofil: 2010, 2013, 2017 og 2021

Vil du vide mere om Den Nationale Sundhedsprofil?

Få meget mere viden om danskernes sundhed og find relevant materiale på www.sst.dk/sundhedsprofilen