xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sammenhængen mellem skærmtid og fysisk aktivitet og stillesiddende tid hos børn

En systematisk litteraturgennemgang.

VIDEN OG INSPIRATION 08 SEP 2020

Rapporten rummer en systematisk sammenfatning af tidligere undersøgelser af sammenhængen mellem brug af digitale skærmmedier og henholdsvis daglig fysisk aktivitet og stillesiddende tid blandt børn og unge. Ligeledes er formålet at sammenfatte undersøgelser, der har undersøgt betydningen af brug af aktiv skærmtid (exergaming) for børn og unges daglige fysiske aktivitet og stillesiddende tid.

Begrebet aktiv skærmtid dækker over en type af computerspil, der er udviklet til at integrere fysisk aktivitet ind i spillet, og det rummer derved et potentiale for at fremme børn og unges fysiske aktivitet.

Litteraturgennemgangen er gennemført for Sundhedsstyrelsen af Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense.

Sammenhængen mellem skærmtid og fysisk aktivitet og stillesiddende tid hos børn