xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

NKR: Behandling af aldersbetinget grå stær

Anbefalingerne er under vurdering

ANBEFALINGER 10 JAN 2020

Retningslinjen har fokus på diagnostik og behandling af patienter med aldersbetinget grå stær. Retningslinjen er opdateret i 2019, eftersom det blev vurderet,
at der var kommet ny evidens på udvalgte emner siden den oprindelige publicering i 2013. 

Aldersbetinget grå stær betyder, at der kommer uklarheder i øjets linse, som kan medføre nedsat syn, dobbeltsyn eller blændingsgener. Aldersbetinget grå stær er den hyppigste årsag til blindhed, og i Danmark bliver der foretaget omkring 50.000 operationer om året. I takt med at andelen af ældre i befolkningen stiger, forventes det årlige antal af grå stær operationer også at stige.

Opdateringen af retningslinjen har forbedret det videnskabelige grundlag for enkelte anbefalinger og afspejler nu den nyeste viden inden for området. Retningslinjen indeholder anbefalinger for udvalgte kliniske problemstillinger og kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger, forløbsbeskrivelser mv. på området.

Hvad betyder under vurdering?

I vurderingen bliver der taget stilling til om anbefalingerne lever op til vores kriterier for at udarbejde og/eller opdatere en anbefaling:

  • Betydelig sygdomsbyrde (populationsstørrelse, sygelighed, dødelighed)
  • Stort ressourceforbrug (dyr behandling, ventetider m.v.)
  • Store variationer i praksis (geografiske variationer m.v.)
  • Ny risikobetonet teknologi
  • Mulige indikationsskred
  • Tvivl om tolkning af evidensen
  • Uenighed om evidensen på tværs af faglige miljøer/patientorganisationer og borgere

Retningslinjen

National klinisk retningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af aldersbetinget grå stær (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide (dansk version)

Quick guide (English version)

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer

Høring

Høringsnotat

Høringsportal

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Baggrundsmateriale

Metaanalyser og risk of bias

PICO 3 (pdf)

PICO 3 (RevMan5)

PICO 4a (pdf)

PICO 4a (RevMan5)

PICO 4b (pdf)

PICO 4b (RevMan5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (RevMan5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (RevMan5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (RevMan5)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (RevMan5)

PICO 9 (pdf)

PICO 9 (RevMan5)

PICO 10 (pdf)

PICO 10 (RevMan5)

Søgestrategi og flowcharts

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2018)

Søgeprotokol for primær og sekundær litteratur (opdateret 2019)

Flowcharts