xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af aldersbetinget grå stær

Retningslinjen har fokus på diagnostik og behandling af patienter med aldersbetinget grå stær. Retningslinjen er opdateret i 2019, eftersom det blev vurderet at der var kommet ny evidens på udvalgte emner, siden den oprindelige publicering i 2013.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 10 JAN 2020

Aldersbetinget grå stær betyder, at der kommer uklarheder i øjets linse, som kan medføre nedsat syn, dobbeltsyn eller blændingsgener. Aldersbetinget grå stær er den hyppigste årsag til blindhed, og i Danmark bliver der foretaget omkring 50.000 operationer om året. I takt med at andelen af ældre i befolkningen stiger, forventes det årlige antal af grå stær operationer også at stige.

Opdateringen af retningslinjen har forbedret det videnskabelige grundlag for enkelte anbefalinger og afspejler nu den nyeste viden inden for området. Retningslinjen indeholder anbefalinger for udvalgte kliniske problemstillinger, og kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger, forløbsbeskrivelser mv. på området.

Retningslinjen

NKR: Behandling af aldersbetinget grå stær - MAGICapp (magicapp.org)

Quickguide - PDF

Quick guide in English - PDF

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar Link til høringsportalen

Habilitetserklæringer

Link til habilitetserklæringer 

Baggrundsmateriale

Flowcharts 

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

Pdf

NKR 4 grå stær PICO 3 operation PICO 3 operation udviklingen af aldersbetinget makuladegeneration

NKR 4 grå stær PICO 4a toriske kunstlinser over 2D

NKR 4 grå stær PICO 4b toriske kunstlinser 1-1.75D

NKR 4 grå stær PICO 5 intrakameral injektion af cefuroxim

NKR 4 grå stær PICO 6 forebyggelse af endoftalmitis

NKR 4 grå stær_PICO 7_NSAID vs. Steroid

NKR 4 grå stær PICO 8 operation på begge øjne samme dag

NKR 4 grå stær PICO 9 førstedagskontrol

NKR 4 grå stær PICO 10 multifokale vs. monofokale linser

RevMan5

NKR 4 grå stær PICO 3 operation PICO 3 operation udviklingen af aldersbetinget makuladegeneration.rm5

NKR 4 grå stær PICO 4a toriske kunstlinser over 2D.rm5

NKR 4 grå stær PICO 4b toriske kunstlinser 1-1.75D.rm5

NKR 4 grå stær PICO 5 intrakameral injektion af cefuroxim.rm5

NKR 4 grå stær PICO 6 forebyggelse af endoftalmitis.rm5

NKR 4 grå stær_PICO 7_NSAID vs. Steroid

NKR 4 grå stær PICO 8 operation på begge øjne samme dag.rm5

NKR 4 grå stær PICO 9 førstedagskontrol.rm5

NKR 4 grå stær PICO 10 multifokale vs. monofokale linser.rm5

Søgeprotokoller

Søg.protokol opdat. guidelines.2018

Søg.protokol opdat. for PICOs