xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">

Narkotika­situationen i Danmark - delrapport 4 (2018)

Sundhedsrelaterede konsekvenser

07 NOV 2018

Denne delrapport er fjerde del af en serie af udgivelser fra Sundhedsstyrelsen, der tilsammen beskriver Narkotikasituationen i Danmark. Delrapporterne udgives løbende efterhånden som data og undersøgelsesresultater bliver tilgængelige.

Foreliggende delrapport omhandler de helbredsmæssige konsekvenser og skader som følger af brugen af illegale stoffer.

Disse skader omhandler blandt andet forgiftninger og dødsfald, psykiske lidelser og infektionssygdomme blandt personer med et stofmisbrug, og som de optræder i registre og meldesystemer.

I delrapporten fremlægges de seneste opgørelser og tal fra dødsårsaggisteret, Landspatientregisteret, Meldesystemet for smitsomme sygdomme samt Rigspolitiets opgørelse over narkotikarelaterede dødsfald.

5 delrapporter

Rapporten er en del af en serie af udgivelser fra Sundhedsstyrelsen, der tilsammen beskriver Narkotikasituationen i Danmark. Delrapporterne udgives løbende efterhånden som data og undersøgelsesresultater bliver tilgængelige.

 

1. Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge 2018

 

2. Skøn over antallet af stofbrugere med et højrisikoforbrug 2019

 

3. Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed 2020

3. Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed 2019

 

4. Sundhedsrelaterede konsekvenser 2019

4. Sundhedsrelaterede konsekvenser 2018

 

5. Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2020

5. Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet 2018