xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter

Sundhedsstyrelsen udgiver en national klinisk retningslinje for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 17 DEC 2018

Sundhedsstyrelsen udgiver en national klinisk retningslinje for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter.

Retningslinjen bygger på en canadisk guideline ”The 2017 Canadian Guideline for Opioids for Chronic Non-Cancer Pain” og er tilpasset danske forhold.

Den nye retningslinje har fokus på behandling med opioider. Den ser både på, hvilke doser man bør holde sig indenfor og på, hvordan man forholder sig til specifikke grupper af patienter, som fx har eller har haft et stof- og/eller et alkoholmisbrug. Desuden kommer den med anbefalinger til, hvordan patienter kan trappe ud af opioider.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter MAGICapp (magicapp.org) 

Quickguide

Quickguide, NKR opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter

Quick guide in English

National clinical guideline on opioid treatment of chronic non-malignant pain

12 February 2019: The guideline concerns treatment of adults with chronic non-malignant pain conditions, i.e. conditions that have lasted for over three months and are neither features of or have been caused by cancer.

The purpose of the guideline is to provide evidence-based recommendations on when in the course of treatment and for which chronic-pain patients opioids may be administered, and on restricting the opioid dose, shifting to another opioid and tapering opioids.

Quick guide: National clinical guideline on opioid treatment of chronic non-malignant pain

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Link til høringsportalen

Kommissorium

Kommissorium NKR Opioidbehandling af non maligne smerter

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer