Engelsk

NKR: Opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter

Sundhedsstyrelsen udgiver en national klinisk retningslinje for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter.

RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER 17 DEC 2018

Sundhedsstyrelsen udgiver en national klinisk retningslinje for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter.

Retningslinjen bygger på en canadisk guideline ”The 2017 Canadian Guideline for Opioids for Chronic Non-Cancer Pain” og er tilpasset danske forhold.

Den nye retningslinje har fokus på behandling med opioider. Den ser både på, hvilke doser man bør holde sig indenfor og på, hvordan man forholder sig til specifikke grupper af patienter, som fx har eller har haft et stof- og/eller et alkoholmisbrug. Desuden kommer den med anbefalinger til, hvordan patienter kan trappe ud af opioider.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter MAGICapp (magicapp.org) 

Quickguide

Quickguide, NKR opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Link til høringsportalen

Kommissorium

Kommissorium NKR Opioidbehandling af non maligne smerter

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer