xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af Menières

Sundhedsstyrelsen udgiver en national klinisk retningslinje for behandling af Menières, der er en sygdom i det indre øre.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 21 SEP 2018

Menières er en sygdom i det indre øre, som kendetegnes ved høretab, spontane svimmelhedsanfald og tinnitus. Høretabet er typisk kun på det ene øre og ledsages af tinnitus samt en trykfølelse i øret. Ved svimmelhedsanfald får patienten en kraftig følelse af, at alt roterer, kvalme samt tendens til opkast og fald.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af menières MAGICapp (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide: National Klinisk Retningslinje for behandling af Meniéres

English version

Quick guide: National Clinical Guideline for the treatment of Meniére's disease

Høring

Høringsportalen.dk

Høringsnotat pdf

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar) pdf

Kommissorium

Kommissorium pdf

Baggrundsmateriale

GRADE

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen

Flowcharts

Flowcharts

Vurderinger

AMSTAR vurdering Excel

AGREE - a critical group appraisal pdf

AGREE - Helsedirektoratet pdf

AGREE - SFORL

Metaanalyser og risk-of-bias-vurderinger

Metaanalyse 1 Vestibulær rehabilitering 2018 pdf

Metaanalyse 4 Betahistin 2018 pdf

Metaanalyse 6 Meniett 2018 pdf

Metaanalyse 7 Steroid 2018 pdf

Metaanalyse 8 Gentamicin 2018 pdf

Metaanalyse 9 Kirurgi 2018 pdf

 

Menieres PICO1 Vestibulær rehabilitering 2018 RevMan5 til databrug

Menieres PICO4 Betahistine 2018 RevMan5 til databrug

Menieres PICO 6 Meniett 2018 RevMan5 til databrug

Menieres PICO7 Steroid 2018 RevMan5 til databrug

Menieres_PICO_8_Gentamicin_2018 RevMan5 til databrug

Menieres PICO9 Kirurgi 2018 RevMan5 til databrug

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines til NKR: Menières pdf

Søgeprotokol for sekundær litteratur til NKR: Menières pdf

Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: Menières pdf