xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af lumbal spinalstenose

Denne nationale kliniske retningslinje omhandler anbefalinger for behandling af lumbal spinalstenose.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 25 SEP 2017

Lumbal spinalstenose (forsnævring af rygmarvskanalen) er en udbredt tilstand blandt ældre mennesker. Tilstanden skyldes forandringer i rygsøjlen, som giver et tryk på nerverne i rygmarvskanalen. For patienten kan det betyde udstrålende smerter i benene, tunghedsfornemmelse, nedsat gangdistance og dårlig balance. Retningslinjen har fokus på behandling med både kirurgi, medicin, træning og ledmobiliserende behandling.

Sundhedsstyrelsen anbefaler blandt andet, at patienter kan tilbydes en pladsskabende operation (dekompression af spinalkanalen), hvis symptomerne bliver for invaliderende samt tilbud om træning under vejledning.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af lumbal spinalstenose -MAGICapp (magicapp.ord)

National klinisk retningslinje for behandling af lumbal spinalstenose -PDF

Quickguide

Quickguide: National klinisk retningslinje for behandling af lumbal spinalstenose

English version

Quickguide: Treatment of lumbar spinal stenosis

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Materialerne er også tilgængelige på høringsportalen

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje vedr. behandling for lumbal spinalstenose

Habilitetserklæringer

Habilitetserklæringer for medlemmer af arbejdsgruppen

Baggrundsmateriale

GRADE

'GRADE evidensprofiler samlet' indgår i retningslinjen

Flowcharts

Flowcharts

Vurderinger

AMSTAR vurderinger

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines til NKR: lumbal spinalstenose

Søgeprotokol for guidelines til NKR: sekundær litteratur

Søgeprotokol for guidelines til NKR: primær litteratur