xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af kronisk ødem i under­ekstremiteterne

Denne nationale kliniske retningslinje indeholder anbefalinger for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne med fokus på målgruppen over 65 år.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 27 SEP 2017

Retningslinjen har primært fokus på kompressionsbehandling og anbefaler overordnet set behandling med kompressionsbandager til ødemet er reduceret og eventuelle sår er helet. Herudover anbefales kompressionsstrømper til efterbehandling. 

I retningslinjen anbefales der desuden imod brugen af vanddrivende medicin i behandlingen af kronisk ødem i de tilfælde, hvor den eneste indikation for vanddrivende er ødematøse ben.

Kronisk ødem i underekstremiteterne er en tilstand af væskeophobning i benene og er et hyppigt sundhedsfagligt problem, specielt blandt ældre. Patienter med kronisk ødem kan opleve både fysiske, psykiske og sociale komplikationer. Kronisk ødem øger bl.a. risikoen for infektioner og bensår, og ved udvikling af bensår er der høj risiko for tilbagevendende sårdannelse.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne - MAGICapp (magicapp.org)

National klinisk retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne - PDF

Quickguide

Quickguide: National klinisk retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne

English version

Quickguide: Treatment of lower limb chronic oedema

Høring

Høringsnotat

Samlede høringssvar inkl. peer reviewsvar

Materialerne er også tilgængelige på høringsportalen

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje vedr. behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne

Baggrundsmateriale

GRADE evidensprofiler: ”evidensprofiler samlet” indgår i retningslinjen

Flowcharts

AMSTAR vurderinger

AGREE vurdering

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

PICO 1 Kompressionsbandager (pdf)

PICO 1 Kompressionsbandager (RevMan5 til databrug).rm5

PICO 2 Kompressionsstrømper (pdf)

PICO 2 Kompressionsstrømper (RevMan5 til databrug).rm5

PICO 3 Multikomponentbandager (pdf)

PICO 3 Multikomponentbandager (RevMan5 til databrug).rm5

PICO 8 Fysisk træning (pdf)

PICO 8 Fysisk træning (RevMan5 til databrug).rm5

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines til NKR: kronisk ødem i underekstremiteterne

Søgeprotokol for guidelines til NKR: sekundær litteratur

Søgeprotokol for guidelines til NKR: primær litteratur