xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Sygdomsbyrden i Danmark - risikofaktorer

Rapporten beskriver udvalgte konsekvenser og byrdemål for rygning, alkohol, stoffer, fysisk inaktivitet, svær overvægt, lavt frugtindtag, lavt grøntindtag, højt fedtindtag, usikker sex, svage sociale relationer, dårlig mental sundhed og søvnbesvær i Danmark. Konsekvenserne vil blive opgjort i forhold til køn og uddannelse. Risikofaktorerne omfatter både risikoadfærdsformer og faktorer vedrørende mental sundhed.

12 SEP 2016

Rapporten beskriver udvalgte konsekvenser og byrdemål for rygning, alkohol, stoffer, fysisk inaktivitet, svær overvægt, lavt frugtindtag, lavt grøntindtag, højt fedtindtag, usikker sex, svage sociale relationer, dårlig mental sundhed og søvnbesvær i Danmark. Konsekvenserne vil blive opgjort i forhold til køn og uddannelse. Risikofaktorerne omfatter både risikoadfærdsformer og faktorer vedrørende mental sundhed.

Rapporten præsenterer for hver risikofaktor - hvis muligt - beregninger af: Forekomst, dødsfald, restlevetid, tabte leveår, indlæggelser, ambulante besøg, skadestuebesøg, alment praktiserende læge, kortvarigt og langvarigt sygefravær, førtidspension, sundhedsøkonomi, produktionstab, sparede fremtidige omkostninger og forbrug.

393 sider.

Sygdomsbyrden i Danmark - risikofaktorer - PDF (version 2.0, 30. september)

Om version 2.0

Version 2.0 af rapporten indeholder rettelser af en systematisk fejl. Fejlen angår prosatekststykker, som refererer til tal for tabt produktion for risikofaktorerne rygning, fysisk inaktivitet, svær overvægt, psykisk belastende arbejdsmiljø, ensomhed, dårlig mental sundhed og søvnbesvær.

I begge versioner er tallene korrekte i tabeller og søjlediagrammer i både i de tematiske kapitler og i sammenfatningsfigurer og tabeller. Men i sammenfatningen for de nævnte risikofaktorer i version 1.0 er tallene fejlagtige for netop opgørelser af produktionstab samt i de sammenfattende bokse i de tematiske kapitler.

Trykt udgave

Rapporten kan rekvireres gratis mod betaling af porto og forsendelsesomkostninger hos Rosendahls-Schultz Grafisk