xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af nyopståede lænderygsmerter

Retningslinjen omfatter udvalgte elementer i behandlingen af uspecifikke lænderygsmerter.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 20 JUN 2016

Den nationale kliniske retningslinje giver nye vidensbaserede anbefalinger. Anbefalingerne er bl.a. at opfordre patienten til opretholdelse af vanlig aktivitet, tilbyde individualiseret patientuddannelse i tillæg til vanlig behandling, hvor denne vurderes at kunne øge egenomsorgen, samt at tilbyde manuel ledmobiliserende teknikker og superviseret fysisk træning i tillæg til vanlig behandling.

National klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter 

 

Retningslinjen anbefaler ikke rutinemæssigt tilbud om billeddiagnostisk udredning med MR scanning eller røntgenundersøgelse, akupunktur samt farmakologisk behandling i form af paracetamol, opiodier og NSAID.

Retningslinjen forholder sig yderligere til intervention specifikt målrettet patienten på baggrund af modificerbare, prognostiske faktorer.

Retningslinjen omfatter udvalgte elementer i behandlingen af uspecifikke lænderygsmerter. Retningslinjen er således et supplement til øvrige retningslinjer, forløbsprogrammer og behandlingsvejledninger på området. Ud over kliniske anbefalinger peger retningslinjen på behovet for at styrke forskningen og dermed evidensgrundlaget for behandlingen af uspecifikke lænderygsmerter.

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter (MAGICapp magicapp.org)

Quickguide

Quickguide: National klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter

English version

Quick guide: National clinical guideline for the treatment of recent onset low back pain

Høring

Høringsnotat

Høringsmaterialet kan findes på Høringsportalen

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje vedr. behandling af lænderygsmerter

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen

Flowcharts

Flowcharts

AMSTAR vurderinger

AMSTAR

AGREE vurderinger

AGREE

Metaanalyser og risk of bias-vurderinger

PICO 1 (pdf)

PICO 1 (rm5)

PICO 2 (pdf)

PICO 2 (rm5)

PICO 4 (pdf)

PICO 4 (rm5)

PICO 5 (pdf)

PICO 5 (rm5)

PICO 6 (pdf)

PICO 6 (rm5)

PICO 7 (pdf)

PICO 7 (rm5)

PICO 8 (pdf)

PICO 8 (rm5)

PICO 9 (pdf)

PICO 9 (rm5)

PICO 10 (pdf)

PICO 10 (rm5)

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines til NKR: lænderygsmerter

Søgeprotokol for sekundær litteratur til NKR: lænderygsmerter

Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: lænderygsmerter