xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af håndeksem

Retningslinjen omfatter udvalgte elementer i behandlingen af håndeksem. Formålet med retningslinjen er at højne og ensarte kvaliteten af behandlingen af håndeksem i Danmark.

ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER 04 OKT 2016

Retningslinjen omfatter udvalgte elementer i behandlingen af håndeksem. Retningslinjen er således et supplement til øvrige retningslinjer, forløbsprogrammer og behandlingsvejledninger på området.

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af behandlingen af håndeksem i Danmark. Retningslinjen handler om behandlingen af voksne over 15 år, men det er ligeledes vigtigt, at børn bliver udredt og får den rette behandling inden håndeksem bliver kronisk.

Det anbefales det blandt andet, at flere patienter bliver henvist til udredning tidligere i behandlingsforløbet, end det er tilfældet i dag. Retningslinjen opfordrer også til et større fokus på struktureret patientuddannelse og rådgivning omkring arbejdsrelateret håndeksem som en del af behandlingen.

Antallet af ”god praksis anbefaling” i denne retningslinje viser, at der er behov for øget forskning i området. Udover de kliniske anbefalinger peger retningslinjen derfor også på behovet for at styrke forskningen og dermed evidensgrundlaget for behandlingen af håndeksem.

Den nationale kliniske retningslinje giver nye vidensbaserede anbefalinger. Retningslinjen indeholder både farmakologiske og non-farmakologiske anbefalinger.

Retningslinje 

Quickguide

Quickguide: National klinisk retningslinje for behandling af håndeksem

English version

Quick guide: National clinical guideline for the treatment of hand eczema

Høring

Høringsmaterialet kan findes på Høringsportalen

Kommissorium

Kommissorium for national klinisk retningslinje for behandling af håndeksem

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

Grade evidensprofiler

Evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen.

AGREE

Group appraisal - occupational aspects of management

Group appraisal  - Canadian hand dermatitis management guidelines

Group appraisal - guidelines for diagnosis, prevention and treatment of hand eczema

AMSTAR

AMSTAR PICO 5

AMSTAR PICO 6

Søgebeskrivelse

Søgebeskrivelse inkl. flowcharts

Søgeprotokoller

Søgeprotokol for guidelines til NKR: Håndeksem

Søgeprotokol for sekundær litteratur til NKR: Håndeksem

Søgeprotokol for primær litteratur til NKR: Håndeksem