xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

NKR: Behandling af håndeksem

Retningslinjen omfatter udvalgte elementer i behandlingen af håndeksem. Formålet med retningslinjen er at højne og ensarte kvaliteten af behandlingen af håndeksem i Danmark.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER 04 OKT 2016

Retningslinjen omfatter udvalgte elementer i behandlingen af håndeksem. Retningslinjen er således et supplement til øvrige retningslinjer, forløbsprogrammer og behandlingsvejledninger på området.

Formålet med den nye retningslinje er at højne og ensarte kvaliteten af behandlingen af håndeksem i Danmark. Retningslinjen handler om behandlingen af voksne over 15 år, men det er ligeledes vigtigt, at børn bliver udredt og får den rette behandling, inden håndeksem bliver kronisk.

Det anbefales det blandt andet, at flere patienter bliver henvist til udredning tidligere i behandlingsforløbet, end det er tilfældet i dag. Retningslinjen opfordrer også til et større fokus på struktureret patientuddannelse og rådgivning omkring arbejdsrelateret håndeksem som en del af behandlingen.

Antallet af ”god praksis anbefaling” i denne retningslinje viser, at der er behov for øget forskning på området. Udover de kliniske anbefalinger peger retningslinjen derfor også på behovet for at styrke forskningen og dermed evidensgrundlaget for behandlingen af håndeksem.

Den nationale kliniske retningslinje giver nye vidensbaserede anbefalinger. Retningslinjen indeholder både farmakologiske og non-farmakologiske anbefalinger.

Retningslinjen er genvurderet i 2020
Sundhedsstyrelsen vurderer på baggrund af tilbagemeldinger fra faglige selskaber, om gældende NKR skal opdateres. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for opdatering af retningslinjens anbefalinger. Retningslinjen er derfor genpubliceret i en opdateret version, hvor det fremgår under hver enkelt anbefaling, at det er vurderet, at det ikke var nødvendigt at opdatere anbefalingen i 2020.

Retningslinje

National klinisk retningslinje for behandling af håndeksem (pdf)

National klinisk retningslinje for behandling af håndeksem (magicapp.org)

Quick guide

Quick guide

Kommissorium

Kommissorium

Høring

Høringsportal

Baggrundsmateriale

Fokuserede spørgsmål

GRADE evidensprofiler

Evidensprofiler indgår samlet i retningslinjen.

Kvalitetsvurderinger

AMSTAR

AMSTAR PICO 5

AMSTAR PICO 6

AGREE

Group appraisal - Occupational aspects of management

Group appraisal  - Canadian hand dermatitis management

Group appraisal - Guidelines for diagnosis, prevention and treatment of hand eczema

Søgestrategi og flowcharts

Søgebeskrivelse inkl. flowcharts

Søgeprotokol for guidelines (opdateret 2020)

Søgeprotokol for guidelines

Søgeprotokol for sekundær litteratur

Søgeprotokol for primær litteratur