xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hoftebeskyttere til forebyggelse af hoftebrud - en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering

26 APR 2010

Hoftebrud er den enkeltsygdom, der beslaglægger flest sengedage i Danmark. Det samlede antal hoftebrud når op mod ca. 7.500 tilfælde pr. år i Danmark. Mere end 90 % af alle hoftebrud er forårsaget af fald. Risikoen for fald og dermed brud er stigende med alderen, og gennemsnitsalderen for patienter med hoftebrud er over 80 år. Størstedelen af hoftebrudspatienterne har samtidig en eller flere kroniske medicinske sygdomme. Hoftebrud rammer således borgere, der i forvejen er svagelige, og af denne grund får bruddet ofte alvorlige konsekvenser. Kan man forhindre, at fald medfører brud, kan risikoen for både sygelighed og død formentlig reduceres betydeligt, og samtidig kan antal skadestuekontakter, sengedage ved indlæggelser og genoptræningsforløb reduceres.

Hoftebeskyttere kan reducere faldkræfterne mod hoften og derved reducere risikoen for hoftebrud hos ældre skrøbelige personer med høj risiko for fald. Effekten af hoftebeskyttere til forebyggelse af hoftebrud blandt borgere i plejebolig undersøges i den canadiske MTV-rapport “Hip Protectors in Long-Term Care: A Clinical and Cost- Effectiveness Review and Primary Economic Evaluation” (CADTH-rapporten) fra 2008. Formålet med nærværende kommentering er at foretage en kritisk vurdering af CADTH-rapporten og dens anbefalinger og at bestemme, i hvor høj grad konklusionerne kan overføres til en dansk kontekst.

Formater: