xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Pilot­projekt om supplerende rådgivning af trans­kønnede

Som led i Udenrigsministeriets LGBTI-handlingsplan udmøntes i alt 0,9 mio. kr. i perioden 2019-2021 til initiativet vedr. Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede.

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed relevante aktører til at ansøge om puljemidlerne med henblik på at udarbejde et supplerende rådgivningstilbud til transpersoner. Ved transperson forstås en person, hvis kønsidentitet i større eller mindre grad er i uoverensstemmelse med vedkommendes fødselstildelte køn.

Baggrund

Fra brugernes side er der en bekymring for, at man ikke får tilbudt den ønskede kønsmodificerende behandling, hvis man fortæller om sin tvivl. På baggrund af dette er der fra brugernes side ønske om et rådgivningstilbud, som er uafhængigt af det sundhedsfaglige tilbud, der varetager udredningen og den kønsmodificerende behandling. Dette med baggrund i et ønske om at sikre fortrolig psykosocial støtte fra personale, der ikke har beslutningskompetence ift. den enkeltes behandling. 

Rådgivningstilbuddet skal ikke være en parallel til det eksisterende behandlingstilbud i sundhedsvæsenet, men skal kunne give rum til refleksion og rådgivning ift. andre problemstillinger end de rent sundhedsfaglige.

Rådgivningstilbuddet skal løftes af personer, der er kvalificeret til at yde psykosocial støtte, rådgive om kønsmodificerende behandling, og som har et særligt kendskab til området samt kendskab til det nationale udrednings- og behandlingstilbud. 

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Ansøgning og frist

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest torsdag den 5. december 2019 kl. 12.00.

For konkrete krav til ansøger samt vurdering af ansøgninger, henvises til selve puljeopslaget. Link hertil findes nedenfor.  

Ansøgningsprocedure

Sundhedsstyrelsens ansøgningsskema skal benyttes. Link til ansøgningsskemaet findes herunder. Alle ansøgere modtager en kvittering for ansøgningen hurtigst muligt efter modtagelse.
Ansøgningen og tilhørende ansøgningsskema sendes som pdf-fil via mail til specialeplanlaegning@sst.dk. I emnefeltet skrives: ”Pulje: Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede [Navn på ansøger] – sagsnr. 4-1012-1001/1”

Spørgsmål

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen. 

Generelle faglige spørgsmål kan stilles til:

Læge Stine Vind Roi
Telefon: 25 26 52 43
E-mail: sjvi@sst.dk 

eller

Specialkonsulent Rune Eeg Nordvig
Telefon: 72 22 74 73 
Mail: ren@sst.dk 

Økonomiske spørgsmål kan stilles til:
Chefkonsulent Kasper Dahl
Telefon: 72 26 94 54 
E-mail: kda@sum.dk

Se også

Pulje: Øget indsats om supplerende rådgivning af transkønnede

Opdateret 05 NOV 2019