xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Kvalitet i ydelserne og plejen

Randers Kommune

Fra opgavestyring til værdighedskultur

Opdateret 03 JAN 2023

Beskrivelse

Randers Kommune har i dette projekt udviklet og implementeret deres egen Værdighedsmodel på baggrund af ’Videnscenter for værdig ældreplejes’ værdighedshjul. Værdighedsmodellen har et dobbeltperspektiv og anvendes både ift. medarbejderne og borgernes trivsel og har udviklet den psykologiske tryghed. Værdighedsmodellen indeholder redskaber, som klæder medarbejderne endnu mere på ift. at møde borger, pårørende og kolleger rummeligt og reflekterende. Som en del af implementering af Værdighedsmodellen, har der blandt andet været brug af eksterne supervisorer, som har fulgt medarbejderne i hjemmeplejen ude hos borgerne. Supervisoren har trådt ind i svære situationer sammen med medarbejderen og på den baggrund understøttet den faglige refleksion via spørgsmål fra Værdighedsmodellen. Det har vist sig mere virkningsfuldt end klassisk undervisning ift. at omsætte teori til handling.

Erfaringer

  • Erfaringen med Værdighedsmodellen er, at tilgangen og metoderne styrker den faglige refleksion og giver dertilhørende flere handlemuligheder i de situationer, hvor medarbejderne oplever afmagt – både ift. borgerrettede situationer, men også ift. kollegaer.
  • Værdighedsmodellen har vist sig særdeles effektfuld ift. at skabe et fælles sprog og en fælles tilgang på tværs af fagligheder i hele omsorgsområdet, hvilket har bidraget til et fælles tredje, hvor f.eks. sygeplejerskerne i højere grad har kunne se deres rolle ind i rehabiliteringsforløbene.
  • Læring fra et undervisningslokale med mange forskellige afdelinger, der har forskellige arbejdskulturer, kan kun tage kulturforandringen noget ad vejen, erfaringen fra projektet er, at aktionslæring i praksis er det som følger implementeringen helt til dørs.

 

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Værdighedsmodellen der er udviklet i regi af projektet.

Refleksionsspørgsmål der er udviklet sammen med ovenstående model

Gode råd

gode råd

  1. Der er tre vigtige steps i forbindelse med implementering af en værdighedskultur; 1) Lær kulturen og driften at kende. 2) Analyser og øg den psykologiske tryghed så rum dannes hvor man kan tale om det der er svært i gruppen. 3) Brug værdighedsmodellen til at tale fagligt om det der kan være svært for den enkelte og skab herudfra nye handlemuligheder.
  2. Vær opmærksom på, at omsorgstræthed er et vilkår for mennesker der arbejder med mennesker – men at fagligheden er et sprog for det og nye måder at handle på, er vejen ude af den.
  3. Der er ikke to arbejdspladser, der er ens, og man kan derfor ikke udføre præcis samme udviklingsforløb alle steder. Det kræver et åbent sind, analyse af de individuelle udfordringer i kulturen og overvejelser af hvad der er brug for i den givne situation. Man skal være nysgerrig på praksis og de antagelser og plots der ligger til grund herfor, for at finde ud af hvad man kan gøre for netop dem. Vær opmærksom på, at forandringer og udvikling kan tage tid.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden