xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Thisted Kommune tester talegenkendelse i hjemmeplejen

I projekt “Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen” i Thisted Kommune har et af formålene været at undersøge, om man via intelligent teknologi kan øge kvaliteten af dokumentationen og spare tid. En af de testede teknologier er talegenkendelse, der giver mulighed for at diktere sin dokumentationen, hvorefter “det talte” automatisk omdannes til tekst i omsorgsjournalen. Det store spørgsmål har været, om teknologien er moden til implementering? Virker det overhovedet, og hvad hvis man har en charmerende dialekt?

Af projektleder Mette Rægaard Larsen, Thisted Kommune.

”Appwriter er Guds gave til mig” udtaler 43-årige Sandie, der er ansat i hjemmeplejen i Thisted Kommune. Sandie har siden starten af 2022 dikteret sin dokumentation direkte i omsorgsjournalsystemet Cura, når hun er på arbejde. Det har givet hende en øget trivsel på arbejdspladsen, for nu kan hun klare dokumentationen helt selv. Sandie er ordblind, og tidligere skulle hun derfor ofte spørge en kollega om hjælp eller bruge meget lang tid på sin dokumentation. Det betød ofte overarbejde.

Indledende test i samarbejde med hjemmeplejen

I begyndelsen af projektet blev der helt lavpraktisk testet med medarbejdere i hjemmeplejen. Test blev udført i samarbejde med et udviklerteam bestående af medarbejdere fra Thisted Kommune og Systematic. Systematic er leverandør af Thisted Kommunen omsorgsjournalsystem, Cura. Udviklerteamet havde bygget en brugergrænseflade, der lignede brugergrænsefladen i Cura. Det var baseret på en eksisterende talegenkendelsesmotor og medarbejderne kunne både diktere, og få læst det, de havde dikteret, op. Tanken var, at det skulle bygges direkte ind i fagsystemet. I tre test med fire medarbejdere ad gangen prøvede medarbejdere ud fra fiktive cases at diktere deres dokumentation. Stort set ingen af medarbejderne, udover Sandie, havde inden testen prøvet at diktere før. Udviklerteamet analyserede herefter på hvor meget af det dikterede, der blev skrevet korrekt ned via teknologien. Antallet af forkerte ord i procent varierede med 10-50 % afhængig af medarbejderne. Tydeligt var det, at det var de medarbejdere med meget dialekt, der oplevede en meget stor fejlmargen. Udviklerteamet var derfor ikke imponeret over tallene, men medarbejderne var derimod positive og kunne se et potentiale i at anvende teknologien. Som Sandie sagde allerede dengang “Hvis bare 60 % af det jeg dikterer, kommer med, så er det bedre end nu, da alternativet er ingenting.”

I Thisted Kommune valgte vi derfor selvstændigt at fortsætte afprøvningen, mens udviklerteamet rettede fokus mod andre teknologier. Valget faldt på værktøjet Appwriter, fordi det allerede bliver benyttet af skoler i Thisted Kommune, heriblandt SOSU-skolen. Når man går fra studerende til medarbejder i Thisted Kommune, giver det mening, at man kan benytte det værktøj, man har fået undervisning i og kender.

Test af Appwriter

I begyndelsen af 2022 blev Appwriter afprøvet i drift sammen med 16 medarbejdere fra hjemmeplejen. Det var et repræsentativt udsnit af hjemmeplejen, og det var både medarbejdere med og uden skrivevanskeligheder, der testede. Appwriter er en app med mange smarte funktioner, som normalt benyttes af mennesker, der har læse- og skrivevanskeligheder. Appwriter fås til både PC, tablet og mobil og kan blandt andet omdanne tale til tekst, så medarbejderen kan diktere sin dokumentation, læse skreven tekst op med dens oplæsningsfunktion, komme med ordforslag mens man skriver, har indbyggede fagordbøger, scanne og oplæse tekst fra et stykke papir.

I forbindelse med afprøvningen af Appwriter blev det målt, hvor lang tid de 16 medarbejdere brugte på at dokumentere i journalsystemet Cura med og uden brug af Appwriter. Det blev også undersøgt, hvordan kvaliteten af dokumentationen var. Målingerne viste, at langt de fleste medarbejdere sparede tid ved at diktere deres dokumentation via Appwriter frem for at skrive den, og at kvaliteten var den samme, uanset om det var dokumenteret ved skrift eller tale. De medarbejdere, der havde brugt appen meget og øvet sig, opnåede de bedste resultater. Der var derfor ingen tvivl om, at det kræver øvelse i at bruge værktøjet og tale langsomt, klart og tydeligt, og at man skal vænne sig til det. Ikke alle medarbejdere var lige begejstret men 10 ud af 16 medarbejdere ønskede at fortsætte brugen af Appwriter efter testen. En af dem var selvfølgelig 43-årige Sandie.

Sådan bruger Sandie Appwriter i løbet af arbejdsdagen

Sandie er uddannet social- og sundhedshjælper og har arbejdet i hjemmeplejen i Thisted Kommune i 11 år. Før hun fik Appwriter havde Sandie svært ved at dokumentere skriftligt, og især det at skulle læse op på borgerne inde i Cura, voldte hende store problemer. Derudover spurgte hun ofte sine kolleger om hjælp til dokumentationen. Sandie dokumenterede ofte uden for arbejdstiden, fordi hun ikke kunne nå det i løbet af sin vagt.

Når Sandie kører rundt fra borger til borger, får hun Appwriters oplæsningsfunktion til at læse information om den næste borger højt for hende, hvilket gør, at hun er forberedt til det næste besøg, og at hun bruger sin transporttid produktivt. Når Sandie er ude hos en borger, dikterer hun relevant information fra besøget højt for sin arbejdstelefon. Imens omdanner Appwriter det, Sandie siger, til skreven tekst inde i journalsystemet Cura, hvor det gemmes. Hvis der står noget vigtig information, som Sandie skal bruge på et stykke papir, tager hun bare et billede af papiret med sin telefon, hvorefter Appwriter scanner det. Så kan Sandie bruge oplæsningsfunktionen til at få det læst højt. Den funktion synes hun er rigtigt smart. Sandie fortæller, at hun efter at være begyndt at bruge Appwriter hver dag er blevet mindre stresset og presset på sit arbejde, og at hun ikke længere behøver at spørge sine kolleger om hjælp til mange ting grundet sin ordblindhed.

Sandie er ikke den eneste, der er efter testen stadig bruger Appwriter. Nogle af de andre kolleger i hjemmeplejen, benytter også værktøjet, også selvom de ikke har læse- og skrivevanskeligheder. Det viser, at der er et potentiale, og at værktøjet potentielt kan være for alle.

Fra test til implementering

Thisted Kommune har på baggrund af afprøvningen i hjemmeplejen, valgt at udbrede Appwriter til flere ansatte i ældreplejen. I første omgang vil alle medarbejdere i hjemmeplejen blive tilbudt værktøjet og undervisning i at bruge det. Derudover vil det blive implementeret på udvalgte ældrecentre, for at opnå flere erfaringer med den gode implementering. Tanken er, at det skal tilbydes til alle i ældreplejen, så alle medarbejdere kan benytte værktøjet. Andre afdelinger i kommunen har også udvist stor interesse, og blandt andet Drift og Anlæg under Teknik og Erhverv, er også gået i gang med at implementere Appwriter til deres medarbejdere.

Konklusionen fra testen er, at teknologien kan og bør forbedres til det danske sprog. Mange medarbejdere er dog positive, og for nogle er teknologien for nuværende god nok. Det kræver dog øvelse og tilvænning. Thisted Kommune er derfor gået langsomt i gang med kulturforandringen og at udbrede teknologien i troen på, at det vil være med til at spare tid og øge kvaliteten i fremtidens dokumentationspraksis.

Opdateret 19 SEP 2022