xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Social- og sundhedsfagene skal have nyt image

De står for den daglige, pleje, omsorg og rehabilitering af ældre og andre mennesker, der har brug for det. Alligevel er der mange fordomme om uddannelserne og arbejdet, og for få der søger ind. Det skal der rettes op på med en storstilet, fælles indsats, som Sundhedsstyrelsen, Social- og Ældreministeriet, KL, FOA, Danske SOSU-skoler og Danske Regioner står bag.

01 SEP 2022

Bunken af ansøgninger til social- og sundhedsuddannelserne i år er noget højere end sidste år. Helt konkret steg antallet af ansøgere med cirka 10 %. Men der er plads til flere og brug for flere, både på uddannelsen og i arbejdet i landets kommuner og regioner, for at dække de behov, der er fremover. 

”Social- og sundhedsassistenter og -hjælpere kommer til at spille en endnu større rolle i fremtiden på hele sundheds- og ældreområdet. Vi har brug for at tiltrække mange unge mennesker til de spændende arbejdsopgaver, så vi kan få den faglige kvalitet og værdige pleje, som vi ønsker. Det kræver bedre forhold for medarbejderne og højere status i samfundet,” siger direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.

Stor stolthed i fagene

I en ny kampagne er social- og sundhedshjælpere og -assistenter selv med til at fortælle de mange gode historier fra deres hverdag. 

Det skal skabe interesse for at tage en af social- og sundhedsuddannelserne ved at vise et realistisk billede af, hvad de kan vente sig af arbejdsopgaver og få af arbejdsliv.

”Langt de fleste social- og sundhedshjælpere og -assistenter er glade for deres job, og gør en kæmpe forskel for andre mennesker. De historier skal vi fortælle. Der er behov for at få vendt det negative image, og få vist hvor vigtige opgaver de løser med stor faglighed. Mange unge ved ikke hvor komplicerede opgaver de faktisk løser i social- og sundhedsfagene,” siger Søren Brostrøm.

Image skal påvirke uddannelsesvalg

Der er nemlig mange fordomme om faget. Det har medført et negativt image, som gør, at nogen vælger uddannelsen fra – eller hopper fra fagene efterfølgende. Det viser en ny undersøgelse, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd, VIVE, har gennemført for Sundhedsstyrelsen.

”Kampagnen skal være med til at tiltrække flere til social- og sundhedsfagene - også dem der kunne tænke sig at skifte spor i deres arbejdsliv. Vi har brug for flere, og presset for at få flere vil blive endnu mere akut de kommende år. Derfor skal vi gøre op med fordommene - både blandt de potentielle ansøgere til skolerne, i den brede befolkning og i høj grad også hos medierne, som har en rolle i at fastholde det negative image,” udtaler Søren Brostrøm.

For at få vendt den negative spiral til en positiv bliver der derfor sat ind med mere oplysning og en mere nuanceret fortælling om fagene – ved at beskrive de gode hverdagshistorier.

Kampagnen kører på socialsundhed.dk og en række sociale medier. Her møder vi Trine og Allan, der arbejder som social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent:

LinkedIn: Social & Sundhed

Facebook: Social & Sundhed

Instagram: Social & Sundhed

YouTube: Social & Sundhed

Rapporten fra VIVE: Analyse af social- og sundhedsfagenes image og imageudfordringer