xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet er opdateret

Sundhedsstyrelsen har revideret retningslinjerne for håndtering af covid-19 sundhedsvæsenet. Det er nu præciseret, at der kan være særlige forhold på arbejdspladsen, som betyder, at gravide bør tilbydes andre arbejdsopgaver. Derudover er de opdaterede retningslinjer for opsporing og håndtering af nære kontakter indarbejdet.

04 JAN 2022

I lyset af det høje smittetal og udbredt smitte med Omikron-varianten besluttede Sundhedsstyrelsen at revidere retningslinjerne for opsporing og håndtering af nære kontakter. Fremover defineres nære kontakter kun som dem, der er udsat for smitte i hjemmet. De skal gå i selvisolation og testes, mens andre, der er udsat for smitte uden for hjemmet, fortsat skal testes, men ikke gå i selvisolation.

Opdateringen af retningslinjerne for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet præciserer, hvilken test der foretrækkes til sundhedspersonale.

”Ligesom alle andre skal personale i sundhedsvæsenet, der har været tæt på en smittet person på arbejdspladsen fortsat testes, men ikke gå i selvisolation. PCR-testen giver det mest sikre testsvar. Den er derfor at foretrække for netop personer i sundhedsvæsenet, da de i deres arbejde har kontakt til personer i øget risiko. Samtidig kan der være situationer, hvor det ikke er muligt at få en PCR-test. I de situationer anbefales det at bruge antigen-test,” forklarer enhedschef Bolette Søborg.

Opdateringen omfatter også en præcisering af anbefalingerne for personer i øget risiko. Der anbefales fortsat ikke generel omplacering af gravide i øget risiko, men det anbefales, at der foretages en individuel vurdering af behovet for særlige tiltag. Her kan det for eksempel være relevant at se på, om der er høj risiko for smitte på den enkelte arbejdsplads, ligesom det er relevant at se på den enkelte persons risiko for et alvorligt forløb.

Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet