xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Færre unge har taget stoffer under pandemien

Færre har brugt illegale stoffer under covid-19, og faldet er størst blandt de unge. Det fremgår af den nye Narkotikaårsrapport, som Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag.

16 MAR 2022

Færre unge under 25 år ryger hash og tager illegale stoffer som kokain, amfetamin og ecstasy. Det fremgår af en ny befolkningsundersøgelse, der beskriver udbredelsen af de illegale stoffer i befolkningen, den såkaldte SUSY-undersøgelse. 

Resultaterne skal dog ses i lyset af, at data er indsamlet, mens der var indført en række midlertidige tiltag og restriktioner i Danmark på grund af covid-19. Eksempelvis var store dele af nattelivet, herunder barer og diskoteker, lukket ned i længere perioder i både 2020 og 2021. Samtidig har der været indført forsamlingsforbud, og elever og studerende har været hjemsendt fra skoler og uddannelsesinstitutioner. Konklusionerne om udviklingen siden 2017 skal derfor tages med en vis forsigtighed.

"Det er meget positivt, at andelen af unge der ryger hash og bruger andre illegale stoffer, er faldet, fordi vi i forvejen har en alt for stor udbredelse af både eksperimenterende og regelmæssig brug af stofferne. Faldet skyldes dog nok først og fremmest restriktionerne under pandemien. Vi håber, at de ”bedre” stofvaner under pandemien fortsætter, fordi vi jo ved at stofferne risikerer at påvirke de unge negativt både personligt og socialt og kan have fatale følger,” siger Kari Grasaasen, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Andelen, der ryger hash, er faldet i årene fra 2017-2021. I 2021 oplyser knap 16 procent af de unge mellem 16- 24 år, at de har brugt hash inden for det seneste år. Det er færre end i 2017, hvor godt 21 procent af de unge under 25 år oplyste, at de havde et aktuelt forbrug. De der angiverat have brugt et eller flere af alle andre illegale stoffer, bortset fra hash, var knap 8 procent i 2017 og faldt til knap 5 procent i 2021. 

”At eksperimentere med stoffer er et ungdomsfænomen, og de fleste fortsætter heldigvis ikke brugen, når de kommer op i årene. Ud fra de nye resultater kan vi konstatere, at det at bruge stoffer også i høj grad er et socialt fænomen og knyttet til fest- og nattelivet. Men intet brug af stoffer er uden risiko, og derfor fortsætter vi blandt andet vores forebyggende indsats ”Music Against Drugs” på musikfestivaler og spillesteder sammen med branchen,” siger Kari Grasaasen.

Ser man på stofferne enkeltvist, er andelen med et aktuelt forbrug af kokain, amfetamin, ecstasy og andre stoffer faldet markant blandt de unge under 25 år fra 2017 til 2021. Brugen af kokain faldt fra 5,5 procent til 2,9 procent i perioden, mens brugen af amfetamin faldt fra 1,7 til 1,4 procent og ecstasy fra 1,9 til 1,2 procent. 

Læs mere om resultaterne i rapporten:

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge


Den procentvise andel af de 16-24-årige, der har et aktuelt brug­ af stofferne i pågældende år   SUSY 2017 (n= 1.385)  SUSY 2021(n= 1.014)
 Hash  21,2  15,5
 Amfetamin  1,7  1,4
 Kokain  4,5  2,9
 Ecstasy   1,9  1,2
­­­aktuelt brug: prøvet et af de nævnte stoffer inden for seneste år