xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vi bliver hurtigere færdige med vaccinationen

Der kommer mange flere vacciner til Danmark i de kommende uger. Derfor vil invitationerne til de 30-34-årige blive sendt allerede i denne uge eller starten af næste uge. Samtidig går invitationen af 12-15-årige i gang, så snart de andre målgrupper er inviteret.

01 JUL 2021

Vaccinationskalenderen er blevet opdateret ud fra de gode nyheder om ekstra vaccineleverancer fra henholdsvis Moderna og Pfizer.

”Der kommer rigtig mange vacciner til Danmark i den kommende tid. Det gør, at vi nu kan fremrykke vaccination af de 30-34-årige. Lige præcis den gruppe har jo ventet længe og tålmodigt, og det er en stor glæde, at vi har fået mulighed for at rykke deres vaccination frem”, siger vicedirektør Helene Probst, og fortsætter:

”Vi kan nu ane afslutningen af massevaccination af de første 10 målgrupper, og det er en af de helt store milepæle der nærmer sig. Vi har jo tilføjet en målgruppe 11, nemlig de 12-15-årige, og dem forventer vi, at vi kan begynde at invitere om ca. 2 uger”.

Sluttidspunktet for vaccination rykkes frem

De opdaterede leveranceplaner betyder konkret, at målgruppe 10d4, som er de 30-34-årige, kan inviteres 2 uger før forventet, mens de 12-15-årige, som fremover bliver kaldt målgruppe 11, kan forvente at blive inviteret fra uge 29. Samlet betyder det også, at sluttidspunktet for, hvornår alle i målgrupperne er vaccineret, forventes at være i uge 34 uge frem for i uge 36, og det er endda inklusiv den nye målgruppe 11. Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med invitationerne af de 12-15-årige udarbejdet information om vaccinerne. Der kommer blandt andet en vifte af forskellige materialer og film.

”Vi vil gerne være sikre på, at både forældre og børn føler sig godt informeret og klædt på til at tage beslutningen. Alle skal opleve, at de kan træffe deres valg om vaccination på et oplyst grundlag,” siger vicedirektør Helene Probst.

I den nye vaccinationskalender er der taget højde for mindre udsving i prognoserne, men da der er truffet en aftale om de nye kommende vacciner, og leverancerne derfor ligger fast, vil der kun være tale om mindre forskydninger. Herudover indeholder vaccinationskalenderen ikke længere doser fra Curevac, da vaccinen ikke længere forventes at blive godkendt af det europæiske lægemiddelagentur (EMA) tidsnok til at blive en del af det generelle vaccinationsprogram i Danmark.

Vaccinationskalenderen 

Notat til vaccinationskalenderen

Vaccination calendar - English version

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination af 12-15- årige

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19 til børn på 12 år og derover fordi:

  • det øger immuniteten i befolkningen, så vi fortsat kan have kontrol med epidemien og stoppe smitten
  • det forhindrer at børnene bliver smittet og derefter smitter sårbare familiemedlemmer, der ikke er vaccineret eller som har lavere effekt af vaccination.
  • de fleste børn bliver ikke særlig syge af COVID-19, men alle kan blive syge. Vaccinerne giver også børn en høj beskyttelse mod at blive syg af COVID-19

Derudover giver den øgede immunitet i befolkningen også børnene en mere normal hverdag uden stort behov for test og smitteopsporing, som kan føre til bedre trivsel.