xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Valg af lægemidler til hormon­behandling i overgangs­alderen

I forbindelse med overgangsalderen oplever mange kvinder blødningsforstyrrelser, hede-svedeture og lokale gener i skedeområdet. Indsatser for Rationel Farmakoterapi har i samarbejde med en gruppe specialister lavet nye anbefalinger til valg af præparater.

21 DEC 2021

Hormonbehandling med østrogen og gestagen fx som tablet eller plaster lindrer hede-svedeture effektivt, men hormonbehandling med virkning i hele kroppen øger risikoen for sjældne, alvorlige bivirkninger som kræft og blodpropper. Lokalbehandling med østrogen som creme eller stikpiller kan afhjælpe svie, tørhed i skeden og urinvejsinfektioner, uden risiko for alvorlige bivirkninger. Langt færre kvinder anvender i dag hormonbehandling som tablet eller plaster, hvorimod der er mange flere der i dag bruger lokalt virkende hormon i skedeområdet. Blødningsforstyrrelser i forbindelse med overgangsalderen kan behandles med hormonspiral eller gestagen tabletter.

”Hormonbehandling i overgangsalderen er et komplekst område, og de nye anbefalinger kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med behandlingsvejledninger på området. Før opstart af hormonbehandling med virkning i hele kroppen er det vigtigt, at den behandlende læge i samråd med kvinden afvejer virknings- og bivirkningsprofil grundigt. Ved tørhed eller irritation ved skede og urinveje, er lokalbehandling effektiv og har kun få bivirkninger,” forklarer Simon Tarp, IRF, Sundhedsstyrelsen.

For kvinder med en livmoder anbefales østrogen i kombination med gestagen, mens kvinder uden en livmoder kan behandles med østrogen alene.  Der anbefales overordnet at starte med præparater med lavdosis østrogen.

Anbefalingerne kan støtte læger i almen praksis i valg af lægemidler til behandling af gener i overgangsalderen inden for syv forskellige lægemiddelgrupper:

  • Lokal hormonbehandling ved urogenitale gener 
  • Hormonbehandling mod klimakterielle blødningsforstyrrelser
  • Kontinuerlig systemisk østrogen og gestagen som behandling af hede-svedeture og andre gener
  • Sekvensbehandling med systemisk østrogen og gestagen som behandling af hede-svedeture og andre gener
  • Systemisk østrogen som behandling af hede-svedeture og andre gener
  • Tibolon som behandling af hede-svedeture og andre gener
  • Konjugeret østrogen/bazedoxifen (Duavive®) som behandling af hede-svedeture og andre gener

Hverken lægemidlernes pris eller deres tilskudsstatus indgår i vurderingen. Rekommandationerne har været i offentlig høring, og du kan læse de opdaterede rekommandationer for hormonbehandling i overgangsalderen her: NRL: Hormonbehandling i klimakterie og menopause

Rekommandationerne er udarbejdet af IRF i Sundhedsstyrelsen i samarbejde med repræsentanter fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækolog og Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi.

I et kommende nummer af Månedsbladet Rationel Farmakoterapi bliver de nye anbefalinger perspektiveret i forhold til de danske behandlingsvejledninger.

 

Om Den Nationale Rekommandationsliste

Rekommandationerne indgår i Den Nationale Rekommandationsliste, der skal hjælpe læger i almen praksis med at træffe beslutning om valg eller fravalg af lægemidler inden for en lægemiddelgruppe til konkrete patientgrupper.

 

Rekommandationerne bygger på en samlet vurdering af lægemidlernes effekt og bivirkninger, kontraindikationer, interaktioner samt patientværdier og -præferencer. Rekommandationerne bliver opdateret løbende i takt med, at viden om de omfattede lægemidler opdateres, eller der bliver markedsført nye lægemidler med relevans for området.

 

Læs mere om metoden for Den Nationale Rekommandationsliste