xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Retningslinjer for nære kontakter er opdateret

Sundhedsstyrelsen fastholder dele af de midlertidige skærpede retningslinjer for nære kontakter. Fremover skal alle nære kontakter følge de samme skærpede retningslinjer.

03 FEB 2021

Den 19. januar skærpede Sundhedsstyrelsen sine anbefalingerne for alle nære kontakter. I samme ombæring blev der indført et ekstra forsigtighedsprincip for nære kontakter til personer, der er smittet med virusvariant, som for eksempel cluster B.1.1.7, om at forblive i 14 dages selvisolation. Dette ekstra forsigtighedsprincip bortfalder nu, men de øvrige skærpede anbefalinger fastholdes for alle nære kontakter.

”Vi fastholder vores skærpede anbefalinger for, hvornår man defineres som nær kontakt, hvornår de nære kontakter skal testes og hvor længe man som nær kontakt skal blive i selvisolation,” siger Helene Probst.

Når man er nær kontakt, skal man gå i selvisolation med det samme, så man undgår at smitte andre. Derudover skal man fortsat testes to gange, hhv. 4 og 6 dage efter, at man sidst har været i kontakt med en person, der er smittet med ny coronavirus. Først efter andet negative testsvar, kan man ophæve sin selvisolation igen. Det gælder for alle nære kontakter – også nære kontakter til personer, der er testet positiv for en mere smitsom virusvariant, som for eksempel B.1.1.7.

”Det er afgørende for at sikre mest mulig forebyggelse af smitte, at programmet finder den rette balance mellem smitteinddæmning, og den praktiske mulighed for at efterleve programmet”, siger Helene Probst.

”Jo, mere omfattende og indgribende et kontaktopsporingsprogram er, jo sværere er det at efterleve – særligt gennem længere tid. Det er væsentligt at sikre, at personer, der kan være smittet med ny coronavirus, isolerer sig i den periode, hvor de potentielt er mest smitsomme, for at forebygge yderligere smittespredning.”

Der er ikke noget der tyder på, at smitteperioden for de mere smitsomme virusvarianter, som for eksempel B.1.1.7, er anderledes. Derfor gælder anbefalingerne alle nære kontakter. Er man nær kontakt til en person, der er smittet med en mere smitsom virusvariant, opfordres man dog til at være særligt opmærksom på at følge de generelle, smitteforebyggende anbefalinger, som at blive hjemme, hvis man har symptomer, huske at hoste og nyse i ærmet, holde afstand, lufte jævnligt ud mv.

Programmet for opsporing og håndtering af nære kontakter beskrives i den opdaterede version af retningslinjen og er baseret bl.a. på aktuel sundhedsfaglig viden, mest mulig smitteinddæmning og at det i praksis er muligt for den enkelte at forstå og følge anbefalingerne om selvisolation. Dertil kommer et ønske om at opretholde hverdagen mest muligt – både for den enkelte, men også på samfundsniveau.

COVID-19: Opsporing og håndtering af nære kontakter

Hvad skal man gøre som nær kontakt? 

  • Når man identificeres som nær kontakt, skal man gå i selvisolation hurtigst muligt og frem til andet negative testsvar. Man skal fortsat have taget en test på dag 4 og dag 6 efter, at man sidst var i nær kontakt med en smittet person.  
  • Man er fx nær kontakt, hvis man har været inden for 2 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale) med en, der har fået påvist ny coronavirus eller inden for 2 meter i en situation, hvor der er øget risiko for smitte, fx aktiviteter, der involverer sang, råb eller fysisk aktivitet
  • Man er også nær kontakt, hvis man bor sammen med en, der har fået påvist ny coronavirus