xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Det vil tage tid at få afviklet efterslæbet efter sygeplejerske­strejken i sygehus­væsenet

Sygeplejerskestrejken begyndte den 19. juni 2021 og har indtil videre varet knap 10 uger. Sundhedsstyrelsen har løbende monitoreret konsekvensen af konflikten og gør nu status over omfanget af udskudte behandlinger pga. strejken indtil nu samt over konsekvenser af strejken for patienterne.

25 AUG 2021

Aktuelt er store dele af den planlagte aktivitet på landets sygehuse påvirket af strejken med aflysninger af mange planlagte tider til følge. I følge regionerne er der endnu ikke udfordringer med at behandle patienter med akut eller livstruende sygdom. Sundhedsstyrelsen vurderer dog, at patienter, som venter stadigt længere på at blive udredt og behandlet, kan opleve forværring af symptomer og sygdom.

Det nuværende behandlingsefterslæb for planlagte operationer vurderes at udgøre ca. 35.500 udskudte operationer, og antallet forventes at stige væsentligt i de kommende uger. Baseret på den aktuelle viden vurderer Sundhedsstyrelsen, at efterslæbet, hvis strejken sluttede nu, vil kunne være afviklet om op mod 2 år. I denne vurdering indgår, at efterslæbets afvikling vil kunne vare op mod 1–1,5 år, og hertil kommer, at afviklingen formentlig først kan påbegyndes omkring nytår pga. dels behovet for afvikling af ferie blandt de strejkende sygeplejersker, dels et muligt ekstra kapacitetspres hen over vintermånederne, som det vanligt ses.

Vurderingen skal tages med en række væsentlige forbehold. Bl.a. indgår det ikke i beregningen, at en del af de udskudte, planlagte operationer kan blive varetaget på privathospital, ligesom det er vanskeligt præcist at forudsige, hvor meget ekstra aktivitet sygehusene vil kunne afvikle efter strejken. Herudover er beregningerne alene foretaget for planlagte operationer.

Færdigbehandlede patienter i sengene på sygehusene

Strejken har medført overbelægning særligt på sygehusene i Region Nordjylland, men ses efterhånden også på sygehuse andre steder i landet.  Overbelægningen skyldes bl.a., at der i kommunerne er mange sygeplejersker omfattet af strejken, og det betyder, at de vanlige tilbud om fx genoptræning og rehabilitering efter indlæggelse på sygehus er vanskelige for kommunerne at opretholde, og derfor er det svært for sygehusene at få udskrevet indlagte patienter til videre forløb i kommunerne.

Det betyder, at der ligger færdigbehandlede patienter i sengene på sygehusene længere tid end nødvendigt. Sundhedsstyrelsen bemærker, at sådanne langvarige forløb på sygehus kan få sundhedsmæssige konsekvenser for patienterne og påvirke deres mulighed for komme sig bedst muligt. I takt med at yderligere kommuner udtages, må der forventes yderligere ophobninger med risiko for overbelægning og deraf følgende konsekvenser som følge.

Notat: Sundhedsstyrelsens aktuelle vurdering af konsekvenser af sygeplejerskestrejken