xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Den samlede brug af tvang er fortsat høj

Der har i mange år været et stærkt ønske om at mindske brugen af tvang i psykiatrien. Men til trods for et skærpet fokus på området de senere år, viser Sundhedsstyrelsens nyeste rapport over udviklingen, at brugen af tvang fortsat stiger.

29 NOV 2021

Overordnet er der i det seneste år sket et fald i antallet af personer, der udsættes for tvang. Men samtidig er der en generel stigning i antallet af tvangsforanstaltninger; både bælter, fastholdelse og akut beroligende medicin. Det betyder, at den enkelte udsættes for flere indgreb. En del af stigningen kan skyldes justeringer i vejledninger, som betyder, at der registreres flere korte bæltefikseringer, men det kan ikke forklare hele stigningen. I alt blev 5.705 voksne udsat for en eller flere tvangsforanstaltninger. I samme periode er 307 børn og unge under 18 år blevet udsat for tvang, hvilket er en stigning på 44.

”Det er bekymrende, at den samlede tvang for den enkelte bliver større, også selvom der er sket et fald i antallet af mennesker, der skal opleve at blive udsat for tvang. Samtidig er antallet af tvangsindlæggelser fortsat meget højt. Det skal vi gøre mere for at forebygge. Vi ved nemlig, at risikoen for, at der bliver brugt tvang under en indlæggelse stiger, hvis patienten blev indlagt med tvang. Derfor vil vi have et særligt fokus på at forebygge tvangsindlæggelser i vores faglige oplæg til en ny 10-årsplan for psykiatrien”, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst.

Sundhedsstyrelsen venter at være klar med sit faglige oplæg til 10-årsplanen inden udgangen af i år.

Flere børn og unge under 18 år er blevet udsat for tvang det seneste år. Helt konkret er der sket en stigning på 16,7% i anvendelsen af tvang over for børn og unge, der har været indlagt i psykiatrien. Det er særligt antallet af tvangstilbageholdelser blandt børn og unge, der har været en stigning i. Der er ikke noget entydigt svar på, hvorfor der er sket denne udvikling.

”Det bekymrer os, at anvendelsen af tvang over for børn og unge er steget på de psykiatriske afdelinger. Det er nødvendigt hele tiden at holde fokus på, at vi skal have nedbragt brug af tvang til et absolut minimum blandt børn og unge,” siger Helene Probst.

Fortsat fokus på at nedbringe brugen af tvang

Sundhedsstyrelsens monitoreringsrapport for perioden 1. juli 2020- 30. juni 2021, som netop er udkommet, er den første rapport, som indeholder opgørelser over, hvor mange personer der er udsat for de enkelte tvangsforanstaltninger pr. 100.000 borgere. Formålet er, at monitoreringen giver et bedre indtryk af, hvor mange mennesker, der reelt udsættes for tvang.

Monitorering af tvang i psykiatrien 1. juli 2020 – 30. juni 2021

Udvikling i tvang det seneste år:

  • Flere børn og unge under 18 år har været udsat for tvang. Antallet af børn og unge udsat for tvang er steget fra 263 til 307, det er en stigning på 16,7%. Det er særligt antallet af tvangstilbageholdelser, der er steget
  • Færre personer udsættes for en eller flere former for tvang
  • Færre personer bæltefikseres
  • I alt blev bæltefikseringer anvendt 4.596 gange. Det er 1138 gange mere, end i sidste monitoreringsperiode
  • Der var 1726 flere fastholdelser og der blev givet akut beroligende medicin 933 flere gange end i sidste monitoreringsperiode