xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger om lægemidler til forebyggelse og behandling af COVID-19

Sundhedsstyrelsen vil sammen med landets faglige eksperter udarbejde anbefalinger om, hvilke lægemidler der kan bruges til forebyggelse og behandling af COVID-19.

02 DEC 2021

Da COVID-19 spredte sig i 2019, var der meget begrænset viden om, hvilke lægemidler der kunne anvendes mod sygdommen. Der er siden udviklet nye lægemidler og afprøvet allerede kendte lægemidler til at forebygge og behandle COVID-19, så der kommer løbende ny viden

Sundhedsstyrelsen sætter derfor gang i et arbejde med at udarbejde anbefalinger for brug af lægemidler til forebyggelse og behandling af COVID-19.

”Arbejdet tager udgangspunkt nyeste evidens, der hele tiden bliver opdateret, når der kommer ny viden,” fortæller formand for den kommende arbejdsgruppe, Simon Tarp fra Sundhedsstyrelsen.

”Arbejdsgruppen vil løbende udvælge fokusområder og udarbejde nye anbefalinger, og planen er at lave 1-2 nye anbefalinger hver måned. På den måde kan vi være med til at sikre, at valg af lægemidler til at forebygge og behandle COVID-19 hele tiden er baseret på den nyeste viden og på anbefalinger af højeste kvalitet,” forklarer Simon Tarp.

De lægemidler, som arbejdsgruppen skal lave anbefalinger for, kan have som formål at forebygge, at man får COVID-19, hvis man har været udsat for mulig smitte, eller de kan have som formål at forebygge sygdom efter smitte. Det kan for eksempel være anbefalinger i forhold til behandling med antivirale lægemidler og monoklonale antistoffer. I arbejdet vil der særligt blive set på de lægemidler, hvor der er tvivl om, hvorvidt de bør bruges eller undlades. Hvis der er tvivl om, hvilke patientgrupper der skal tilbydes en given behandling, vil der også blive set på det.

De kommende anbefalinger vil være rettet mod både almen praksis og hospitalerne. De vil blive udarbejdet sammen med faglige eksperter og repræsentanter for patienterne

Ud over dette arbejde, med nye nationale kliniske anbefalinger om lægemidler og COVID-19, har Sundhedsstyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, som skal rådgive Sundhedsstyrelsen om, hvordan de nye orale antivirale lægemidler til behandling af COVID-19, der er indkøbt, kan tages i brug. Den vejledning ventes at udkomme snart, og altså før de nye nationale kliniske anbefalinger.

Følgende organisationer er blevet bedt om at udpege repræsentanter til en faglig arbejdsgruppe:

 • Dansk Lungemedicinsk Selskab
 • Dansk Selskab for Infektionsmedicin
 • Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
 • Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
 • Dansk Sygepleje Selskab
 • Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Dansk Pædiatrisk Selskab
 • Danske Patienter

 

For at sikre implementering i nationale, regionale og kommunale behandlingsvejledninger og instrukser, er følgende myndigheder/organisationer bedt om at udpege repræsentanter til referencegruppen:

 • Danske Regioner
 • Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin
 • Regionerne
 • Sundhedsministeriet
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Medicinrådets sekretariat
 • Amgros


Se kommissorium for gruppens arbejde

Om nationale kliniske anbefalinger

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske anbefalinger skal fungere som beslutningsstøtte, når fagpersoner skal træffe beslutninger om, hvilken sundhedsfaglig indsats der skal tilbydes i specifikke kliniske situationer.

 

Anbefalingerne har ofte et tværfagligt og tværsektorielt fokus og skal medvirke til, at der kommer ensartede tilbud om forebyggelse, undersøgelse og behandling af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

 

En national klinisk anbefaling er afgrænset til en specifik problemstilling i et patientforløb og er et supplement til landsdækkende, regionale og kommunale retningslinjer samt behandlingsvejledninger fra de faglige selskaber.