xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundheds­styrelsen udsender nye retnings­linjer til håndtering af corona­virus/COVID-19 hos gravide og fødende

20. marts, 08:35: Retningslinjen er under revision, da der er en fejl i forhold til test af gravide kvinder. Retningslinjen beskriver, hvordan sundhedspersonale skal håndtere gravide og fødende, der er mistænkt for at være smittet med coronavirus.

19 MAR 2020

20. marts, 08:35: Retningslinjen er under revision, da der er en fejl i forhold til test af gravide kvinder

I retningslinjen beskrives det, hvordan man som jordemoder eller læge skal forholde sig til henvendelser fra gravide, som er mistænkt for eller bekræftet smittet med COVID-19. Det kan eksempelvis være ved rutinekonsultationer, og screeningsundersøgelser eller ved fødsel. Derudover beskriver retningslinjen også, hvordan sundhedspersonalet skal håndtere en situation, hvor en partner er mistænkt for eller bekræftet smittet med COVID-19, samt hvordan man håndterer et nyfødt barn der indlægges på en neonatalafdeling.

”Vi skal passe på de indlagte og sikre os mod, at smitte med COVID-19 ikke spredes på de danske sygehuse. Samtidig har vi brug for alle vores jordemødre, læger, sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter i denne tid. Derfor anbefaler vi, at alle fødende kvinder testes for COVID-19, når de kommer for at føde på sygehus”, fortæller overlæge Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen.

Gravide med symptomer, der kan give mistanke om COVID-19 som f.eks. hoste, ondt i halsen, feber mv.skal ifølge retningslinjen, have udskudt deres rutinekontrol eller screeningsundersøgelse til de har været symptomfri i 48 timer. Det samme gælder, hvis den gravide er bekræftet smittet med COVID-19.

Sundhedsstyrelsen understreger desuden, at det er vigtigt, at en partner, der er mistænkt for eller er bekræftet smittet med COVID-19, ikke deltager ved fødslen, men bliver hjemme. Samtidig anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip, at partneren holder afstand fra barnet indtil 48 timer efter, at han/hun er symptomfri. Dette gælder dog ikke, hvis moren er smittet med COVID-19, eller hvis partneren er den primære omsorgsperson.

”Det ser ud til, at børn oftest påvirkes mindre og har mildere sygdom end voksne, hvis de smittes med COVID-19. Vi anbefaler derfor ikke at adskille en klinisk rask nyfødt fra en mor, der er smittet med COVID-19 efter fødslen, fordi der er en række negative effekter ved adskillelsen, herunder, en negativ påvirkning af amning og tilknytning”, siger Bolette Søborg.

Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at alle familier med nyfødte født af COVID-19 positiv mor, eller hvor andre familiemedlemmer har COVID-19, er særlige opmærksomme på symptomer hos barnet. Familierne tilbydes mulighed for direkte telefonisk henvendelse til fødestedet de første 3 uger efter udskrivelsen, derefter skal kontakten være til egen læge.

Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder samt partner og det nyfødte barn