xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sådan kan plejecentre forebygge smitte ved besøg

Sundhedsstyrelsen har beskrevet, hvordan besøg på plejecentre kan organiseres med fokus på at forebygge og begrænse smitte med COVID-19. Retningslinjerne beskriver rammerne for besøg på plejecentre indenfor Styrelsen for Patientsikkerheds gældende besøgsrestriktioner.

12 MAJ 2020

Beboere på plejehjem er i øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. Det skyldes en kombination af høj alder, at beboerne typisk har en eller flere kroniske sygdomme samt at de har et nedsat funktions- og aktivitetsniveau.

For at beskytte beboerne og forebygge smitterisikoen har Styrelsen for Patientsikkerhed indført besøgsrestriktioner på landets plejecentre. Sundhedsstyrelsens retningslinjer beskriver, hvordan besøg kan foregå sundhedsfagligt forsvarligt inden for disse gældende besøgsrestriktioner. Retningslinjerne beskriver rammerne for, hvordan besøg på udearealer kan gennemføres, samt for specielle lejligheder, hvor besøg i særlige kritiske situationer kan foregå indendørs.

”Beboere på plejehjem rammes hårdt af covid-19 på flere måder. Deres risiko for et alvorligt sygdomsforløb er større end andres, og de lider store afsavn, fordi de på grund af smitterisiko ikke har set deres pårørende. Derfor har vi i dialog med en række parter på ældreområdet lavet retningslinjer for, hvordan besøg kan gennemføres på en forsvarlig måde, så der stadig er stort fokus på forebyggelse af smittespredning,” fortæller Mads Biering la Cour, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer handler dermed ikke om, hvorvidt et plejecentre åbne for besøg, men om hvordan man forebygger smitterisiko ved de tilladte besøg. Beslutningen om, hvorvidt plejecentre tillader udendørsbesøg ligger hos den pågældende kommunalbestyrelse, og alle besøg er fortsat underlagt besøgsrestriktionerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

”Det er vigtigt at understrege, at den nye retningslinje ikke udvider muligheden for at have besøg. Retningslinjen giver derimod anbefalinger til, hvordan besøg, der allerede afholdes i dag, kan gennemføres med fokus på forebyggelse af smittespredning med COVID-19 til beboere på plejecentrene,” siger Mads Biering la Cour.

Retningslinjen henvender sig til ledere og hygiejneansvarlige i kommunerne på ældreområdet samt til private leverandører med ansvar for plejecentre. Sundhedsstyrelsen udgiver sideløbende med retningslinjen en informationspjece til pårørende, og plakater med information om forholdsregler ved besøg.

Retningslinjer om forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre