xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvornår kan personer i kritiske funktioner blive testet for COVID-19

Tilbud om test for COVID-19 sker på baggrund af en konkret lægelig vurdering og tager udgangspunkt i symptombilledet og graden af symptomer. Raske og personer uden symptomer testes ikke. Personale der arbejder i funktioner, som er vurderet som samfundskritiske, og hvor arbejdsgiver har vurderet, at der er behov for at de hurtigt kan komme tilbage på arbejde, kan henvises til vurdering og evt. test.

20 MAR 2020

Med den aktuelle stigning i antallet af smittede i Danmark håndteres COVI-19 epidemien nu ud fra en afbødningsstrategi. Et centralt element i afbødningsstrategien er fokusset på at mindske smittespredning i samfundet gennem forebyggelsestiltag, som fx ændring af adfærd i forhold til hygiejne og i forhold til at begrænse kontakten mellem mennesker. Derudover er der fokus på anvende ressourcerne i sundhedsvæsenet til at tage sig af dem, der har mest brug for udredning og behandling. Anvendelse af ressourcer har også betydning for, hvem der tilbydes test for COVID-19.

Sundhedsstyrelsen udgiver retningslinjer, der sætter rammerne for, hvem der skal henvise til vurdering og evt. tilbydes test for COVID-19. Personer uden symptomer eller med lette symptomer på luftvejssymptomer vurderes ikke at have behov for behandling i sundhedsvæsenet, og de opfordres til at blive hjemme, til de er raske. Man vurderes generelt at være smittefri, når man har været rask og uden symptomer i 48 timer.

Nogle personer i det danske samfund varetager opgaver, der er kritiske for, at vores samfund kan fungere. Det gælder fx personer, der varetager pleje og omsorg af ældre og udsatte eller behandling af syge. I andre sektorer kan der også være enkelte personer med samfundskritiske funktioner. For medarbejdere i sundhedsvæsenet, ældreplejen og i indsatser for socialt udsatte har Sundhedsstyrelsen beskrevet de kritiske funktioner. For medarbejdere i andre sektorer er det Rigspolitiet, der beskriver kritiske funktioner.

”For at sikre at samfundskritiske funktioner er bemandet, kan der være behov for at medarbejdere hurtigt kan komme tilbage på arbejde. Hvis en medarbejder i en kritisk funktion udviser lette symptomer med mistanke om COVID-19, er det arbejdsgiveren, som vurderer, om det er nødvendigt at personen hurtigst muligt kommer tilbage på arbejde”, fortæller centerchef ved Sundhedsstyrelsen Marlene Øhrberg Krag.

Henvisning til vurdering i de regionale COVID-19-vurderingsenheder sker efter telefonisk visitation hos læge. Bliver en person i en kritisk funktioner testet negativ for COVID-19, kan vedkommende møde på arbejde på trods af lette symptomer på øvre luftvejssymptomer.