xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Den gode støtte til pårørende til svækkede ældre - få inspiration fra andre

Langt de fleste af os vil på et tidspunkt opleve at blive pårørende til et ældre familiemedlem, en nabo eller en god ven. Som pårørende kan man få brug for gode råd og støtte, og derfor udgiver Sundhedsstyrelsen en samling af eksempler fra kommunerne, hvor målrettede tilbud har hjulpet pårørende med at få en bedre hverdag.

15 JAN 2020

Rollen som pårørende til et svækket ældre menneske kan til tider være en udfordring.

”Pårørende er ofte centrale, når vi taler pleje og omsorg af svækkede ældre. Og for den pårørende selv kan det opleves som både meningsfyldt og givende at hjælpe en, man holder af. Men samtidig kan det være en belastning, både rent følelsesmæssigt, og også rent praktisk og socialt, at skulle stå til rådighed. Derfor er det vigtigt, at de gode erfaringer, som mange kommuner allerede har gjort sig i forhold til indsatser til pårørende, bliver udbredt, så endnu flere kan få gavn af dem”, forklarer sektionsleder Line Raahauge Hvass.

Erfaringsindsamlingen, som bygger på en tværgående analyse af indsatser til pårørende i 10 udvalgte kommuner, giver eksempler på, hvordan kommuner kan målrette deres indsatser, så de møder pårørendes behov, og hvordan tilbuddene skal bygges op, så de giver bedst mening for deltagerne.

Eksemplerne på gode tiltag er blandt andet samtaler med en pårørendevejleder eller psykolog, sociale fællesskaber pårørende imellem, og tilbud om kurser, der uddanner pårørende i deres rolle. Kommunerne peger desuden på en række overvejelser, man skal gøre sig, når man planlægger en indsats: Hvor i organisationen skal indsatsen forankres? Hvordan vil vi rekruttere deltagere? Hvordan skaffer vi mulighed for afløsning til den enkelte pårørende? Hvor og hvornår skal indsatsen finde sted?

Line Raahauge Hvass håber, at de gode eksempler kan bidrage med viden og inspiration til et velfungerende samarbejde med pårørende til svækkede ældre.

Erfaringsindsamling

Cases