xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tag snakken om vanedannende medicin

Vanedannende medicin mod smerter, angst eller søvnbesvær skal bruges med forsigtighed. En ny folder til borgere giver viden om og gode råd om brug af vanedannende medicin og støtter samtalen mellem borgeren og lægen.

24 JUN 2019

En betydelig del af befolkningen bruger vanedannende medicin mod smerter, angst eller søvnbesvær. Medicinen er forbundet med en række hyppige og betydelige bivirkninger samt risiko for afhængighed. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at medicinen kun skal bruges efter nøje overvejelse, og at behandlingen skal vare så kort tid som muligt. 

”Vi ved fra vores dialog med både borgere og læger i almen praksis, at samtalen om vanedannende medicin kan være vanskelig. Derfor har vi udarbejdet en folder, som kan støtte samtalen mellem borgeren og lægen og give borgeren mere viden om deres medicin,” siger Casper Larsen, der er farmaceut i Sundhedsstyrelsen. 

Folderen giver viden om, hvad vanedannende medicin er, hvilke bivirkninger der er ved medicinen, og hvorfor der skal være en plan for behandlingen. Desuden kan borgeren blive klogere på, hvordan man kan trappe ud af medicinen og læse om alternativer til vanedannende medicin. 
I postkassen hos landets læger

I dag kan omkring 30.000 læger finde et eksemplar af folderen i deres postkasse sammen med Ugeskrift for Læger. Der kan bestilles flere gratis, trykte eksemplarer af folderen hos trykkeriet Rosendahls mod betaling af porto. 

Folderen er lavet efter dialog med patientforeningen Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS), Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Benzorådgivningen. Rammerne for behandling med vanedannende medicin er beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning for ordination af afhængighedsskabende lægemidler . 

Læs mere om folderen 

Folder om vanedannende medicin

FAQ om ordination af afhængighedsskabende medicin 

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende medicin 

Læs mere om afhængighedsskabende medicin