xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Faste rammer for brug af medicin til børn med psykiske lidelser

Sundhedsstyrelsen har revideret vejledningen, om medicinsk behandling af børn og unge med psykiske lidelser.

21 AUG 2019

Når børn og unge bliver behandlet for psykiske lidelser, sker det oftest uden medicin i tæt samarbejde mellem kommune, skole og egen læge. Nogle gange kan det dog være nødvendigt at behandle med medicin. I de tilfælde udstikker Sundhedsstyrelsen rammer, som lægerne skal arbejde indenfor. 

Disse rammer er beskrevet i vejledningen ”Medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser,” som netop er udgivet i en revideret udgave. 

”Vejledningen slår fortsat fast, at det er en specialistopgave at udskrive medicin til patienter under 18 år. Der er desuden lagt vægt på, at børn og unge med psykiske lidelser i medicinsk behandling skal følges tæt, så medicinen kan tilpasses den enkelte patient, både hvad angår effekt, bivirkninger og hvordan sygdommen udvikler sig,” siger overlæge Claus Malta Nielsen.

Med revideringen har Sundhedsstyrelsen haft fokus på at gøre vejledningen mere præcis og letlæselig. Det betyder blandt andet, at vi har gjort det mere tydeligt, hvornår vejledningen skal anvendes, ligesom vi har præciseret vejledningens formål og målgruppe. Vejledningen præciserer desuden, hvordan lægerne udviser den omhu og samvittighedsfuldhed, de er pålagt efter Autorisationsloven, når de udskriver medicin til børn og unge under 18 år med psykiske lidelser.

Vejledningen henvender sig primært til speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, og sekundært til speciallæger i pædiatri, almen medicin, psykiatri og neurologi samt psykologer og andre, der deltager i behandlingen af børn og unge med psykiske lidelser. Vejledningen indeholder ikke konkrete anvisninger for diagnostik, præparatvalg og dosering. Læger, der søger retningslinjer for udredning og behandling, henvises til retningslinjer fra de videnskabelige selskaber eller hospitalerne.

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser