xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Brug blod med omtanke – ny opdateret retningslinje om blodtransfusioner

Donorblod bliver brugt til en række patientgrupper, og kan redde liv for alvorligt syge mennesker. Samtidig viser ny forskning, at blodtransfusion har begrænset effekt for nogle patienter og at bivirkningerne er større end tidligere antaget.

12 OKT 2018

Donorblod bliver brugt til en række patientgrupper, og kan redde liv for alvorligt syge mennesker.  Samtidig viser ny forskning, at blodtransfusion har begrænset effekt for nogle patienter og at bivirkningerne er større end tidligere antaget.

”Derfor er det vigtigt, at vi fortsat har fokus på at bruge blod med omtanke, og sikre, at det kun sker der, hvor det er absolut nødvendigt”, siger Maria Herlev Ahrenfeldt, projektleder i Sundhedsstyrelsen.

Baggrunden for, at Sundhedsstyrelsen nu opdaterer den nationale kliniske retningslinje om indikation for transfusion med blodkomponenter er, at arbejdsgruppen vurderede, at der var kommet ny forskningsbaseret viden på området, der taler for en revision. Med opdateringen af retningslinjen er der fundet nye studier, og retningslinjen hviler nu på et mere solidt evidensgrundlag. 

Det helt grundlæggende princip i retningslinjen er fortsat, at sygehusene i forhold til en lang række patienter skal være mere tilbageholdende med at give blodtransfusioner. Nyere forskning viser, at mindre brug af blod fører til et fald i dødeligheden og mindsker antallet af komplikationer til blodtransfusion. Der er derfor også kommet en ny anbefaling for en mere restriktiv transfusionsstrategi til ældre personer med kronisk hjertesygdom, som udgør en stor patientgruppe.

Blodtransfusion anses dog generelt for at være en sikker behandling, men skal målrettes de rette patienter.

Formålet med retningslinjen er at give vidensbaserede nationale anbefalinger for blodtransfusion.

Se retningslinjen NKR: Indikation for transfusion med blodkomponenter