xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Film: Pårørendeinddragelse i rehabiliteringsforløb

Film fra Sundhedsstyrelsens netværksdage om rehabiliteringsforløb på ældreområdet.

VIDEN OG INSPIRATION, FILM 03 JUN 2022

Filmen fra Sundhedsstyrelsens netværksdage om rehabiliteringsforløb på ældreområdet, kan give jer inspiration til drøftelser om, hvordan I kan inddrage en borgers pårørende i rehabiliteringsforløb.

Den ældres pårørende og netværk spiller en væsentlig rolle i samarbejdet om rehabilitering. Derfor er det en god ide at inddrage dem i rehabiliteringsforløbet i det omfang, den ældre selv ønsker det.

At deltage i sociale aktiviteter kan være en forudsætning for et aktivt, tilfredsstillende og uafhængigt liv for ældre. Hvis den ældre har pårørende og andet netværk, kan disse bidrage med relevant information og være vigtige støtter og samarbejdspartnere. 

Oplægget kan bruges som inspiration til drøftelse med dine kollegaer om, hvordan I bedst inddrager pårørende i rehabiliteringsforløb. I vil høre om nogle af de dilemmaer I måske oplever i hverdagen samt forslag til redskaber, I kan bruge i samarbejdet med de pårørende.

 

Forventningsafstemning med den pårørende

Som en måde til at forventningsafstemme med den pårørende, bliver der i videoen nævnt tre spørgsmål, du kan tage udgangspunkt i og undersøge, når pårørende inddrages i rehabiliteringsforløb:

  • Hvem er den pårørende? Hvilken rolle har den har den pårørende og hvilken relation har borgeren og den pårørende?
  • Hvad tænker den pårørende om rehabiliteringsforløbet og målet med forløbet?
  • Hvordan tænker de selv at de kan se sig i forløbet?

Spørgsmål til fælles refleksion

Spørgsmålene herunder kan I bruge til at sætte gang i en fælles drøftelse, når I har set videoen:

  • Oplever I dilemmaer, når I inddrager pårørende i rehabiliteringsforløb? Kan I komme med eksempler på konkrete situationer?
  • Hvordan håndterede i situationen? Var der noget I kunne have gjort anderledes? Kunne I have gjort brug af nogle af modellerne fra videoen?

Modeller i filmen

Webinar: Værd at vide om pårørende

Find MIKA modellen i Eva Hoffmans præsentation og hør hende forklare den i webinaret.

Vægten, Isbjerget og Perspektivskifte

Her kan du downloade modellerne der bliver brugt i oplægget. De er sat op som refleksionskort med både modeller og forklarende tekster.