xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Webinar: Styrk arbejdet med værdighed i ældreplejen

De fleste er enige i, at det er vigtigt at styrke værdighed og hjemlighed i ældreplejen. Men hvordan gør man det konkret? Deltag i webinaret den 27. februar, og få nye redskaber.

Videnscenter for værdig ældrepleje har udviklet en række nye, konkrete redskaber, som kan hjælpe medarbejderne i ældreplejen til at skabe mere værdighed og hjemlighed for borgerne i hverdagen:

Værdighedshjulet er et samtaleredskab til jer, der gerne vil sætte fokus på den enkelte borgers værdighed, trivsel, ønsker og behov på plejecentre og i hjemmeplejen.

Redskaberne til hjemlighed skal styrke borgernes oplevelse af hjemlighed, selvbestemmelse og værdighed i eget hjem, når hjemmet også er arbejdsplads for plejepersonalet.

Deltag i webinaret, og få indsigt i de nye redskaber og inspiration til, hvordan I kan inddrage dem i det daglige arbejde hos jer. På webinaret vil du også høre mere om, hvad andre har fået ud af at arbejde med redskaberne, og hvordan de har grebet det an.

Målgruppe

Webinaret er målrettet ledere og medarbejdere i ældreplejen, der har ansvar for udvikling af faglighed og kvalitet, men andre interesserede er også velkommen. 

Program

  • Præsentation af nye redskaber
  • Hvilken forskel kan redskaberne gøre – for borgerne? Og for medarbejderne? 
  • Hvilke erfaringer har andre plejecentre og hjemmeplejer gjort sig? 
  • Hvordan kan I komme i gang med at tage redskaberne i brug?
     

Tilmelding

Webinaret holdes mandag den 27. februar kl. 12.30-14. Det er gratis at deltage, men det er nødvendigt at du tilmelder dig.

Tilmeld dig

I foråret vil du også kunne deltage i en gratis temadag i enten København den 25. april eller Kolding den 8. maj, hvor du vil få mulighed for at arbejde med de forskellige redskaber.