xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Temadag: Styrk arbejdet med værdighed i ældreplejen

De fleste er enige i, at det er vigtigt at styrke værdighed og hjemlighed i ældreplejen. Men hvordan gør man det konkret? Deltag i temadagen, og lær vores nye redskaber at kende gennem oplæg, erfaringsudveksling og øvelser.

Videnscenter for værdig ældrepleje har udviklet en række nye, konkrete redskaber, som kan hjælpe medarbejderne i ældreplejen til at skabe mere værdighed og hjemlighed for borgerne i hverdagen:

Værdighedshjulet er et samtaleredskab til jer, der gerne vil sætte fokus på den enkelte borgers værdighed, trivsel, ønsker og behov på plejecentre og i hjemmeplejen.

Redskaberne til hjemlighed skal styrke borgernes oplevelse af hjemlighed, selvbestemmelse og værdighed i eget hjem, når hjemmet også er arbejdsplads for plejepersonalet.

Deltag i temadagen, og få indsigt i de nye redskaber og inspiration til, hvordan I kan inddrage dem i det daglige arbejde hos jer.


Målgruppe

Temadagen er målrettet ledere og medarbejdere i ældreplejen. Intentionen er, at de medarbejdere, som deltager i temadagene, efterfølgende kan anvende redskaberne og evt. introducere kolleger for redskaberne.

Program

På temadagen kommer vi blandt andet rundt om:

  • Værdien af at fokusere og arbejde med borgernes værdighed
  • Hvilken forskel de nye redskaber kan gøre – for borgerne og for medarbejderne, for dig?
  • Hvordan gør I det? Få konkret øvelse i brugen af redskaberne
  • Hvilke erfaringer andre plejecentre og hjemmeplejeenheder har gjort sig med at inddrage redskaberne?
  • Hvordan I kan komme i gang med at tage redskaberne i brug? Hvor er der mere viden at hente fx e-læring, workshops om værktøjer, og andet der kan støtte brugen af redskaberne i hverdagen?

 

Tilmelding

Temadagen afholdes som fysisk heldagsmøde kl.9.30 -15.30. den 8. maj i Kolding.

Tilmeld dig

Videnscenteret forbeholder sig ret til, ved overbooking, at afvise interesserede, der tilmelder sig, men ikke tilhører målgruppen.