×

HPV-vaccination

HPV-vaccination mindsker risikoen for at få livmoderhalskræft. Vaccinationen er en del af børnevaccinationsprogrammet og anbefales til piger i 12-årsalderen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler HPV-vaccination

Sundhedsstyrelsen er bekymret over, at så få forældre vælger at lade deres døtre vaccinere mod livmoderhalskræft. Nyeste tal fra Statens Serum Institut viser, at 46 % af den årgang af piger, der blev 13 år i 2016, har fået første dosis af HPV-vaccinen, mens kun 14 % er færdigvaccinerede. Vi anbefaler, at man bliver vaccineret som 12-årig.

Undersøgelser viser, at mange forældre er blevet i tvivl om, hvorvidt deres døtre skal vaccineres, og at de efterspørger information. Vi vil gerne i dialog med forældrene og levere den information, de efterspørger, for at kunne træffe et velovervejet valg. Sundhedsstyrelsen vil derfor i tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Lægeforeningen og med en bred gruppe af faglige organisationer bag sig, igangsætte en større informationsindsats dette forår. Med indsatsen vil vi i fællesskab fortælle forældre, hvorfor vi anbefaler, at man lader sin datter vaccinere – inden hun bliver seksuelt aktiv.

Beskytter mod livmoderhalskræft 

HPV (humant papillomavirus) smitter ved seksuel kontakt.

HPV-vaccination beskytter mod de to mest almindelige typer HPV (HPV-typerne 16 og 18), som er årsag til 70 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft.

Mere information i faktaark og pjece

Læs mere i faktaarket HPV-vaccination beskytter mod livmoderhalskræft (udarbejdet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen)

Læs mere i pjecen HPV-vaccination – en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark

Livmoderhalskræft er en alvorlig sygdom

I Danmark får ca. 370 kvinder hvert år at vide, at de har livmoderhalskræft. Halvdelen af kvinderne er under 45 år. Hvert år dør ca. 100 dør kvinder af sygdommen.

Flere tusinde kvinder bliver hvert år behandlet for forstadier til livmoderhalskræft.

Kvinder, der er fyldt 23 år, bliver indkaldt til regelmæssig screening for livmoderhalskræft, også selv om de er vaccineret mod livmoderhalskræft. Det skyldes, at vaccinen ikke beskytter mod alle tilfælde af livmoderhalskræft.

Vaccination virker bedst før seksuel debut

Man sikrer bedst effekt af vaccinen, hvis den gives før seksuel debut. Personer som vaccineres før seksuel debut, er efter vaccination beskyttet overfor smitte med de to HPV-typer 16 og 18, som vaccinen beskytter imod.

Det er dog ikke for sent at blive vaccineret selvom man allerede er seksuelt aktiv. Det skyldes at man ikke nødvendigvis er blevet smittet med HPV, eller måske kun er smittet med den ene af de to HPV-typer vaccinen beskytter i mod.

HPV-vaccinen og bivirkninger

HPV-vaccinen kan give bivirkninger – lige som al medicin og alle andre vacciner. Alle indberetninger om formodede bivirkninger ved HPV-vaccinen bliver overvåget tæt i Lægemiddelstyrelsen. Nogle bivirkninger er kendte og står beskrevet i HPV-vaccinens produktinformation.

Men Lægemiddelstyrelsen modtager også indberetninger om formodede bivirkninger, som ikke står beskrevet i produktinformationen. De indberettede formodede bivirkninger om HPV-vaccinen kan ses her: Bivirkninger ved HPV-vaccinen

Hvis du vil indberette en bivirkning, skal det ligeledes gøres gennem Lægemiddelstyrelsen: meldenbivirkning.dk

I store studier og befolkningsundersøgelser er der ikke fundet sammenhæng mellem HPV-vaccinationen og en række alvorlige sygdomme og dødsfald.

Opdateret 18. januar 2017