Unge og Alkohol
Litteraturliste
Forebyggelse og sundhedsfremme 1999/16.

Forside | Indholdsfortegnelse | Forrige dokument


 

Litteraturliste

Alcohol Alert. Youth Drinking: Risk Factors and Consequences. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 1997; 37: 1-3.

Barnes GM, Welte JW. Patterns and Predic-tors of Alcohol Use among 7-12th Grade Students in New York State. Journal of Studies on Alcohol 1986; 47: 53-62.

Brook JS, Brook DW, Gordon AS et al.
The Psychosocial Etiology of Adolescent Drug Use: A Family Interactional Approach. Genetic, Social and General Psychology Monographs 1990; 116: 111-67.

Bry BH, McKeon P, Pandina RJ. Extent of Drug Use as a Function of Number of Risk Factors. Journal of Abnormal Psychology 1982; 91: 273-79.

Casswell S, Zhang J-F. Access to alcohol from licensed premises during adolescence: a longitudinal study. Addiction 1997; 92: 737-45.

Chou SP, Pickering RP. Early onset of drinking as a risk factor for lifetime alcohol-related problems. British Journal of Addiction 1992; 87: 1199-1204.

Donovan JE, Jessor R. Adolescent problem drinking: psychosocial correlates in a national sample study. Journal of Studies on Alcohol 1978; 39: 1506-24.

Due P, Holstein B. Unges drikkevaner i
Danmark 1984-1994. Oplæg til Nordisk konference om alkohol 1994.

Due P, Holstein BE. Alkoholforbrug og sociale faktorer blandt 11-15-årige. Nordisk Psykologi 1991; 43: 313-25.

Due P, Holstein B. Sundhed og trivsel blandt børn og unge. FADL's forlag. Københavns Universitet, 1997.

Erikson EH. Identitet, ungdom og kriser. Hans Reitzels Forlag, København 1982.

Fergusson DM, Horwood LJ, Lynskey MT. The prevalence and risk factors associa-
ted with abusive or hazardous alcohol consumption in 16-year-olds. Addiction 1995; 90: 935-46.

Festinger L. A Theory of Cognitive Dis-sonance. Stanford University Press 1957.

Fisher LA, Bauman KE. Influence and Selec-tion in the Friend-adolescent Relationship: Findings from Studies of Adolescent Smoking and Drinking. Journal of Applied Social Psychology 1988; 18: 289-314.

Glanz K, Lewis FM, Rimer BK et al. Health Behavior and Health Education. Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1997.

Gruber E, DiClemente RJ, Anderson MM et al. Early Drinking Onset and Its Associa-tion with Alcohol Use and Problem Behavior in Late Adolescence. Preventive Medicine 1996; 25: 293-300.

Harkin A-M, Anderson P, Lehto J. Alcohol in Europe ­ a health perspective. World Heath Organization 1995.

Hawkins JD, Graham JW, Maguin E et al. Exploring the Effects of Age of Alcohol Use Initiation and Psychosocial Risk Factors on Subsequent Alcohol Misuse. Journal of Studies on Alcohol 1997; 58: 280-90.

Hawkins JD, Richard FC, Miller JY. Risk and Protective Factors for Alcohol and Other Drug Problems in Adolescence and Early Adulthood: Implications for Substance Abuse Prevention. Psychological Bulletin 1992; 112: 64-105.

Hibell B, Andersson B, Bjarneson T et al. The 1995 ESPAD Report. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 26 European Countries. CAN, Stockholm 1997.

Hundleby JD, Mercer GW. Family and
Friends as Social Environments and Their Relationship to Young Adolescents' Use of Alcohol, Tobacco, and Marijuana. Journal of Marriage and the Family 1987; 49: 151-64.

Hølund U. Explanation and Change of Adolescents Dietary Behavior. Tandlægehøjskolen, Århus 1991.

Jessor R. Problem Behavior Theory, Psycho-social Development, and Adolescent Problem Drinking. British Journal of Addiction 1987; 82: 331-42.

Jessor R, Jessor SL. Problem Behavior and Psychosocial Development. A Longitudinal Study of Youth. Academic Press, New York 1977.

Johnson V, Pandina RJ. Effects of the
Family Environment on Adolescent Substance Use, Delinquency, and Coping Styles. American Journal on Drug and Alcohol Abuse 1991; 17: 71-88.

Kandel DB, Andrews K. Processes of Adolescent Socialization by Parents and Peers. The International Journal of the Addiction 1987; 22: 319-42.
Kandel DB, Kessler RC, Margulies RZ. Antecedent of Adolescent Initiation into
Stages of Drug Use: A Developmental Analysis. Journal of Youth and Adolescence 1978; 7: 13-40.

Kandel DB. Drug and Drinking Behavior Among Youth. Ann. Rev. Sociol. 1980; 6: 235-85.

Kandel DB. Processes of Peer Influences in Adolescence. Development as Action in Context 1986: 203-27.

Kaplan RM, Sallis JF, Patterson TL. Heath and Human Behavior. McGraw-Hill, Singapore 1993.

McKeganey N, Forsyth A, Barhard M,
Hay G. Designer drinks and drunkenness amongst a sample of Scottish school children. BMJ 1996;313:404.

Newcomb MD, Felix-Ortiz M. Multiple Protective and Risk Factors for Drug Use
and Abuse: Cross-Sectional and Prospective
Findings. Journal of Personality and Social Psychology 1992; 63: 280-96.

Newcomb MD, Maddahian E, Bentler PM. Risk Factors for Drug Use among Adolescents: Concurrent and Longitudinal Analyses. American Journal of Public Health 1986; 76: 525-31.

Nutbeam D, Smith C, Moore L et al.
Warning: Schools can damage your health: Alienation from school and its impact on health behaviour. J. Paediatric. Child Health 1993; 29: 25-30.

Pape H, Hammer T. How does young
people's alcohol consumption change during the transition to early adulthood? A longitu-dinal study of changes at aggregate and individual level. Addiction 1996; 91: 1345-57.

Pape H, Hammer T. Sober adolescence -
Predictor of psychosocial maladjustment in youth adulthood? Scandinavian Journal of Psychology 1996; 37: 362-77.

Pape H. Tenåringsdrikking i utviklingspsykologisk perspektiv. Norsk Epidemiologi 1996; 6: 85-90.

Pedersen W, Skrondal A. Alcohol Debut:
Predictors and Consequences. Upublice-
ret notat fra The Norwegian Research
Council´s Center for Youth Research 1996.

Pedersen W. Foreldre som "alkohollangere"? Tidsskrift for Den Norske Lægeforening 1990; 110: 1834-37.

Pedersen W. Mental health, sensation seeking and drug use patterns: a longitudinal study. British Journal of Addiction 1991; 86: 195-204.

Petratis J, Flay BR, Miller TQ. Reviewing Theories of Adolescent Substance Use: Organizing Pieces in the Puzzle. Psychological Bulletin 1995; 117: 67-86.

Politiets Årsberetning, 1997.

Resnick MD, Bearman PS, Blum RW et al. Protecting Adolescents From Harm. JAMA 1997; 278: 823-32.

Roberts C, Blakey V, Tudor-Smith V. The impact of alcopops on the drinking patterns of young people in Wales: findings from the Welsh Youth Health Study. Cardiff Health Promotion Wales 1997.

Sabroe K-E, Lindgaard H. Skolealder og alkohol. Aarhus Universitetsforlag, Århus 1997.

Sabroe S, Fonager K. Unge og rusmidler. FADL's Forlag, Århus 1996.

Scheier LM, Botvin GJ, Baker E. Risk and Protective Factors as Predictors of Adolescent Alcohol Involvement and Transitions in Alcohol Use: A Prospective Analysis. Journal of Studies on Alcohol 1997; 58: 652-67.

Skinhøj KT. Forbrødringsritualer og rusmidler: ungdomsgruppers regulering af alkohol- og hashbrug. Socialforskningsinstituttet, København 1993.

Strömstedt L, Tullus BW, Thuresson R et al. Vad gör alkoholen i ditt barn? System bolaget, Stockholm.

Sundhedsstyrelsen. Børn i familier med alkohol- og stofproblemer. Forebyggelse og hygiejne 1992; 18.

Temple MT, Fillmore KM. The Variability of Drinking Patterns and Problems among Young Men, Age 16-31: A Longitudinal Study. The International Journal of the Addictions 1985-86; 20: 1595-1620.

Thorsen T. Dansk alkoholpolitik efter 1950. Forlaget Socpol, København 1993.

Thorsen T. Hundrede års alkoholmisbrug. Alkohol- og Narkotikarådet 1990.

Thuen F, Klepp KI, Wold B. Risk-seeking and safety-seeking behaviours: a study of health-related behaviours among Norwegian school children. Health Education Research 1992; 7: 269-76.

Weber MD, Graham JW, Hansen WB et al. Evidence for two Paths of Alcohol Use Onset in Adolescents. Addictive Behaviors 1989; 14: 399-408.

Webster RA, Hunter M, Keats JA. Peer and Parental Influences on Adolescents' Substance Use: A Path Analysis. The International Journal of the Addictions 1994; 29: 647-57.

WHO. The Health of Youth. A Cross-Natio-nal Survey. World Health Organization 1996; 69.

Windle M. Are Those Adolescent to Early Adulthood Drinking Patterns So Discon-
tinuous? A Response to Temple and Fillmore. The International Journal of the Addictions 1988; 23: 907-12.

Aarø LE, Laberg JC, Wold B. Health behaviours among adolescents: towards a hypo-
thesis of two dimensions. Health Education Research 1995; 10: 83-93.

Aas H, Klepp K-I, Laberg JC et al. Predic-ting Adolescents' Intentions to Drink Alcohol: Outcome Expectancies and Self-Efficacy. Journal of Studies on Alcohol 1995; 56: 293-9.Forside | Indholdsfortegnelse | Top

Sundhedsstyrelsen. Version 1.0. December 1999.
Denne publikation findes på adressen: http://www.sst.dk/publ/publ1999/alkohol_unge/default.htm

Copyright (c) Sundhedsstyrelsen 1999