xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Alt om coronavirus og personer med øget risiko

Tilskud til vacciner til visse persongrupper

Sundhedsstyrelsen tildeler tilskud til køb af vacciner til nærmere afgrænsede persongrupper.

En række persongrupper kan få tilskud til en eller flere af følgende vacciner:

 • Den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine
 • Den 23-valente pneumokokvaccine
 • Hepatitis B vaccine

I foråret 2020 trådte et tilbud i kraft om gratis vaccination med den 23-valente pneumokokvaccine til en række persongrupper, som hidtil har haft tilskud til den pågældende vaccine. Nu, hvor det gratis program er trådt i kraft, gives ikke længere tilskud til den 23-valente vaccine, dog med undtagelse af gruppen af personer med KOL med en FEV1 på mindre end 40 % af forventet, som ikke i første omgang bliver omfattet af det gratis tilbud, medmindre de er 65 år eller ældre.

Du kan læse om det gratis vaccinationsprogram her

Nedenfor kan du se, hvilke grupper der får tilskud til de forskellige vacciner

Du kan også læse mere om invasiv pneumokoksygdom og vaccination mod pneumokokker på Statens Serum Instituts hjemmeside

Den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine

I forbindelse med, at et gratis vaccinationsprogram med den 23-valente pneumokokvaccine trådte i kraft i foråret 2020, er der ændret på reglerne for klausuleret tilskud til den 13-valente pneumokokvaccine.

Følgende grupper er fra d. 2. november 2020 omfattet af klausuleret tilskud til den 13-valente pneumokokvaccine:

Personer med:

 • Manglende milt eller dysfunktion af milten 
 • Organtransplantation 
 • Cochlear implantation
 • Stamcelletransplantation 
 • Liquorlækage
 • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
 • Immunsuppression (fx ved hiv-infektion eller lymfom)

 
Personer under 18 år med:

 • Cyanotiske hjertesygdomme
 • Hjerteinsufficiens
 • Palliativ operation for hjertesygdom
 • Hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
 • Kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose)
 • Hypodynamisk respirationsinsufficiens
 • Nefrotisk syndrom
 • Immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

 
Vaccinen tilbydes i øvrigt vederlagsfrit til alle børn som en del af det danske børnevaccinationsprogram.

Se beskrivelse af vaccinen hos Statens Serum Institut: Pneumokokvaccine 13-valent

Den 23-valente pneumokokvaccine

I foråret 2020 trådte et gratis vaccinationsprogram med den 23-valente vaccine i kraft, derfor ydes der ikke længere tilskud til denne vaccine med undtagelse af en enkelt gruppe:

 • Personer kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) med FEV1 på mindre end 40 % af forventet.

 
Se beskrivelse af vaccinen hos Statens Serum Institut: Pneumokokvaccine 23-valent

Hepatitis B vaccine

Tilskuddet gives til: 

 • personer med Downs syndrom
 • personer udsat for relevant stikuheld

 

Sundhedsstyrelsen tildeler tilskud til køb af vacciner til nærmere afgrænsede persongrupper

Sundhedsstyrelsen behandler spørgsmål om tildeling af klausuleret tilskud til vacciner til afgrænsede persongrupper.

Ansøgning om tilskud

Ansøgning om klausuleret tilskud til en vaccine kan indgives til Sundhedsstyrelsen af den, der bringer vaccinen på markedet i Danmark.

Der er udarbejdet en vejledning, der beskriver procedurerne for Sundhedsstyrelsens sagsbehandling af indkomne ansøgninger om tildeling af klausuleret tilskud til vacciner.

Vejledning vedrørende behandling af ansøgning om klausuleret tilskud til vacciner

Vejledningen er skrevet i tilslutning til bekendtgørelse nr. 61 af 29. januar 2009, hvoraf det fremgår, at Sundhedsstyrelsen beslutter, om nærmere afgrænsede persongrupper skal tilbydes tilskud. Tilskuddet ydes af Regionsrådet.

Ansøgningsskema om klausuleret tilskud til en vaccine

Sundhedslovens §158 om tilskud til vacciner

Bekendtgørelse om tilskud til vacciner (2009)

Opdateret 02 NOV 2020