Engelsk

Specialespecifikke kurser

Sundhedsstyrelsen fastsætter rammer for de specialebærende obligatoriske generelle kurser. Der foregår et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Selskaberne i afholdelsen af kurserne.

Der er udpeget en hovedkursusleder for hvert speciale. Du kan finde navne på hovedkursuslederne samt informationerne om afvikling af årets specialespecifikke kurser nederst på denne side.

Afregningsskemaer

Til undervisere

Undervisningshonorar

Rejserefusion

Til hovedkursusleder og sekretær

Administrationshonorar

Til kursister

Støtte til fremmed kursus

E-faktura

Benyt EAN 5798000362147 ved afsendelse af e-faktura

Kursusbeviser

Nedenstående kursusbevis skal benyttes i forbindelse med dokumentation for den teoretiske uddannelse efter 1996 ordningen og kan bruges i forhold til 2003 ordningen.

Kursusbevis

Hovedkursusledere og kursusrækker

Akutmedicin

Hovedkursusleder

Gerhard Tiwald, FEBEM 
Udd. ansvarlig Overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus
PKL Akutmedicin Øst
Speciallæge Akutmedicin og Intern Medicin
Fellow of the European Board of Emergency Medicine
E-mail: gti@regionsjaelland.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Sekretær

Heidi Nielsen
Køge Sygehus
Akutafdeling Køge
Lykkebækvej 1
4600 Køge
Telefon +45 4732 1400
E-mail: heeni@regionsjaelland.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Hjertelungeredningskursus 
Dato for kursus: 5.-6. 11. 2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: ALS Danmark i samarbejde med HKL Gerhard Tiwald
Email:gti@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Akut radiologi for akutlæger 
Dato for kursus: 27. 11. 2019
Sted: København
Delkursusleder: Charlotte Riis Trampedach
Email:charlotte.riis.trampedach@regionh.dk

Almen medicin

Hovedkursusledere

København
Praktiserende læge
Martin Ryt-Hansen
E-mail: marh@sund.ku.dk
Institut for Folkesundhedsvidenskab br />Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5
1014 København K

Kursussekretær: Angela Larsen
E-mail: aamspec@sund.ku.dk
Tlf. 2369 7940

Odense
Speciallæge i almen medicin, praktiserende læge
Anne-Mette Rotwitt
Email: annemetterotwitt@gmail.com
Afdeling for Almen medicin
Institut for sundhedstjenesteforskning (IST)
J.B. Winsløwsvej 9A, 2. sal
5000 Odense C
Mobil: 29470457

Kursussekretær: Helle Søht
Email: Hels@health.sdu.dk
Tlf.: 65 50 36 10

Aarhus
Praktiserende læge
Marianne Thastum Vedsted
Ole Worms Allé 2,
Bygning 1150, kælderen
8000 Aarhus C
Tlf.: 40884853
E-mail: mtv@ph.au.dk

Kursussekretær Anni Veje Henriksen
Inst. for Folkesundhed
Specialeuddannelsen for almen medicin
Aarhus Universitet
Ole Worms Allé 2,
Bygning 1150, kælderen
8000 Aarhus C
Tlf.: +45 871 67945
E-mail: anniveje@ph.au.dk

Dansk Selskab for Almen Medicin
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K
Tlf: 3532 6590
Fax: 3532 6591
Hjemmeside: http://www.dsam.dk/flx/organisation/sekretariatet/

For det faglige indhold i de teoretiske kurser se Målbeskrivelsen 

Se desuden: Retningslinier for almen medicin 

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, kontakt hovedkursusleder, hjemmesiden om kurser i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin eller Selskabets hjemmeside

Kursusrækken for Almen Medicin i Odense, København og Aarhus

Information om de Specialespecifikke, teoretiske kurser i almen medicin, der udbydes i Aarhus, Odense og København ligger på hjemmesiden speam.dk:

Kursusprogrammer Aarhus
Kursusprogrammer Odense
Kursusprogrammer København

Anæstesiologi

Hovedkursusleder

Overlæge, dr.med. Doris Østergaard

Region Hovedstaden 
Center for HR
Enhed for uddannelse
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
CAMES, Herlev Hospital
Bormester Ib Juuls vej 1, 
Opgang 1, etage 25
2730 Herlev
Tlf.: 38 68 35 82
E-mail: doris.oestergaard@regionh.dk

Kursusadministrator Pia Frese Berg
Region Hovedstaden 
Center for HR
Enhed for uddannelse
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
CAMES, Herlev Hospital
Bormester Ib Juuls vej 1, 
Opgang 1, etage 25
2730 Herlev
Tlf. 38 68 31 22
E-mail: pia.anette.berg@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Luftvejshåndtering - Hold nov. 2018
Dato for kursus: 8. - 11. jan. 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mikael Rewers og Rikke Borre Jacobsen
E-mail: mikael.rewers@regionh.dk & rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets navn: Avanceret intensiv terapi - Hold nov. 2016
Dato for kursus: 4. - 6. februar 2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Steffen Christensen og Anders Grejs
E-mail: stefchri@rm.dk & andegrej@rm.dk

Kursets navn: Obstetrisk og det nyfødte barn - Hold nov. 2017
Dato for kursus: 28. feb. - 1. marts 2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Hanne Lippert og Deepti Jain
E-mail: hannlipp@rm.dk & deepjain@rm.dk

Kursets navn: Intensiv terapi – (region nord & syd) - Hold nov. 2018

Dato for kursus: 4. + 5. marts 2019
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Lars Kjærsgaard og Christine Ankjær Sørensen
E-mail: lars.kjaersgaard@rn.dk & christina.soerensen@rn.dk

Kursets navn: Anæstesi - Hold maj 2016
Dato for kursus: 11. - 12. marts 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Claus Andersen og Margrethe Jermiin Jensen 
E-mail: claus.andersen@rsyd.dk & margrethe.jermiin.jensen@rsyd.dk

Kursets navn: Ultralyd for anæstesiologer - Hold nov. 2018
Dato for kursus: 15. marts 2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Thomas Birkelund og Aage Christiansen
E-mail: thomas.birkelund@skejby.rm.dk & aagchr@gmail.com

Kursets navn: Intensiv terapi – (region øst) - Hold nov. 2018
Dato for kursus: 27. + 28. marts 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Morten Hylander
E-mail: morten.hylander.moeller@regionh.dk & mortenhylander@gmail.com

Kursets navn: Pædiatrisk anæstesi - Hold maj 2017
Dato for kursus: 3. – 5. april 2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Mette Veien og Peter Ahlburg
E-mail: mettveie@rm.dk & p.a@auh.rm.dk

Kursets navn: Klinisk beslutningstagning - Hold nov. 2015
Dato for kursus: 24. - 26. april 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Vita Borre Jacobsen
E-mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets navn: Akutte og kroniske smerter - Hold maj 2018
Dato for kursus: 29. - 30. april 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Stine Zwisler og Morten R. Blichfeldt-Ekchardt
Email: stine.zwisler@rsyd.dk & mr.be@rsyd.dk

Kursets navn: Neuro, Traume, Præhospital  - Hold nov. 2016
Dato for kursus: 14. - 16. maj 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Bodil Thorsager Svendsen
E-mail: bodil.thorsager.svendsen@regionh.dk  

Kursets navn: Patientsikkerhed og inter-professionel kommunikation - Hold maj 2018
Dato for kursus: 6. - 7. juni 2019 
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Anne Lippert og Pernille Cedergreen 
E-mail: anne.lippert@regionh.dk & pernille.cedergreen@regionh.dk

Kursets navn: Luftvejshåndtering - Hold maj 2019 
Dato for kursus: 2. – 5. september 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Borre Jacobsen
E-mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets navn: Obstetrik og Det nyfødte barn - Hold maj 2018
Dato for kursus: 9. – 10. september 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Mette Legaard Andersson  
E-mail: mette.legaard.andersson@regionh.dk

Kursets navn: Intensiv terapi – (region øst) - Hold maj 2019
Dato for kursus: 12. - 13. september 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Thomas Mohr
E-mail: thomas.mohr@regionh.dk

Kursets navn: Intensiv terapi (region nord & syd) - Hold maj 2019
Dato for kursus: 25. + 26. september 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Anne C. Brøchner og Ulla Lei Larsen
E-mail: anne.craveiro.broechner@rsyd.dk & ulla.lei.larsen@rsyd.dk

Kursets navn: Klinisk beslutningstagning - Hold maj 2016
Dato for kursus: 30. september - 2. oktober 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Rikke Vita Borre Jacobsen
E-mail: rikke.vita.borre.jacobsen@regionh.dk

Kursets navn: Avanceret intensiv terapi - Hold maj 2017
Dato for kursus: 7. - 9. oktober 2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Steffen Christensen og Anders Grejs
E-mail: stefchri@rm.dk & andegrej@rm.dk

Kursets navn: Ultralyd for anæstesiologer - Hold maj 2019
Dato for kursus: 10. oktober 2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Thomas Birkelund og Aage Christiansen
E-mail: thomas.birkelund@skejby.rm.dk & aagchr@gmail.com

Kursets navn: Anæstesi - Hold nov. 2016
Dato for kursus: 21 .- 22. oktober 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Claus Andersen og Margrethe Jermiin Jensen 
E-mail: claus.andersen@rsyd.dk & margrethe.jermiin.jensen@rsyd.dk 

Kursets navn: Pædiatrisk anæstesi - Hold nov. 2017
Dato for kursus: 23. - 25. oktober 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Torsten Lauritsen og Birgitte Schousboe
E-mail: torsten.lauritsen@regionh.dk & birgitte.marie.bonne.schousboe@regionh.dk

Kursets navn: Akutte og kroniske smerter - Hold nov. 2018

Dato for kursus: 28. – 29. oktober 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Stine Zwisler og Morten R. Blichfeldt-Ekchardt
E-mail: stine.zwisler@rsyd.dk & mr.be@rsyd.dk 

Kursets navn: Patientsikkerhed og inter-professionel kommunikation - Hold nov. 2018

Dato for kursus: 13. -14. november 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Anne Lippert og Pernille Cedergreen 
E-mail: anne.lippert@regionh.dk & pernille.cedergreen@regionh.dk

Kursets navn: Neuro, Traume, Præhospital - Hold maj 2017
Dato for kursus: 20. – 22. november 2019
Sted: CAMES Herlev, Herlev Hospital
Delkursusleder: Bodil Thorsager Svendsen
E-mail:bodil.thorsager.svendsen@regionh.dk

Arbejdsmedicin

Hovedkursusleder

Gert Thomsen  
Overlæge, MR 
Sydvestjysk Sygehus 
6700 Esbjerg 
E-mail: gert.frank.thomsen@rsyd.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Dansk Selskab for Folkesundhed eller kontakt hovedkursusleder.

Kursusadministration

Tilmelding til de rent arbejdsmedicinske kurser sendes til Pia Petersen: pia.petersen@rsyd.dk 

Tilmelding til fælleskurserne:
Huy Cuong Huynh
Hovedkursusledersekretær 
E-mail: sst-kurser@protonmail.com
Sundhedsstyrelsen 
Evidens, Uddannelse og Beredskab

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Pressehåndtering og individuel risikokommunikation
Dato for kursus: 20.-21. juni 2019
Sted: København
Delkursusleder: Harald Meyer
E-mail: harald.william.meyer@regionh.dk

Kursets navn: Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 1
Dato for kursus: 22.-24. oktober 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Gitte Højbjerg Jacobsen
E-mail:Gitte.Jacobsen@rm.dk

Kursets navn: Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 2
Dato for kursus: 12.-13. november 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Gitte Højbjerg Jacobsen
E-mail:Gitte.Jacobsen@rm.dk

Kursets navn: Eksponerings-, årsags- og risikovurdering, modul 3

Dato for kursus: 9.-10. december 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Gitte Højbjerg Jacobsen
E-mail:Gitte.Jacobsen@rm.dk

Kursets navn: Forebyggelse og tilbage til arbejde
Dato for kursus: 19.-20. september 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Peder Skov
E-mail: pgsk@regionsjaelland.dk

Børne- og ungdoms­psykiatri

Hovedkursusleder

Overlæge Gabriele Wilhelm Leth
Region Hovedstadens Psykiatri
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup
Ambulatorie for unge, B295
Vibeholmsvej 17
2605 Brøndby
Tlf.: 38 64 05 00
E-mail: Gabriele.leth@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Skizofreni (Hold 2017) - 19601
Dato for kursus: 14.01.2019
Sted: Aarhus (Skejby)
Delkursusleder: Jakob Paludan
Email: jakopalu@rm.dk

Kursets navn: OCD, Tics og Tourette (Hold 2018)- 19602
Dato for kursus: 15.01.2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Judith Nissen
Email: judiniss@rm.dk

Kursets navn: ADHD, Komorbiditet og differentialdiagnostik (Hold 2018) - 19603
Dato for kursus: 16.01.2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Søren Dalsgaard
Email: sdalsgaard@dadlnet.dk

Kursets navn: Psykofarmakologi 2 (Hold 2018) - 19604
Dato for kursus: 17.01.2019
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Søren Dalsgaard
Email: sdalsgaard@dadlnet.dk

Kursets navn: Angst og Psykosomatik (Hold 2018) - 19605
Dato for kursus: 25.2.2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Ditte Hulgaard
Email: dhulgaard@health.sdu.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus psykopatologi 1.-3. dag(Hold 2019) - 19606
Dato for kursus:. 8.-10.4.2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Niels Bilenberg
Email: Niels.bilenberg@rsyd.dk

Kursets navn: Misbrug (Hold 2018) - 19607
Dato for kursus: 01.04.2019
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Jonathan Hannibal
Email: jejha@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Adfærds – og personlighedsforstyrrelser (Hold 2018) -19608

Dato for kursus: 02.04.2019
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Bernadette Buhl-Nielsen
Email: bbnie@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus psykoterapi (Hold 2018) - 19609
Dato for kursus: 22.-24.5.2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Peter Ramsing
Email: peterams@rm.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus psykopatologi 4. dag (K-SADS) (Hold 2019) - 19606
Dato for kursus: 20.06.2019
Sted:Odense
Delkursusleder:Niels Bilenberg
Email: Niels.bilenberg@rsyd.dk

Kursets navn: Autisme og Mental retardering (Hold 2019) - 19610
Dato for kursus: 03.06.-05.06.2019
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Marlene Briciet Lauritsen
Email: Marlene.lauritsen@rn.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus biologisk psykiatri (Hold 2019) - 19611
Dato for kursus: 3.-5.9.2019
Sted: København
Delkursusleder: Katrine Pagsberg
Email: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Kursets navn: Belastningsreaktioner og PTSD (Hold 2018) - 19613
Dato for kursus: 3.10.2019
Sted: København
Delkursusleder: Anne Marie Christensen
Email: anne.marie.raaberg.christensen@regionh.dk

Kursets navn: Seksualitet og seksuelle overgreb (Hold 2018) - 19612

Dato for kursus: 4.10.2019
Sted: København
Delkursusleder: Karen Rischel
Email: karen.egebjerg.rischel@regionh.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus udviklingspsykopatologi (Hold 2019) - 19614
Dato for kursus: 28., 29. og 30.10.2019
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Bernadette Buhl-Nielsen
Email: bbnie@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Psykofarmakologi 1 – Antipsykotika (Hold 2018) - 19615
Dato for kursus: 12.11.2019
Sted:København
Delkursusleder: Katrine Pagsberg
Email: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Kursets navn: Retspsykiatri (Hold 2018) - 19616
Dato for kursus: 13.11.2019
Sted: København
Delkursusleder: Patrick Gosden
Email: niels.patrick.gosden@regionh.dk

Kursets navn: Affektive tilstande (Hold 2018) - 19617
Dato for kursus: 14.11.2019
Sted: København
Delkursusleder: Maja Nyland Westermann
Email: maja.nyland.westermann@regionh.dk

Kursets navn: Spæd – og småbarnspsykiatri (Hold 2019)- 19618
Dato for kursus: 27.11.2019
Sted: København
Delkursusleder: Anne Lise Olsen
Email: anne.lise.02.olsen@regionh.dk

Kursets navn: Spiseforstyrrelser (hold 2019) - 19619
Dato for kursus: 28.11.2019
Sted: København
Delkursusleder: Ulla Moslet
Email: ulla.moslet@regionh.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Skizofreni (Hold 2018) - 20601
Dato for kursus: 20.01.2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Jakob Paludan
Email: jakopalu@rm.dk

Kursets navn: ADHD, Komorbiditet og differentialdiagnostik (Hold 2019) 20602
Dato for kursus: 20.01.2020 (kan evt. ændre sig)
Sted: Århus
Delkursusleder: Søren Dalsgaard
Email: sdalsgaard@dadlnet.dk

Kursets navn: Psykofarmakologi 2 (Hold 2019) 20603
Dato for kursus:21.01.2020 (kan evt. ændre sig)
Sted: Århus
Delkursusleder: Søren Dalsgaard
Email: sdalsgaard@dadlnet.dk

Kursets navn: Angst og Psykosomatik (Hold 2019) 20604
Dato for kursus: 09.03.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Ditte Hulgaard
Email: dhulgaard@health.sdu.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus psykopatologi 1.-3. dag (Hold 2020) 20605
Dato for kursus: 30.3., 31.3., og 1.4.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Niels Bilenberg
Email: Niels.bilenberg@rsyd.dk

Kursets navn: Misbrug (Hold 2019) 20606
Dato for kursus: 01.04.2020
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Jonathan Hannibal
Email: jejha@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Adfærds- og personlighedsforstyrrelser (Hold 2019) 20607
Dato for kursus:02.04.202
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Bernadette Buhl Nielsen
Email: bbnie@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus psykoterapi (Hold 2019) 20608
Dato for kursus:12.05.2020-14.05.2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Peter Ramsing
Email: Peterams@rm.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus psykopatologi 4. dag (K-SADS) (Hold 2020) 20609
Dato for kursus:04.06.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Niels Bilenberg
Email: Niels.bilenberg@rsyd.dk

Kursets navn: Autisme og Mental retardering (Hold 2020) 20610
Dato for kursus: 10.06.-12.06.2020
Sted: Aalborg
Delkursusleder: Marlene Briciet Lauritsen
Email: marlene.lauritsen@rn.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus biologisk psykiatri (Hold 2020) 20611
Dato for kursus: 01.09.-03.09.2020
Sted: København
Delkursusleder: Katrine Pagsberg
Email: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Kursets navn: Seksualitet og seksuelle overgreb (Hold 2019) 20612
Dato for kursus: 01.10.2020
Sted: København
Delkursusleder: Karen Rischel
Email: Karen.egebjerg.rischel@regionh.dk

Kursets navn: Belastningsreaktioner og PTSD (Hold 2019) 20613
Dato for kursus: 02.10.2020
Sted: København
Delkursusleder: Nanna Katrine Bork
Email: Nanna.katrine.bork@regionh.dk

Kursets navn: Teoretisk kursus udviklingspsykopatologi (Hold 2020) 20614
Dato for kursus: 26.10.-28.10.2020
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Bernadette Buhl Nielsen
Email: bbnie@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Psykofarmakologi 1- Antipsykotika (Hold 2019) 20615
Dato for kursus: 11.11.2020
Sted: København
Delkursusleder: Anne Katrine Pagsberg
Email: anne.katrine.pagsberg@regionh.dk

Kursets navn: Affektive tilstande (Hold 2019) 20616
Dato for kursus: 12.11.2020
Sted: København
Delkursusleder: Vibeke Bille
Email: Vibeke.hoeg.bille@regionh.dk

Kursets navn: Retspsykiatri (Hold 2019) 20617
Dato for kursus: 13.11.2020
Sted: København
Delkursusleder: Patrick Gosden
Email: niels.patrick.gosden@regionh.dk

Kursets navn: Spiseforstyrrelser (Hold 2020) 20618
Dato for kursus: 18.11.2020
Sted: København
Delkursusleder: Ulla Moslet
Email: ulla.moslet@regionh.dk

Kursets navn: Spæd – og småbarnspsykiatri (Hold 2020) 20619
Dato for kursus:19.11.2020
Sted: København
Delkursusleder: Anne Lise Olsen
Email: anne.lise.02.olsen@regionh.dk

Kursets navn: Skizofreni (Hold 2019) 20620
Dato for kursus: 07.12.2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Jakob Paludan
Email: jakopalu@rm.dk

Kursets navn: OCD, Tics og Tourette (Hold 2019) 20621
Dato for kursus: 08.12.2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Judith Becker Nissen
Email: judiniss@rm.dk

Dermato-venerologi

Hovedkursusleder

Ulrikke Lei
Uddannelsesansvarlig Overlæge,
Postgraduat Klinisk Lektor

Direkte: 38 67 33 75
Mail: ulrikke.lei@regionh.dk

Herlev og Gentofte Hospital
Hud- og allergiafdeling U
Opgang 15
Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup

Tlf: 38 67 32 11
Fax: 38 67 76 15

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Den Kløende Patient
Dato for kursus: 8-10 april
Sted: Skejby Sygehus
Delkursusleder: Mette Deleuran
Email:mettdele@rm.dk

Kursets navn: Den Geriatriske Patient
Dato for kursus: 17-19 juni
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Gregor Jemec
Email: gbj@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Hudens Tumorer
Dato for kursus: 2-4 oktober
Sted: Skejby Sygehus
Delkursusleder: Henrik Lorentzen
Email: henrlore@rm.dk

Kursets navn: Den Akutte Patient
Dato for kursus: 30 oktober - 1 november
Sted:Roskilde
Delkursusleder: Mikael Heidenheim
Email: mih@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Anogenitale sygdomme

Dato for kursus: 20-22 november
Sted: Bipsbjerg Hospital
Delkursusleder: Helle Kielberg
Email: hellekl@dadlnet.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Den professionelle dermatolog og infektioner
Dato for kursus: 27/5-29/5 2020
Sted: Hudlægecenter Nord
Delkursusleder: Henrik Sølvsten, Hans Lomholdt, Anne Funding og Monika Gniadecka
Email: h.solvsten@gmail.com

Kursets navn: Dermatologiske manifestationer ved interne medicinske sygdomme
Dato for kursus: 20/4-22/4 2020
Sted: Marselisborg Hospital
Delkursusleder: Anne Braae Olesen og Rikke Bech
Email: anne.braae@rm.dk

Kursets navn: Eksemer
Dato for kursus: 16/9-18/9 2020
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Jeanne Duus Johansen og Charlotte G. Mørtz
Email: jeanne.duus.johansen@regionh.dk

Kursets navn: Kroniske inflammatoriske hudsygdomme
Dato for kursus: 21/10-23/10 2020
Sted: Skejby Sygehus
Delkursusleder: Lone Skov og Lars Iversen
Email: lone.skov.02@regionh.dk

Kursets navn: Pædiatrisk dermatologi og laser
Dato for kursus: 25/11-27/11 2020
Sted: Bispebjerg Hospital
Delkursusleder: Anette Bygum og Merete Hædersdal
Email: anette.bygum@rsyd.dk

Gynækologi og Obstetrik

Hovedkursusleder

Overlæge Marie Søgaard
Gynækologisk Obstetrisk afdeling
Herlev Hospital
E-mail: mariesoegaard@dadlnet.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Hovedkursusleder for de operative kurser:

Overlæge Mikkel Seyer-Hansen,
Gynækologisk afdeling
Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
e-mail: mseyer@dadlnet.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: REPRODUKTIONSMEDICIN – fertilitetsudredning, behandling og rådgivning 
Tidspunkt: 30. januar-1. februar 2019 (uge 5)  
Sted: Regionshospitalet Horsens
Delkursusledere: Overlæge, professor, ph.d. Jens Fedder, Odense Universitetshospital Jens.Fedder@ouh.regionsyddanmark.dk og Overlæge, professor, ph.d. Ulla Breth Knudsen, Fertilitetsklinikken, Hospitalsenheden Horsens ubk@dadlnet.dk

Kursets navn: INTRAPARTAL OBSTETRIK 
Tidspunkt: 5.-7. februar, 2019 (uge 6)   obs bemærk tirsdag til torsdag
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby  
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Lone Egly Hvidman, Aarhus Universitetshospital, lonehvid@rm.dk  og overlæge, lektor, dr.med. Lone Krebs, Holbæk Sygehus lkrb@regionsjaelland.dk

Kursets navn: UROGYNÆKOLOGI 
Tidspunkt: 2.-3. maj 2019 (uge18)
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby 
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Marianne Glavind-Kristensen, Aarhus Universitetshospital, marglavi@rm.dk og Overlæge, dr. med. Niels Klarskov, Gynækologisk-obstetrisk afd., Herlev Hospital, niels.klarskov@regionh.dk

Kursets navn: BENIGN GYNÆKOLOGI 
Tidspunkt: 8.-10. maj 2019 (uge 19) 
Sted: Hillerød Hospital. 
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Annette Settnes, Hillerød Hospital Annette.Settnes@regionh.dk og overlæge, dr. med. Pernille Ravn, Odense Universitetshospital pernille.ravn@rsyd.dk

Kursets navn: GYNÆKOLOGISK ENDOKRINOLOGI 
Tidspunkt: 19.-21 juni 2019 (uge 25)
Sted: Hillerød Hospital  
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Ellen Løkkegaard, Hillerød Hospital ecl@noh.regionh.dk og overlæge, ph.d. Anette Tønnes Pedersen, Rigshospitalet, atp@dadlnet.dk

Kursets navn: FØTALMEDICIN 
Tidspunkt: 22. oktober-25. oktober 2019 (uge 43) 
Sted: Rigshospitalet. 
Delkursusledere: overlæge, ph.d. Puk Sandager, Aarhus Universitetshospital puk@dadlnet.dk og afdelingslæge, ph.d. Charlotte Ekelund, Rigshospitalet charlotte.ekelund@gmail.com

Kursets navn: ONKOLOGISK GYNÆKOLOGI 
Tidspunkt: 30. oktober-1. november 2019 (uge 44) 
Sted: Rigshospitalet
Delkursusledere: Overlæge, professor, dr. med. Jan Blaakær, jab@dadlnet.dk og overlæge, ph.d. Berit Jul Mosgaard, Rigshospitalet berit.jul.mosgaard.01@regionh.dk

Kursets navn: ANTEPARTAL OBSTETRIK 
Tidspunkt: 20.-22. november, 2019 (uge 47) 
Sted: Rigshospitalet
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Birgitte Bruun Nielsen, Rigshospitalet bbn@dadlnet.dk og overlæge, ph.d. Rikke Bek Helmig, Aarhus Universitetshospital, rikkhelm@rm.dk

Kursets navn: KOMMUNIKATION OG INFORMATION
Tidspunkt: 6.-7. juni 2019 (uge 23) eller 28. -29 november 2019 (uge 48) obs. kurset er dubleret. 
Sted: Panum Instituttet,  Hammershusgade, København. 
Delkursusledere: overlæge, ph.d. Christina Rørbye Lundin, Hvidovre Hospital, roerbye@dadlnet.dk  

Kursets navn:: OPERATIV GYNÆKOLOGI a/b 
Tidspunkt: 11.-15. marts 2019 (uge 11) og 19.-23. august 2019 (uge 34) (kurset er dubleret). 
Sted: Aarhus Universitetshospital 
Delkursusledere: overlæge, ph.d. Mikkel Seyer Hansen, Aarhus Universitetshospital mikkseye@rm.dk og overlæge Lars Schouenborg, Rigshospitalet Lars.Schouenborg@regionh.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: REPRODUKTIONSMEDICIN – fertilitetsudredning, behandling og rådgivning
Tidspunkt: 29. januar -31. januar 2020 (uge 5)
Sted: Odense
Delkursusledere: Overlæge, professor, ph.d. Jens Fedder, Odense Universitetshospital Jens.Fedder@ouh.regionsyddanmark.dk og Overlæge, professor, ph.d. Ulla Breth Knudsen, Fertilitetsklinikken, Hospitalsenheden Horsens ubk@dadlnet.dk

Kursets navn: INTRAPARTAL OBSTETRIK
Tidspunkt: 4.-6. februar, 2020 (uge 6) obs bemærk tirsdag til torsdag
Sted: Aarhus
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Lone Egly Hvidman, Aarhus Universitetshospital, lonehvid@rm.dk og overlæge, lektor, dr.med. Lone Krebs, Holbæk Sygehus lkrb@regionsjaelland.dk

Kursets navn: UROGYNÆKOLOGI
Tidspunkt: 20.-21. april 2020 (uge 17)
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Marianne Glavind-Kristensen, Aarhus Universitetshospital, marglavi@rm.dk og Overlæge, dr. med. Niels Klarskov, Gynækologisk-obstetrisk afd., Herlev Hospital, niels.klarskov@regionh.dk

Kursets navn: BENIGN GYNÆKOLOGI
Tidspunkt: 4.-6. maj 2020 (uge 19) obs bemærk mandag til onsdag
Sted: Hillerød Hospital.
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Annette Settnes, Hillerød Hospital Annette.Settnes@regionh.dk og overlæge, dr. med. Pernille Ravn, Odense Universitetshospital pernille.ravn@rsyd.dk

Kursets navn: GYNÆKOLOGISK ENDOKRINOLOGI
Tidspunkt: 17.-19 juni 2020 (uge 25)
Sted: Annonceres senere
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Anette Tønnes Pedersen, Rigshospitalet, atp@dadlnet.dk

Kursets navn: FØTALMEDICIN
Tidspunkt: 27. oktober -30. oktober 2020 (uge 44)
Sted: Rigshospitalet.
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Puk Sandager, Aarhus Universitetshospital puk@dadlnet.dk og Overlæge, ph.d. Charlotte Ekelund, Rigshospitalet charlotte.ekelund@gmail.com

Kursets navn: ONKOLOGISK GYNÆKOLOGI
Tidspunkt: 21. oktober-23. oktober 2020 (uge 43)
Sted: Odense
Delkursusledere: Overlæge, dr. med. Lone Kjeld Petersen, Odense Universitetshospital, Lone.Kjeld.Petersen@rsyd.dk og overlæge, ph.d. Gitte Ørtoft, Rigshospitalet, ortoft@dadlnet.dk

Kursets navn: ANTEPARTAL OBSTETRIK
Tidspunkt: 18.-20. november, 2020 (uge 47)
Sted: Rigshospitalet
Delkursusledere: Overlæge, ph.d. Birgitte Bruun Nielsen, Rigshospitalet bbn@dadlnet.dk og overlæge, ph.d. Rikke Bek Helmig, Aarhus Universitetshospital, rikkhelm@rm.dk

Kursets navn: KOMMUNIKATION OG INFORMATION
Tidspunkt: 4.-5. juni 2020 (uge 23) eller 26. -27 november 2020 (uge 48) obs. kurset er dubleret.
Sted: Panum Instituttet, Hammershusgade, København.
Delkursusledere: overlæge, ph.d. Christina Rørbye Lundin, Hvidovre Hospital, roerbye@dadlnet.dk og overlæge Anja Kirstein, Ålborg Universitetshospital, anjakirstein@dadlnet.dk

Kursets navn:: OPERATIV GYNÆKOLOGI a/b
Tidspunkt: 9.-13. marts 2020 (uge 11) og 17.-21. august 2020 (uge 34) (kurset er dubleret).
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusledere: overlæge, ph.d. Mikkel Seyer Hansen, Aarhus Universitetshospital mikkseye@rm.dk og overlæge Lars Schouenborg, Rigshospitalet Lars.Schouenborg@regionh.dk

Intern medicin: Endokrinologi

Hovedkursusleder

Flemming Steen Nielsen 
Email: flemming.steen.nielsen@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Diabetes mellitus og ernæringsrelaterede sygdomme
Dato for kursus: 4+5 marts og 11+12 marts 2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Søren Gregersen
Email: soeren.gregersen@aarhus.rm.dk

Kursets navn: Laboratorieteknik
Dato for kursus: 23 – 26 april 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Jan Frystyk
Email: Jan.Frystyk@rsyd.dk

Kursets navn: Knogle- & calciummetabolisk relaterede sygdomme
Dato for kursus: 18+19 november 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Pernille Hermann
Email: Pernille.Hermann@rsyd.dk

Kursets navn: Thyreoideasygdomme
Dato for kursus: 23+24 oktober 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Steen Bonnema
Email: steen.bonnema@rsyd.dk

Intern medicin: fælleskurser

Hovedkursusleder

Afdelingslæge Ahmed Aziz
Hjertemedicinsk afdeling B
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
E-mail: ahmedaziz@dadlnet.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Akut medicin, Nord - Maj 
Dato for kursus: 20/5-2019
Sted: Århus 
Delkursusleder: Signe Holm Larsen
Email: signe_holm_larsen@hotmail.com 

Kursets navn: Akut medicin, Nord - November 
Dato for kursus: 11/11-2019
Sted: Århus 
Delkursusleder: Signe Holm Larsen
Email: signe_holm_larsen@hotmail.com 

Kursets navn: Akut medicin, Syd - Maj
Dato for kursus: 9/5-19
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursets navn: Akut medicin, Syd - November
Dato for kursus: 4/11-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursets navn: Akut medicin, Øst - Maj 
Dato for kursus: 8/5-19
Sted: København 
Delkursusleder: Lars Pedersen
Email: lars.pedersen@dadlnet.dk 

Kursets navn: Akut medicin, Øst - November
Dato for kursus: Oplyses senere
Sted: København 
Delkursusleder: Lars Pedersen
Email: lars.pedersen@dadlnet.dk

Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Nord - Maj
Dato for kursus: 21 – 24/5 2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Holm Larsen
Email: signe_holm_larsen@hotmail.com

Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Nord - November
Dato for kursus: 12 – 15/11 2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Holm Larsen
Email: signe_holm_larsen@hotmail.com

Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Syd - Maj

Dato for kursus: 10 + 13.-15./5 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Syd - November

Dato for kursus: 5.-6. + 18.-19./11 2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Ahmed Aziz
Email: ahmedaziz@dadlnet.dk

Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Øst - Maj
Dato for kursus: 9.-10./5 + 13.-14./5-2019
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
Email: rinnov@gmail.com

Kursets navn: De 8 selskabers kursusdag, Øst - November
Dato for kursus: Oplyses senere
Sted: København
Delkursusleder: Anders Rinnov, Carsten Dirksen
Email: rinnov@gmail.com

Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Nord - Maj
Dato for kursus: 6. – 7./5-2019 
Sted: Århus
Delkursusleder: Lars Peter Nielsen og Niels Jessen
Email: ellenk@biomed.au.dk

Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Nord - November
Dato for kursus: 4. – 5./11-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Lars Peter Nielsen og Niels Jessen
Email: ellenk@biomed.au.dk

Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Syd - Maj

Dato for kursus: 22. - 23./5-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
Email: pmchristensen@health.sdu.dk

Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Syd - November
Dato for kursus: 20. - 21./11-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
Email: pmchristensen@health.sdu.dk

Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Øst - Maj
Dato for kursus: 7. – 8./5-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Gesche Jürgens
Email: gju@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Rationel farmakoterapi, Øst - Maj
Dato for kursus: 5. – 6./11-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Gesche Jürgens
Email: gju@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Nord - Maj

Dato for kursus: 9/5-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Henning Andersen
Email: hennande@rm.dk

Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: 21/11-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Henning Andersen
Email: hennande@rm.dk

Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus: 23/5-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Syd - November
Dato for kursus: 21/11-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: 22/5-2019
Sted: København
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Neurologi for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: 20/11-2019
Sted: København
Delkursusleder: Helle Thagesen
Email: hta@regionsjaelland.dk

Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Nord - Maj
Dato for kursus: 10/5-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Nord - November
Dato for kursus: 22/11-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Syd - Maj

Dato for kursus: 22/5-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Syd - November

Dato for kursus: 20/11-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Øst - Maj

Dato for kursus: 23/5-2019
Sted: København
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursets navn: Psykiatri for intern medicinere, Øst - November

Dato for kursus: 21/11-2019
Sted: København
Delkursusleder: Signe Dolmer
Email: signdolm@rm.dk

Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Nord - Maj
Dato for kursus: 15/5-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Gunnar Toft
Email: gunnar.toft@clin.au.dk

Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Nord - November

Dato for kursus: 13/11-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Gunnar Toft
Email: gunnar.toft@clin.au.dk

Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Syd - Maj

Dato for kursus: 14/5-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Aleksander Krag
Email: aleksander.krag@rsyd.dk

Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Syd - November

Dato for kursus: 5/11-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Aleksander Krag
Email: aleksander.krag@rsyd.dk

Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Øst - Maj
Dato for kursus: Oplyses senere
Sted: København
Delkursusleder: Jesper Lindhardsen
Email: Jesper.Lindhardsen@regionh.dk

Kursets navn: Rationel klinisk beslutningsteori, Øst - November

Dato for kursus: Oplyses senere
Sted: København
Delkursusleder: Jesper Lindhardsen
Email: Jesper.Lindhardsen@regionh.dk

Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord - Maj

Dato for kursus: 10/5-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dklars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord - November

Dato for kursus: 22/11-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dklars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Syd - Maj
Dato for kursus: 3/5-2019
Sted: Vejle
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dklars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Nord - November

Dato for kursus: 15/11-2019
Sted: Vejle
Delkursusleder: Carsten Rytter og Lars Henrik Jensen
Email: carsrytt@rm.dklars.Henrik.jensen@rsyd.dk

Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Øst - Maj
Dato for kursus: Oplyses senere
Sted: København
Delkursusleder: Henrik Anker Nielsen og Eva Harder Brix
Email: henrik.anker.nielsen.01@regionh.dkeva.harder.brix@regionh.dk

Kursets navn: Onkologi for intern medicinere, Øst - November
Dato for kursus: Oplyses senere
Sted: København
Delkursusleder: Henrik Anker Nielsen og Eva Harder Brix
Email: henrik.anker.nielsen.01@regionh.dkeva.harder.brix@regionh.dk

Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Nord - Maj

Dato for kursus: 9/5-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Mogens Skadborg 
Email: mk.skadborg@dadlnet.dk

Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Nord - November
Dato for kursus: 21/11-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Mogens Skadborg 
Email: mk.skadborg@dadlnet.dk

Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Syd - Maj
Dato for kursus: 2/5-2019
Sted: Vejle
Delkursusleder: Mogens Skadborg 
Email: mk.skadborg@dadlnet.dk

Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Syd - November

Dato for kursus: 14/11-2019
Sted: Vejle
Delkursusleder: Mogens Skadborg 
Email: mk.skadborg@dadlnet.dk

Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Øst - Maj

Dato for kursus: Oplyses senere
Sted: København
Delkursusleder: Trine Zeeberg Iversen og Karin Peschardt
Email: trine.zeeberg.iversen@regionh.dkKarin.Peschardt@regionh.dk

Kursets navn: Den terminale patient, palliativ behandling, Øst - November
Dato for kursus: Oplyses senere
Sted: København
Delkursusleder: Trine Zeeberg Iversen og Karin Peschardt
Email: trine.zeeberg.iversen@regionh.dkKarin.Peschardt@regionh.dk

Kursets navn: Den ældre patient, Nord - Maj
Dato for kursus: 1.-2./5-2019
Sted: Silkeborg
Delkursusleder: Lotte Kirring
Email: lottkirr@rm.dk

Kursets navn: Den ældre patient, Nord - November

Dato for kursus: 28.-29.10-2019
Sted: Silkeborg
Delkursusleder: Lotte Kirring
Email: lottkirr@rm.dk

Kursets navn: Den ældre patient, Syd - Maj

Dato for kursus: 13.-14./5-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Jens Ulrik-Rosholm
Email: jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Kursets navn: Den ældre patient, Syd - November
Dato for kursus: 4.-5./11-2019
Sted: Odense
Delkursusleder: Jens Ulrik-Rosholm
Email: jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk

Kursets navn: Den ældre patient, Øst - Maj
Dato for kursus: Oplyses senere
Sted: København
Delkursusleder: Pia Nimann Kannegaard og Lilian Mørch
Email: pia.nimann.kannegaard.02@regionh.dk

Kursets navn: Den ældre patient, Øst - November
Dato for kursus: Oplyses senere
Sted: København
Delkursusleder: Pia Nimann Kannegaard og Lilian Mørch
Email: pia.nimann.kannegaard.02@regionh.dk

Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi

Hovedkursusleder:

Overlæge Bo Søndergaard
Gastroenheden Medicinsk Sektion
Hvidovre Hospital
Mail: ahh-kursusgashep@regionh.dk
Arbejdsmobil: 3862 5738
Privatmobil: 2230 7400

Henvendelse rettes til:

Afdelingsledelsessekretær Charlotte Ravn
E-mail: ahh-kursusgashep@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside: Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Gastrointestinal endoskopi                                     
Kursusnr.: 201201
Dato for kursus: 12. marts-13. marts 2010
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Srdan Novovic, Per Ejstrud
Email: srdan.novovic@regionh.d; pee@rn.dk

Kursets navn: Gastrointestinal billeddiagnostik                           
Kursusnr.: 201202
Dato for kursus: 06. maj -07. maj 2020
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Thomas Skårup Kristensen/Christian Otto Mortensen
Email: thomas.skaarup.kristensen@regionh.dk; Christian.otto.mortensen@regionh.dk

Kursets navn: Gastrointestinal endoskopi                                     
Kursusnr.: 201203
Dato for kursus: 01. oktober – 02. oktober 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Finn Møller Pedersen/Michael Hareskov Larsen
Email: finn.moeller.pedersen@rsyd.dk; michael.hareskov.larsen@rsyd.dk

Kursets navn: Gastroenterologi                                                      
Kursusnr.: 201204
Dato for kursus: 02.november -05. november 2020
Sted: Sandbjerg Kursuscenter, Sønderborg
Delkursusleder: Klaus Theede/Lotte Fynne
Email: klaus.theede@regionh.dk; lotte.fynne@rm.dk

Kursets navn: Avanceret Gastroenterologi og Hepatologi           
Kursusnr.: 201205
Dato for kursus: 09. november – 12. november 2020
Sted: Kursuscenter Huset, Middelfart
Delkursusleder: Jens Kjeldsen, Henning Grønbæk
Email: jens.kjeldsen@rsyd.dk, henngroe@rm.dk

Intern medicin: geriatri

Hovedkursusleder

Pia Nimann Kannegaard
Overlæge, Medicinsk afdeling C, Gentofte Hospital
Email: pia.nimann.kannegaard.02@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Geriatriske sygdomme 1
Dato for kursus: 18.-19. marts 2019 (2 dage) + 27.-28. maj 2019 (2 dage)
Sted: Aarhus
Delkursusleder: Catherine H. Foss
Email: chf@dadlnet.dk

Kursets navn: Geriatrisk vurdering og rehabilitering
Dato for kursus: 30.-31. oktober 2019
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Lillian Mørch og Pia Kannegaard
Email: nimann@dadlnet.dk

 

Intern medicin: Hæmatologi

Hovedkursusleder:

Eva Funding
Consultant/ Uddannelsesansvarlig overlæge
Associate professor/ Klinisk undervisningslektor
Rigshospitalet
Department of Hematology
Blegdamsvej 9
2100 Copenhagen Ø
Denmark
Direct: + 45 35 45 78 29
Cell:+ 45 23 36 87 81
Mail: eva.funding@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: M-komponent sygdomme, amyloidose, tværsnitssyndrom og introduktion til radioterapi
Dato for kursus: 28.-29 janura 2019
Kursusnummer: 191401
Sted:Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Niels Abildgaard
Email: Niels.Abildgaard@rsyd.dk

Kursets navn: Malignt lymfom og CLL
Dato for kursus: 26.-28. februar 2019
Kursusnummer: 191402
Sted:Rigshospitalet
Delkursusleder: Peter Nully Brown
Email: Peter.Brown@regionh.dk

Kursets navn: Den Hæmatologiske Patient, Benign hæmatologi, transfusionsbehandling og -komplikationer samt GCP og nationale databaser
Kursusnummer: 191403
Dato for kursus:18.-20. september
Sted: Herlev Universitetshospital
Delkursusleder: Henrik Birgens
Email: Henrik.Birgens@regionh.dk

Intern medicin: Infektionsmedicin

Hovedkursusledere

Overlæge, lektor, ph.d. Ann-Brit Eg Hansen
Infektionsmedicinsk afdeling 144
Hvidovre Hospital
Kettegaards alle 30
2650 Hvidovre
E-mail: ann-brit.eg.hansen.02@regionh.dk

Michael Dalager-Pedersen læge, ph.d.
Infektionsmedicinsk Afdeling
Aalborg University Hospital
Mølleparkvej 4
9000 Aalborg
Denmark

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Teoretisk kursus i mikrobiologi 19-1501
Dato for kursus: 3-4. juni 2019 (2 dage)
Sted: København
Delkursusleder:Overlæge Gitte Pedersen, Aalborg Universitetshospital
Overlæge Hans Rudolph von Lüttichau, Herlev sygehus
E-mail:gitte.pedersen@dadlnet.dkluttichau@sund.ku.dk

Kursets navn: HIV 19-1502

Dato for kursus: 7. og 8. oktober 2019
Sted: København
Delkursusleder: Ann-Brit Eg Hansen, Ole Kirk 
E-mail:ann-brit.eg.hansen.02@regionh.dkole.kirk@regionh.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Immundefekt og Feber af ukendt årsag
Dato: 28. og 29. Januar 2020
Sted: Skejby
Delkursusledere: Suzanne Lunding og Carsten Schade Larsen

Intern medicin: kardiologi

Hovedkursusleder:

Susanne Aagaard
Uddannelsesansvarlig overlæge
Konstitueret formand for DCS Uddannelsesudvalg, hovedkursusleder
Hjertesygdomme Århus Universitetshospital, Skejby
Telefon: 40145727
E-mail: suasoe@rm.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Hoveduddannelsen – intern medicin:kardiologi

Kursets navn: ÅR 5 KURSUS
Dato for kursus: 22-23/1-19
Kursusindhold: 
Hold: E14/F15
Sted: RIGSHOSPITALET
Delkursusleder: JESPER KJÆRGAARD
Email: JESPER.KJAERGAARD.05@REGIONH.DK

Kursets navn: ÅR 4 KURSUS
Dato for kursus: 23-25/4-19
Kursusindhold: endokarditis, aortasygdom, kardielle tumorer, kardiomyopatier inkl. aflejring og arvelige former, svært systolisk hjertesvigt inkl. hjertetransplantation, left ventricular assist devices, pulmonal hypertension, constrictio og myocarditis
Hold: E15/F16
Sted: AUH
Delkursusleder: SUSANNE AAGAARD
Email: SUASOE@RM.DK

Kursets navn: ÅR 3 KURSUS 
Dato for kursus: 11-14/6-19
Kursusindhold: Avanceret arytmi, devices, ablation, klapsygdomme, 3D ekko og stress-ekko, ionkanalsygdomme, avanceret hæmodynamik. Som overgangskursus desuden session om præventiv kardiologi
Hold: E16/F17
Sted: OUH
Delkursusleder: KARSTEN VEIEN
Email: KARSTEN.VEIEN@RSYD.DK

Kursets navn: ÅR 2 KURSUS
Dato for kursus: 24-26/9-19
Kursusindhold: arytmi – medicinsk behandling, TTE, rehabilitering, antitrombotisk behandling, akut hjertesvigt, basal hæmodynamik. Som overgangskursus desuden session om præventiv kardiologi
Hold: E17/F18
Sted: ROSKILDE
Delkursusleder: PERNILLE BUCH
Email: NBRU@REGIONSJAELLAND.DK

Kursets navn: ÅR 1 KURSUS
Dato for kursus: 8-10/10-19
Kursusindhold: diagnostik af iskæmisk hjertesygdom, diagnostik og monitorering af arytmipatienter, synkope, familiær hyperkolesterolæmi og risikofaktorer ved iskæmisk hjertesygdom, lungeemboli
Hold: E18/F19
Sted: VEJLE

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn og nummer: HU kursus 1 (1610) E2019/F2020
Dato for kursus: Uge 41, 7.-9. oktober 2020
Sted: Vejle
Delkursusleder: Lone Kærslund Andersen
Email: lone.kaerslund.andersen@rsyd.dk

Kursets navn og nummer: HU kursus 2 (1611) E2018/F2019
Dato for kursus: Uge 39, 22.-24. september 2020
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Niels Eske Bruun
Email: Niels.Eske.Bruun@regionh.dk

Kursets navn og nummer: HU kursus 3 (1612) E2017/F2018
Dato for kursus: Uge 24, 8.-11. juni 2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Karsten Veien
Email: karsten.veien@rsyd.dk

Kursets navn og nummer: HU kursus 4 (1613) E2016/F2017
Dato for kursus: Uge 17, 21.-23. april 2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Susanne Aagaard
Email: suasoe@rm.dk

Kursets navn og nummer: HU kursus 5 (1614) E2015/F2016
Dato for kursus: Uge 4, 21.-22. januar 2020
Sted: København
Delkursusleder: Jesper Kjærgaard
Email: jesper.kjaergaard@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: TEE kursus (forår, 1607) E2017/F2018
Dato for kursus: Uge 17, 21. april 2020 (Ålborg/Odense) eller 22. april (København)
Delkursusleder: Dorte Guldbrand
Email: Dorte.G.Nielsen@stab.rm.dk

Kursets navn og nummer: TEE-kursus (efterår, 1609) E2018/F2019
Dato for kursus: Uge 49 2020 (datoer følger)
Sted: Ålborg/Odense/København
Delkursusleder: Dorte Guldbrand
Email: Dorte.G.Nielsen@stab.rm.dk

Intern medicin: Lungesygdomme

Hovedkursusleder

Goran Nadir Salih
Uddannelsesansvarlig overlæge for lungemedicin
Medicinsk afdeling, lungemedicin
Medicinsk sekretariat
Vestermarksvej 9, 3. sal
Sjællands Universitetshospital
Sygehusvej 10
4000 Roskilde
Email: goran@dadlnet.dk

Kursussekretær

Charlotte Holm Müller 
Lægesekretær, Sekretær for lungemedicinske kurser
Medicinsk/Lungemedicinsk Ambulatorium
Medicinsk afdeling
Vestermarksvej 13, st.
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
4000 Roskilde
E-mail: Chjr@regionsjaelland.dk 

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Kursus i klinisk respirationsfysiologi 
Dato for kursus: 14.+15.januar 
Sted: København
Delkursusleder: Jann Mortensen 
Email: jann.mortensen@regionh.dk 

Kursets navn: Kursus i KOL og NIV
Dato for kursus: 4. + 5. november
Sted: Odense 
Delkursusleder: Anders Løkke og Ingrid Titlestad
Email: aloekke@gmail.com og ingrid.titlestad@rsyd.dk

Kursets navn: Kursus i astma 
Dato for kursus: 11. + 12. marts
Sted: Århus
Delkursusleder: Charlotte Suppli Ulrik og Johannes Martin Schmidt 
Email: csulrik@dadlnet.dk og joschm@rm.dk

Kursets navn: Kursus i allergi
Dato for Kursus: 13.+14. marts
Sted: Århus
Delkursusleder: Vibeke Backer og Tina Skjold 
E-mail: Nina.vibeke.backer@regionh.dk og Tinskjo@rm.dk 

Kursets navn: Kursus i pulmonale infektioner 
Dato for kursus: 21. + 22. oktober
Sted: Sygehus Lillebælt, Vejle 
Delkursusleder: Jesper Rømhild Davidsen og Ole Hilberg
Email: jesper.roemhild.davidsen@rsyd.dk og ole.hilberg@rsyd.dk

Kursets navn: Kursus i infiltratudredning inkl. pleuraeffusioner, mesotheliom og hæmoptyse
Dato for kursus: 1. + 2. april
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Amal Durakovic og Torben Riis Rasmussen
Email: amaldurakovic@hotmail.com og torras@rm.dk

Kursets navn: Kursus i invasiv diagnostik
Dato for kursus: 4. - 6. november 
Sted: København
Delkursusleder: Lars Konge og Paul Frost Clementsen
Email: lars.konge@regionh.dk og paul.frost.clementsen@regionh.dk 

Kursets navn: Kursus i interstitielle lungesygdomme
Dato for kursus: 4. + 5. februar
Sted: København
Delkursusleder: Saher Shaker og Elisabeth Bendstrup
Email: saher@dadlnet.dk og kabend@rm.dk

Kursuskalender, specialespecifikke kurser i intern medicin: lungemedicin 2019 – 2025

Intern medicin: nefrologi

Hovedkursusleder

Lene Boesby
Afdelingslæge
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Medicinsk Afdeling
Vestermarksvej 9, 3. sal
4000 Roskilde

lboes@regionsjaelland.dk 

Sekretær

Christina Rasmussen 
E-mail: hcra@regionsjaelland.dk
telefon: 4732 2144

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Akut og kronisk glomerulonephritis, HUS og TTP
Dato for kursus: 8. - 11. april 2019
Sted: Herlev
Ansøgningsfrist: 31. januar 2019
Delkursusleder: Jesper Melchior Hansen og Jens Dam Jensen
Email: Jesper.Melchior.Hansen@regionh.dk og jenjesen@rm.dk

Kursets navn: Kursus i Nyrefysiologi
Dato for kursus: 25. - 27. november 2019
Sted: Odense
Ansøgningsfrist: 30. september 2019
Delkursusleder: Helle Thiesson og Claus Bistrup
Email: helle.thiesson@rsyd.dk og Claus.Bistrup@rsyd.dk

Kursets navn: Dialysebehandling og plasmaferese del 1
Dato for kursus: 24. - 25. oktober 2019
Sted: Aarhus
Ansøgningsfrist: 31. august 2019
Delkursusleder: Tom Buur og Johan Vestergaard Povlsen
Email: tom.buur@rn.dk og johan.povlsen@skejby.rm.dk

Kursets navn: Dialysebehandling og plasmaferese del 2
Dato for kursus: 13. - 14. november 2019
Sted: Aalborg
Ansøgningsfrist:
Delkursusleder: Tom Buur og Johan Vestergaard Povlsen
Email: tom.buur@rn.dk og johan.povlsen@skejby.rm.dk

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Transplantation og Immunologi
Dato for kursus:13.-15. maj 2020
Sted: Rigshospitalet, København
Delkursusleder: Søren Schwartz Sørensen & Karin Skov
Email: Soeren.Schwartz.Soerensen@regionh.dk og Karin.Skov@auh.rm.dk
Ansøgningsfrist 1. februar 2020

Kursets navn: Sekundær og kompliceret primær arteriel hypertension

Dato for kursus: 11.-13. november 2020
Sted: Steno Diabetes Center, Gentofte
Delkursusleder: Niels Henrik Buus & Marie Frimodt-Møller
Email: nhb@biomed.au.dk og marie.frimodt-moeller@regionh.dk
Ansøgningsfrist 1. august 2020

Intern medicin: reumatologi

Hovedkursusleder

Afsnitsansvarlig overlæge Birte S. Juul,
Rigshospitalet Glostrup, VRR
birte.juul.01@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Delkursus 1
Dato for kursus: 23.-26. september 2019
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Overlæge Lars Juul
Email: Lars.Juul.01@regionh.dk

Kursets navn: Delkursus 2
Dato for kursus: 4.-7. februar 2019
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Ellen-Margrethe Hauge
Email: ellen.hauge@aarhus.rm.dk

Kursets navn: Delkursus 3
Dato for kursus: 7.-10. oktober 2019
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Annette Schlemmer
Email: a.schlemmer@rn.dk

Kursets navn: Delkursus 4
Dato for kursus: 25.-28. februar 2019
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Professor, overlæge Lene Dreyer
Email: l.dreyer@rn.dk

Kursets navn: Delkursus 5
Dato for kursus: 9.-12. september 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Hans Christian Horn
Email: hans.horn@rsyd.dk

Karkirurgi

Hovedkursusleder:

Kim Chr. Houlind
Ledende overlæge, Karkirurgisk afdeling, Kolding Sygehus
Professor og centerleder, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk universitet
Sygehusvej 24
6000 Kolding
Tlf 76362403

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Basal Ultralydskursus for karkirurgiske hoveduddannelsessøgende
Dato for kursus:  17.-19. Januar 2019 
Sted:  Rigshospitalet
Delkursusleder: Kim Bredal
Email: kim.kargaard.bredahl@regionh.dk

Kursets navn:  Supraaortikal karlidelser 
Dato for kursus: 29.-30. august 2019
Sted: Rigshospitalet 
Delkursusleder: Lisbeth Knudsen Rathenborg
Email: lisbetknudsenrathenborg@dadlnet.dk

Kirurgi

Hovedkursusleder

Randi Beier-Holgersen 
Overlæge 
Uddannelsessekretariatet 
Kirurgisk afdeling 
Nordsjællands Hospital, Hillerød 
Dyrehavevej 29 
3400 Hillerød 
E-mail: Randi.Beier-Holgersen@regionh.dk

Henvendelse rettes til

Lægesekretær Mette Wive 
E-mail: mettebestwellfare@gmail.com

For kursister ansat efter 1. januar 1996 og indtil 01. januar 2005: kræves deltagelse i et obligatorisk kursus i operativ kirurgi og 8 teoretiske kurser, heraf max. i alt 2 tværfaglige kurser. Herudover kan man valgfrit deltage i praktisk kursus i Davos og mikrokirurgi.

Der kræves ikke deltagelse i specielle tilvalgskurser for at opnå speciallægeanerkendelse i et grenspeciale. Eneste undtagelse fra denne regel er speciallægeanerkendelse i plastikkirurgi; hertil kræves deltagelse i 4 nordiske delkurser i plastikkirurgi og godkendelse af den plastikkirurgisk hovedkursusleder for denne del af kursusprogrammet.

Eventuelt kan andre indenlandske og udenlandske kurser indgå som et tilvalgskursus. Hertil kræves en ansøgning med dokumentation for, at kursus er gennemført, og at kursusprogrammet fremsendes til uddannelsesudvalget, som derefter tager stilling til ansøgningen.

For læger i hoveduddannelsesforløb kirurgi, plastikkirurgi, karkirurgi og urologi (common trunc) ansat efter 01. januar 2005 er alle kurser obligatoriske. Der vil efter ansættelsen blive fremsendt en undervisningsplan med navn på de enkelte kurser og periode for afvikling, hvor de eksakte datoer ikke er fastlagt, det vil være de følgende års kursusafvikling, er fremgår af listen, der vil kunne ses på nedenstående liste og på www.danskkirurgiskselskab.dk samt www.gastroenterologi.dk

Afdelingsledelsen skal straks informeres om tidspunktet for kursusrækken.

Kursister der har kursusbevishæfte fra Sundhedsstyrelsen må selv sikre sig delkursuslederens attestation for deltagelse i de enkelte kurser.  

Mere end 10 procents fravær ved et kursus accepteres sædvanligvis ikke.

Ved ansøgning om speciallægeanerkendelse skal medsendes kursusbevis attesteret af hovedkursuslederen.

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019 Kirurgi 

Kursets navn: nr. 962 (192101) Den akutte kirurgiske patient
Dato for kursus: 28-01-2019 – 30-01-2019
Sted: Afd. C Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Christian Ross
Email: christian.ross@regionh.dk

Kursets navn: nr. 960 (192102) Mammakirurgi

Dato for kursus: 01-03-2019
Sted: Kræftens bekæmpelse, Strandboulevarden 49
Delkursusleder: Overlæge Ph.D. Janne Bigaard
Email: jbigaard@dadlnet.dk

Kursets navn: nr.958 (192103) Teoretisk fælleskirurgisk Kursus 
Dato for kursus: 18-03-2019 – 22-03-2019
Sted: SimNord Hillerød Hospital
Delkursusleder: Overlæge Randi Beier-Holgersen
Email: Randi.Beier-Holgersen@regionh.dk

Kursets navn: nr. 974 (192104) Kolo-rektale sygdomme
Dato for kursus: 04-04-2019 – 09-04-2019
Sted: Bispebjerg Hospital, København
Delkursusleder: Overlæge Janne Henning Hammer
Email: Janne.Henning.Hammer@bbh.regionh.dk

Kursets navn: nr 972(192105) Øvre gastroentestinale sygdomme
Dato for kursus: 29-04-2019 – 29-04-2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge ph.d. Michael Bau Mortensen
Email: michael.bau.mortensen@ouh.regionsyddanmark.dk

Kursets navn: nr.  964 (192106) Børnekirurgi
Dato for kursus: 06-05-2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Professor overlæge dr. med Niels Qvist
Email: famqvist@dadlnet.dk 

Kursets navn: nr. 966 (192107) Traumatologi
Dato for kursus:13-05-2019 – 15-05-2019
Sted: Århus
Delkursusleder: Overlæge, ph.d. Mette Cathrine Lauridsen
Email: trilau@dadlnet.dk

Kursets navn: nr. 963 (192108) Den akutte kirurgiske patient
Dato for kursus: 26-08-2019 – 28-08-2019
Sted: Afd. C Rigshospitalet
Delkursusleder: Christian Ross
Email: christian.ross@regionh.dk

Kursets navn: nr. 9161(192109) Mammakirurgi

Dato for kursus: 02-09-2019
Sted: Kræftens bekæmpelse, Strandboulevarden 49
Delkursusleder: Overlæge Ph.D. Janne Bigaard
Email: jbigaard@dadlnet.dk

Kursets navn: nr. 959 (192110) Teoretisk fælleskirurgisk Kursus

Dato for kursus:09-09-2019 – 13-09-2019
Sted: SimNord Hillerød Hospital
Delkursusleder: Overlæge Randi Beier-Holgersen
Email: Randi.Beier-Holgersen@regionh.dk

Kursets navn: nr. 967 (192111) Traumatologi
Dato for kursus: 25-09-2019 - 27-09-2019
Sted: København
Delkursusleder: Professor, dr.med. Lars Bo Svendsen
Email: Lars.Bo.Svendsen@regionh.dk

Kursets navn: nr. 975 (192112)  Kolo-rektale sygdomme

Dato for kursus: 07-10-2019 – 08-10-2019
Sted: Bispebjerg Hospital, København
Delkursusleder: Overlæge Janne Henning Hammer
Email: Janne.Henning.Hammer@bbh.regionh.dk

Kursets navn: nr 973 (192113) Øvre gastroentestinale sygdomme

Dato for kursus: 28-10-2019 – 29-10-2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge ph.d. Michael Bau Mortensen
Email: michael.bau.mortensen@ouh.regionsyddanmark.dk

Kursets navn: nr. 968 (192114) Traumatologi
Dato for kursus: 13-11-2019 – 15-11-2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Professor, overlæge dr. med Niels Qvist
Email: famqvist@dadlnet.dk 

Kursets navn: nr. 965 (192115) Ultralyd

Dato for kursus: 02-12-2019
Sted: Afd C Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge ph.d. Jens Hillingsø
Email: Jens.Hillingsoe@regionh.dk


Vedr kurserne:

Nr. 970 Gastroentestinal endoskopi
Nr. 971 Gastroentestinal endoskopi
Nr. 969Gastrointestinal billeddiagnostik


henvises til  Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi

Oplysninger i kursusrækken 2020

Kursets navn og nummer: 980 Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 13-01-2020 17-01-2020
Sted: Skejby Århus
Delkursusleder: Overlæge Anne-Sofie Kannerup
Email: annekann@rm.dk

Kursets navn og nummer: 981 Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 20-01-2020 24-01-2020
Sted: Odense Universitets Hospital
Delkursusleder: Overlæge Ole Steen Bjerring
Email: ole.bjerring@rsyd.dk

Kursets navn og nummer: 997 Den akutte kirurgiske patient
Dato for kursus: 27-01-2020 29-01-2020
Sted: København Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Christian Roos
Email: christian.ross@rh.regionh.dk

Kursets navn og nummer: 987 Mamma kirurgi
Dato for kursus: 21-02-2020 21-02-2020
Sted: Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49
Delkursusleder: Overlæge Tove Filtenborg
Email: tft@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: 1007 Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 09-03-2020 09-03-2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: 978 Teoretisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 16-03-2020 20-03-2020
Sted: Hillerød Hospital
Delkursusleder: Afdelingslæge Stine Høyrup
Email: s.hoyrup@gmail.com

Kursets navn og nummer: 1001 Kolo rektale sygdomme
Dato for kursus: 20-04-2020 21-04-2020
Sted: Bispebjerg Hospital
Delkursusleder: Overlæge Janne Henning Hammer
Email: jham0001@bbh.regionh.dk

Kursets navn og nummer: 999 Øvre gastrointestinale sygdomme
Dato for kursus: 27-04-2020 28-04-2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge, Ph.D Michael Bau Mortensen
Email: michael.bau.mortensen@ouh.regionsyddanmark.dk

Kursets navn og nummer: 1005 Avanceret laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 30-04-2020 30-04-2020
Sted: Panum Inst
Delkursusleder: Overlæge Astrid E Boilesen
Email: Astrid.Elisabeth.Bruun.Boilesen@regionh.dk

Kursets navn og nummer: 1004 Børnekirurgi
Dato for kursus: 04-05-2020 04-05-2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Prof. Ovl. Dr. Med. Niels Qvist
Email: famqvist@dadlnet.dk - Niels Quist

Kursets navn og nummer: 982 Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 11-05-2020 15-05-2020
Sted: Panum Inst
Delkursusleder: Overlæge Viggo Kristiansen
Email: Viggo.Kristiansen@regionh.dk

Kursets navn og nummer: 991 Traumatologi
Dato for kursus: 25-05-2020 27-05-2020
Sted: Århus Overlæge Mette Cathrine Lauridsen
Delkursusleder:
Email: trilau@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: 994 Basal laparoskopisk kursus
Dato for kursus: 08-06-2020 09-06-2020
Sted: Århus
Delkursusleder: Overlæge Uffe Schou Løve
Email: uffescho@rm.dk

Kursets navn og nummer: 998 Den akutte kirurgiske patient
Dato for kursus: 24-08-2020 26-08-2020
Sted: København Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Christian Roos
Email: christian.ross@rh.regionh.dk

Kursets navn og nummer: 988 Mamma kirurgi
Dato for kursus: 31-08-2020 31-08-2020
Sted: Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49
Delkursusleder: Overlæge Tove Filtenborg
Email: tft@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: 979 Teoretisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 07-09-2020 11-09-2020
Sted: Hillerød Hospital
Delkursusleder: Afdelingslæge Stine Høyrup
Email: s.hoyrup@gmail.com

Kursets navn og nummer: 983 Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 14-09-2020 18-09-2020
Sted: Skejby Århus
Delkursusleder: Overlæge Anne-Sofie Kannerup
Email: annekann@rm.dk

Kursets navn og nummer: 992 Traumatologi
Dato for kursus: 23-09-2020 25-09-2020
Sted: København
Delkursusleder: Overlæge dr. Med. Lars Bo Svendsen
mail: lars.bo.svendsen@rh.hosp.dk

Kursets navn og nummer: 995 Basal laparoskopisk kursus
Dato for kursus: 28-09-2020 29-09-2020
Sted: Panum Inst
Delkursusleder: Overlæge Inge Marie Poulsen
Email: inge.marie.poulsen@regionh.dk

Kursets navn og nummer: 1003 Kolo rektale sygdomme
Dato for kursus: 05-10-2020 06-10-2020
Sted: Bispebjerg Hospital
Delkursusleder: Overlæge Janne Henning Hammer
Email: jham0001@bbh.regionh.dk

Kursets navn og nummer: 996 Basal laparoskopisk kursus
Dato for kursus: 19-10-2020 20-10-2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: 1000 Øvre gastrointestinale sygdomme
Dato for kursus: 26-10-2020 27-10-2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Overlæge, Ph.D Michael Bau Mortensen
Email: michael.bau.mortensen@ouh.regionsyddanmark.dk

Kursets navn og nummer: 993 Traumatologi
Dato for kursus: 11-11-2020 13-11-2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Prof. Ovl. Dr. Med. Niels Qvist
Email: famqvist@dadlnet.dk

Kursets navn og nummer: 984 Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 16-11-2020 20-11-2020
Sted: Panum Inst
Delkursusleder: Overlæge Viggo Kristiansen
Email: Viggo.Kristiansen@regionh.dk

Kursets navn og nummer: 1008 Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 23-11-2020 23-11-2020
Sted: København
Delkursusleder: Overlæge Paul Krohn
Email: paul.suno.krohn@regionh.dk

Kursets navn og nummer: 989 Ultralyd
Dato for kursus: 30-11-2020 30-11-2020
Sted: København Rigshospitalet
Delkursusleder: Afdelingslæge Hanne Sønder Grossjohann
Email: hanne.grossjohann@regionh.dk

Kursets navn og nummer: 1006 Avanceret laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 07-12-2020 07-12-2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Kirurgiske færdighedskurser

Hovedkursusleder

Viggo Bjerregaard Kristiansen
Overlæge 
Gastroenheden 
Hvidovre Hospital 
2650 Hvidovre 
E-mail: viggo.bjerregaard.kristiansen@regionh.dk

Henvendelse rettes til

Lægesekretær Mette Wive
E-mail: mettebestwellfare@gmail.com

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: nr. 952 (192301) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 14-01-2019 – 18-01-2019
Sted: Aarhus Universitet
Delkursusleder: Overlæge Anne-Sofie Kannerup 
Email: annkan@rm.dk

Kursets navn: nr. 953 (192201) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 21-01-2019 – 25-01-2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Ole Steen Bjerring 
Email: ole.bjerring@rsyd.dk

Kursets navn: nr. 943 (192202) Avanceret laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 04-02-2019
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Astrid E Boilsen
Email: Astrid.Elisabeth.Bruun.Boilesen@regionh.dk

Kursets navn: nr. 944 (192203) Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 25-02-2019
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Jens Ravn
Email: jravn@dadlnet.dk

Kursets navn: nr. 945 (192204) Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 11-03-2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Kursets navn: nr. 946 (192205) Avanceret laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 02-05-2019
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Astrid E Boilsen
Email: Astrid.Elisabeth.Bruun.Boilesen@regionh.dk

Kursets navn:  nr. 954 (192206) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 20-05-2019 – 24-05-2019
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Viggo Kristiansen
Email: Viggo.Kristiansen@regionh.dk

Kursets navn: nr. 949 (192302) Basal laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 03-06-2019 – 04-06-2019
Sted: Aarhus Universitet
Delkursusleder: Overlæge Uffe Schou Løve
Email: skovloeven@gmail.com

Kursets navn: nr. 956 (192303) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 16-09-2019 – 20-09-2019
Sted: Aarhus Universitet
Delkursusleder: Overlæge Anne-Sofie Kannerup 
Email: annkan@rm.dk

Kursets navn: nr. 950(192207) Basal laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 30-09-2019 – 01-10-2019
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Inge Marie Poulsen
Email: Inge.Marie.Poulsen@regionh.dk

Kursets navn: nr. 951 (192208) Basal laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 21-10-2019 – 22-10-2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Kursets navn:  nr. 957 (192209) Praktisk fælleskirurgisk kursus
Dato for kursus: 18-11-2019 – 22-11-2019
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Viggo Kristiansen
Email: Viggo.Kristiansen@regionh.dk

Kursets navn: nr. 948 (1922010) Avanceret åben kirurgi
Dato for kursus: 25-11-2019
Sted: Panum Instituttet, København
Delkursusleder: Overlæge Jens Ravn
Email: jravn@dadlnet.dk

Kursets navn: nr.  947 (192211) Avanceret laparoskopisk kirurgi
Dato for kursus: 09-12-2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Overlæge Jesper Durup
Email: durup@dadlnet.dk

Klinisk biokemi

Hovedkursusleder:

Overlæge dr.med. Linda Hilsted
Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
Email: linda.hilsted@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se  Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Klinisk Biokemisk Onkologi
Dato for kursus: 14.-16. maj 2019
Sted: Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle
Delkursusleder: Patricia Diana Sørensen, Rie Mc Grail, Peter Henrik Nissen
Email: Patricia.Diana.Sorensen@rsyd.dk  riechris@rm.dk  peter.h.nissen@aarhus.rm.dk

Kursets navn: Forskningsopgaver i Klinisk Biokemi
Dato for kursus: 23.-25. oktober 2019
Sted: Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle
Delkursusleder: Lars Melholt Rasmussen, Søren Risom Kristensen, Trine Rennebod Larsen
Email: Lars.Melholt.Rasmussen@rsyd.dk srk@rn.dk Trine.Rennebod.Larsen@rsyd.dk 

Klinisk farmakologi

Hovedkursusleder:

Maija Bruun Haastrup
Speciallæge i klinisk farmakologi
Formand i Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
Mail: mhaastrup@health.sdu.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Farmakoøkonomi
Dato for kursus: 13.-14. marts 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Palle Mark Christensen
Email: pmchristensen@health.sdu.dk

Kursets navn: Farmakodynamik
Dato for kursus: 6.-8. maj 2018
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Ulf Simonsen og Niels Jessen
Email: us@biomed.au.dk

Kursets navn: Farmakoepidemiologi

Dato for kursus: 21.-23. oktober 2018
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Jesper Hallas og Anton Pottegård
Email: jhallas@health.sdu.dk
  
Dato for kursus: Bispebjerg Hospital
Sted: 5.-6. november 2019
Delkursusleder: Kim Peder Dalhoff
Email: kim.peder.dalhoff@regionh.dk

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Hovedkursusleder

Overlæge Peter S. Oturai
Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET
Rigshospitalet KF-4012 
Blegdamsvej 9
DK-2100 København Ø
TLF +45 3545 9665  -  FAX +45 3545 4015
E-mail: pso@rh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Isotopteknik 1 - ”Radioaktive isotoper og ioniserende stråling” 202601
Dato for kursus: Hver mandag og fredag fra primo februar til medio april 2020
Sted: August Krogh Instituttet, Københavns Universitet
Delkursusleder: Professor Jens Jørgen Gaardhøje
Email: gardhoje@nbi.dk 


Kursets navn: Lunge-patofysiologi 202602
Dato for kursus: 13. – 15. januar 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Professor, overlæge Jann Mortensen
Email: Jann.Mortensen@regionh.dk 


Kursets navn: Metodekursus 2 (CT og hybridteknikker) 202603
Dato for kursus: 25.-27. Maj 2020
Sted: Herlev Hospital
Delkursusleder: Overlæge. Ph.d. Helle W. Hendel og cheffysiker Thomas L. Klausen
Email: Helle.Westergren.Hendel@regionh.dk


Kursets navn: Onkologisk diagnostik og behandling 202604
Dato for kursus: September 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge, Annika Loft Jakobsen
Email: Annika.Loft.Jakobsen@regionh.dk


Kursets navn: Nyrernes patofysiologi 202605
Dato for kursus: November 2020
Sted: Skejby Sygehus
Delkursusleder: Professor, overlæge, Jørgen Frøkiær og overlæge Jørn Theil Nielsen 
Email: jf@clin.au.dk  


Eksternt kursus ”Isotopteknik 1” – kan enten tages i København eller i Århus. 
I København afholdes kursus årligt under Københavns Universitet ved Professor Jens Jørgen Gaardhøje, ”Radioaktive isotoper og ioniserende stråling”. 
I Århus bliver kurset afholdt under Århus Universitet ved Professor Jørgen Frøkiær, ”Biomedicinsk isotopteknik”, hvert tredje år, sidst i foråret 2019. Næste kursus i Århus: forår 2021.

Klinisk genetik

Hovedkursusleder

Overlæge, ph.d. Tina Duelund Hjortshøj
Klinisk Genetisk Klinik, Kennedy Centret
Gl. Landevej 7
2600 Glostrup
Tlf. 2920 4817
Fax 4343 1130

Email Tina.Duelund.Hjortshoej@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Alle kurser afholdes som udgangspunkt hvert tredje år.

Kursusrækken i 2020

Kursets navn: Klinisk Genetik 2 (Medfødte metaboliske sygdomme og Prænatal udredning og diagnostik) 202701
Dato for kursus:  20.-21. april 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Flemming Skovby
Email: flsk@regionsjaelland.dk


Kursets navn: Genetisk epidemiologi 202702
Dato for kursus: juni 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Torben Kruse
Email: Torben.Kruse@rsyd.dk


Kursets navn: Cytogenetik 202703
Dato for kursus: september 2020
Sted: København
Delkursusleder: Iben Bache
Email: Iben.Bache@regionh.dk


Kursets navn: Dysmorfologi 202704
Dato for kursus: 11.-12. november 2020
Sted: Ålborg
Delkursusleder: Irene Kibæk
Email: irene.kibaek.nielsen@rn.dk

Klinisk immunologi

Hovedkursusleder:

Afdelingslæge Anna Christine Nilsson
Klinisk Immunologisk Afdeling
Odense Universitetshospital
anna.christine.nilsson@rsyd.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se selskabets hjemmeside eller kontakt venligst hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Transplantationsimmunologi 202801
Dato for kursus: Uge 12, 16.-20. marts (5 kursusdage)
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby
Delkursusleder: Pernille Koefoed-Nielsen
Email: pernkoef@rm.dk


Kursets navn: Monitorering af immunmodulerende behandling 202802
Dato for kursus: Uge 41, eksakte datoer følger (3 kursusdage)
Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby
Delkursusleder: Trine-Line Korsholm, Claus Henrik Nielsen
Email: trikor@rm.dk


Kursets navn: Celleterapi 202803
Dato for kursus: Uge 46, 9.-11. november (3 kursusdage)
Sted: Rigshospitalet, København
Delkursusleder: Anne Fischer-Nielsen, Eva Kannik Haastrup
Email: anne.fischer-nielsen@regionh.dk, eva.kannik.haastrup@regionh.dk

Klinisk mikrobiologi

Hovedkursusleder:

Lise Tornvig Erikstrup
Afdelingslæge, ph.d.
Tel. +45 7845 5650
Klinisk Mikrobiologi ▪ Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99 ▪ DK-8200 Aarhus
lise.erikstrup@rm.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Farmakokinetik og -dynamik (PKPD) samt resistensmekanismer (3 dage) 202901
Dato for kursus: 26.5.2020 – 28.5.2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Jenny Dahl Knudsen og Barbara Juliane Holzknecht
Email:  Inge.Jenny.Dahl.Knudsen@regionh.dk; barbara.juliane.holzknecht@regionh.dk 


Kursets navn: International sundhed og rejserelaterede infektionssygdomme (4 dage) 202902
Dato for kursus: 18.8.2020 – 21.8.2020
Sted: Panum Instituttet
Delkursusleder: Jørgen Kurtzhals og Lasse Vestergaard
Email: Joergen.Kurtzhals@regionh.dk; lav@ssi.dk


Kursets navn: Kliniske aspekter, diagnostik og behandling af infektionssygdomme (4 dage) 202903
Dato for kursus: 9.11.2020 – 12.11.2020
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Claus Østergaard og Flemming Rosenvinge
Email: claus.ostergaard@rsyd.dk; Flemming.rosenvinge@rsyd.dk

Klinisk Onkologi

Hovedkursusleder:

Peter Clausager Petersen
Afdelingslæge
Onkologisk Klinik
Afsnit 5073
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
E-mail: Peter.Clausager.Petersen@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Radioterapi 203001
Dato for kursus: Uge 2, 6 og 10
Sted: Århus
Delkursusleder: Jesper Grau Eriksen
Email: jeerik@rm.dk


Kursets navn: Medicinsk kræftbehandling 203003
Dato for kursus: Uge 20
Sted: Odense
Delkursusleder: Camilla Qvortrup
Email: camilla.qvortrup@rsyd.dk 


Kursets navn: Kommunikation 203002
Dato for kursus: Uge 24 (11.-12. juni)
Sted: Fuglsø
Delkursusleder: Søren Cold
Email: soeren.cold@rsyd.dk


Kursets navn: Onkologiske sygdomme 203004
Dato for kursus: Uge 37
Sted: Vejle
Delkursusleder: Lars Henrik Jensen
Email: Lars.Henrik.Jensen@rsyd.dk 


Kursets navn: Intern medicinske problemstillinger 203005
Dato for kursus: Uge 43
Sted: København
Delkursusleder: Peter Clausager Petersen
Email: peter.clausager.petersen@regionh.dk


Kursets navn: Understøttende og lindrende behandling 203006
Dato for kursus: Uge 46
Sted: København
Delkursusleder: Jørn Herrstedt
Email: herrstedt@dadlnet.dk

Kommunallæger

Hovedkursusleder

Kommunallæge Vibeke Manniche 
Frederikssunds Kommune 
Carlsmindeparken 47 
2840 Holte 
E-mail: vmanniche@dadlnet.dk

Neurokirurgi

Hovedkursusleder:

Helga Angela Gulisano 
PKL og Ledende overlæge, MPG
Neurokirurgisk afdeling 
Aalborg Universitetshospital 
E-mail: heang@rn.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Beslutningsteori og kommunikation II 203101
Dato for kursus: november 2020
Sted: København
Delkursusleder: Tina Munch
Email: tina.noergaard.munch@regionh.dk


Kursets navn: Skandinavisk Beitostølen 203102
Dato for kursus: april 2020
Sted: Norge
Delkursusleder: Jens Christian Sørensen
Email: jenssore@rm.dk


Kursets navn: EANS 203103
Dato for kursus: efteråret 2020
Sted: Europa
Delkursusleder: Jane Skjøth Rasmussen
Email: jane@skjoeth-rasmussen.dk

Neurologi

Hovedkursusleder:

Overlæge, Helle Thagesen 
Roskilde Sygehus 
Email: hta@regionsjaelland.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Cerebrovaskulære sygdomme 203201
Dato for kursus: 6.,  8. og 9.  januar 2020
Sted: Århus Universitets Hospital
Delkursusleder: Niels Hjort, overlæge, klinisk lektor, PhD og Claus Z Simonsen, overlæge, linisk lektor, PhD, Neurologisk afdeling, Århus Universitets Hospital
Email: nielhjor@rm.dk; clausimo@rm.dk


Kursets navn: Demens og neuropsykologi 203202
Dato for kursus: 3,. 4. og 5. februar 2020
Sted: Rigshospitalet - Blegdamsvej
Delkursusleder: Steen Hasselbalch, professor, overlæge, dr. med, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet.
Email: steen.gregers.hasselbalch@regionh.dk


Kursets navn: Hovedpine 203203
Dato for kursus: 23. marts 2020
Sted: Rigshospitalet - Glostrup
Delkursusleder: Lars Bendtsen, overlæge, Ph.D., dr.med., klinisk lektor, Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik
Rigshospitalet - Glostrup.
Email: lars.bendtsen@regionh.dk


Kursets navn: Socialneurologi 203204
Dato for kursus: 24. marts 2020
Sted: Bispebjerg Hospital
Delkursusleder: Lise Korbo, Ledende overlæge, dr. med, Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital.
Email: Lise.Korbo@regionh.dk


Kursets navn: Bevægeforstyrrelser 1 203205
Dato for kursus: 18. og 19. maj 2020
Sted: Neurologisk afdeling; Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Delkursusleder: Overlæge, lektor, Ph.d. Annemette Løkkegaard, Neurologisk afdeling Bispebjerg Hospital, København.
Email: annemette.loekkegaard@regionh.dk¸ hjermind@sund.ku.dk


Kursets navn: Klinisk neurologi 1 203206
Dato for kursus: 4 og 5. juni 2020
Sted: Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Delkursusleder: Helle Thagesen, Overlæge, klinisk lektor, Neurologisk afdeling; Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Steffen Birk, klinikchef i Neurofysiologisk Klinik på Rigshospitalet
Email: hta@regionsjaelland.dk, birk@dadlnet.dk


Kursets navn: Bevægeforstyrrelser 2 203207
Dato for kursus: 27. og 28. august 2020
Sted: Bispebjerg Hospital/ Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge, Ph.d. Lena Hjermind, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet. Overlæge, lektor, Ph.d. Annemette Løkkegaard, Neurologisk afdelingispebjerg Hospital, København.
Email: annemette.loekkegaard@regionh.dk¸ hjermind@sund.ku.dk


Kursets navn: Neurorehabilitering 203208
Dato for kursus: 28, 29, september 2020.
Sted: Hammel Neurocenter – Universitetklinik for Neurorehabilitering.
Delkursusleder: Professor, overlæge dr.med. Jørgen Feldbæk Nielsen, 
Email: joerniel@rm.dk


Kursets navn: Rygsygdomme og smerter 203209
Dato for kursus: 30. september 2020.
Sted: Hammel Neurocenter – Universitetklinik for Neurorehabilitering.
Delkursusleder: Overlæge, Ph.d. Helge Kasch
Email: helgkasc@rm.dk


Kursets navn: Neuromuskulære sygdomme 1 203210
Dato for kursus: 26., 27.  og 28. oktober 2020
Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej
Delkursusleder: Professor John Vissing Rigshospitalet
Email: John.Vissing@regionh.dk


Kursets navn: Neuromuskulære sygdomme 2 203211
Dato for kursus: 23. og 24. november 2020   
Sted: Rigshospitalet, Blegdamsvej
Delkursusleder: Professor John Vissing Rigshospitalet
Email: John.Vissing@regionh.dk


Kursets navn: Klinisk neurologi 1 203212
Dato for kursus: 3. og 4. december 2020
Sted: Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Delkursusleder: Helle Thagesen, Overlæge, klinisk lektor, Neurologisk afdeling; Sjællands Universitets Hospital, Roskilde
Steffen Birk, klinikchef i Neurofysiologisk Klinik på Rigshospitalet
Email: hta@regionsjaelland.dk, birk@dadlnet.dk

Oftalmologi

Hovedkursusleder:

Lisbeth Jelveh Sandfeld
Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Vestermarksvej 23, 4000 Roskilde
Telefon: 4732 3900
E-mail: ljsa@regionsjaelland.dk

Hovedkursussekretær:

Lise Toft Thøgersen
Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Vestermarksvej 23, 4000 Roskilde
Telefon: 4732 3940
E mail: litt@regionsjaelland.dk

Oplysninger om kursusrækken første halvår 2020

Kursets navn: I 1: Introduktion til basale, specialespecifikke forhold 203301
Dato for kursus: 8. - 9. juni 2020
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Camilla Wellejus
E-mail: l.camilla.wellejus@rsyd.dk

Kursets navn: HB 2: Fysiologi, farmakologi, mikrobiologi og allergologi 203303
Dato for kursus: 13. - 14. januar 2020
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Toke Bek
E-mail: toke.bek@mail.tele.dk

Kursets navn: HB 4: Basal patologi og immunologi 203306
Dato for kursus: 30. - 31. marts 2020
Sted: Institut for Neurovidenskab og Farmakologi
Frederik d. V’s vej 11, 2100 København Ø
Delkursusleder: Steffen Heegaard
E-mail: sthe@sund.ku.dk

Kursets navn: HK 5: Refraktion. Cornea, linse, katarakt 203307
Dato for kursus: 27. – 29. januar 2020
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Ivarsen
E-mail: ai@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 6: Glaukom 203308
Dato for kursus: 12. - 15. maj 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Daniella Bach-Holm
E-mail: danbac02@regionh.dk

Kursets navn: HK 9: Adnexa, orbita, speciel patologi 203311
Dato for kursus: 20. - 22. april 2020
Sted: Rigshospitalet/Glostrup
Delkursusleder: Peter Bjerre Toft
E-mail: pbtoft@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 13 Genetik, børne- og handicapoftalmologi 203316
Dato for kursus: 22. - 23. juni 2020
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Lotte Welinder og Dorte Larsen
E-mail: lgw@rn.dk

Oplysninger om kursusrækken andet halvår 2020

Kursets navn: HK 11: Videregående mikrokirurgi og traumatologi 203314
Dato for kursus: 14. - 16. september 2020
Sted: Panum
Delkursusleder: Jens Folke Kiilgaard
E-mail: jfkiilgaard@gmail.com

Kursets navn: HB 3: Basal mikrokirurgi og traumatologi. Færdighedskursus 203305
Dato for kursus: 17. - 18. september 2020
Sted: Panum
Delkursusleder: Daniella Bach-Holm
E-mail: danbac02@regionh.dk

Kursets navn: HK 7: Retina, uvea, corpus vitreum – medicinske aspekter 203309
Dato for kursus: 19. - 21. oktober 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Jakob Grauslund
E-mail: Jakob.Grauslund@rsyd.dk

Kursets navn: HK 10: Retina, uvea, corpus vitreum – kirurgiske aspekter 203312
Dato for kursus: 5. - 6. oktober 2020
Sted: Glostrup
Delkursusleder: Jens Folke Kiilgaard
E-mail: jfkiilgaard@gmail.com

Kursets navn: HK 12 Socialoftalmologi. Refraktionering 203315
Dato for kursus: 26. - 28. oktober 2020
Sted: Kennedy Centret
Delkursusleder: Line Kessel
E-mail: line.kessel01@regionh.dk

Kursets navn: I 1: Introduktion til basale, specialespecifikke forhold.203302
Dato for kursus: 5. - 6. november 2020
Sted: Øjenlægernes Hus, København
Delkursusleder: Kristian Klemp
E-mail: krkl@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 8: Skelen 203310
Dato for kursus: 9. - 10. november 2020
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Helena Buch Heesgaard, Jon Peiter Saunte og Panteleimon Mortzos
E-mail: hbh@dadlnet.dk

Kursets navn: HK 14 Neurooftalmologi. Fællesfagligt med neurologi og neurokirurgi 203317
Dato for kursus: 16. - 20. november 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Steffen Hamann
E-mail: steffen.ellitsgaard.hamann@regionh.dk

Kursets navn: HB 3: Basal mikrokirurgi og traumatologi. Færdighedskursus 203304
Dato for kursus: 7. - 8. december 2020
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Kruse og Jørgen Andersen
E-mail: anders.kruse@rn.dk

Kursets navn: HK 11: Videregående mikrokirurgi og traumatologi 203313
Dato for kursus: 9. - 11. december 2020
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Jørgen Andersen og Anders Kruse
E-mail: joergen.andersen@rn.dk

Ortopædisk kirurgi

Hovedkursusleder:

Ledende overlæge, Per Wagner Kristensen 
Ortopædkirurgisk afd. 
Vejle Sygehus 
7100 Vejle 
Tlf: 79 40 57 05 
E-mail: per.wagner.kristensen@rsyd.dk 

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Protesekirurgi 203401
Dato for kursus: 13 - 15. januar
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Claus Varnum
Email: claus.varnum@rsyd.dk


Kursets navn: Børneortopædi 203402
Dato for kursus: 27 - 29. januar
Sted: Odense Universitets Hospital
Delkursusleder: Keld Daubjerg
Email: keld.daubjerg@rsyd.dk


Kursets navn: Kirurgisk Færdighedskursus – Forår 202306
Dato for kursus: 30. marts – 3. april
Sted: Århus Universitets Hospital
Delkursusleder: Li Haisheng
Email: haishli4@rm.dk


Kursets navn: Rygkirurgi 203403
Dato for kursus: 4 - 6. maj 
Sted: Aalborg Universitets Hospital
Delkursusleder: Søren Eiskjær
Email: spe@rn.dk


Kursets navn: Introduktion til HU 203404
Dato for kursus: 11. maj + 9. november
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Jan Rölfing
Email: jan.roelfing@rm.dk


Kursets navn: Infektionskirurgi 203405
Dato for kursus: 12 - 13. maj
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Klaus Kjær Petersen
Email: klaus.kjaer.e11@aarhus.rm.dk


Kursets navn: Idrætstraumatologi 203406
Dato for kursus: 25 - 27. maj
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Per Hölmich
Email: per.hoelmich@regionh.dk


Kursets navn: Håndkirurgi 203407
Dato for kursus: 8 - 10. juni
Sted: Odense Universitets Hospital
Delkursusleder: Jens Christian Werlinrud
Email: jens.christian.werlinrud@rsyd.dk


Kursets navn: Ort. Kir. Statistik og Forskningsmetodologi 203408
Dato for kursus: 24 - 25. august 
Sted: Århus Universitets Hospital
Delkursusleder: Ole Rahbek 
Email: olerahbe@rm.dk


Kursets navn: Traumatologi I 203409
Dato for kursus: 21 - 23. september
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Søren Kring
Email: soeren.kring.01@regionh.dk


Kursets navn: Traumatologi II 203410
Dato for kursus: 24 - 25. september
Sted: Hvidovre Hospital
Delkursusleder: Søren Kring
Email: soeren.kring.01@regionh.dk


Kursets navn: Tumorkirurgi 203411
Dato for kursus: 28 - 29. september 
Sted: Århus Universitets Hospital
Delkursusleder: Thomas Baad-Hansen
Email: thombaad@rm.dk


Kursets navn: Fod og Ankel Kirurgi 203412
Dato for kursus: 5 - 6. oktober
Sted: Odense Universitets Hospital
Delkursusleder: Johnny Frøkjær
Email: johnny.froekjaer@rsyd.dk


Kursets navn: Kirurgisk Færdighedstræning – Efterår 202307
Dato for kursus: 26 – 31. oktober 
Sted: Århus Universitets Hospital
Delkursusleder: Li Haisheng
Email: haishli4@rm.dk


Kursets navn: Infektionskirurgi 203413
Dato for kursus: 10 – 11. november
Sted: Vejle Sygehus
Delkursusleder: Klaus Kjær Petersen
Email: klaus.kjaer.e11@aarhus.rm.dk


Kursets navn: Skulder og Albue Kirurgi 203414
Dato for kursus: 23 - 25. november
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Janne Ovesen
Email: jannoves@rm.dk

Oto-rhino-laryngologi

Hovedkursusleder:

Overlæge Grethe Badsberg Samuelsen, MD, PhD
Øre, Næse og Halsafdelingen
Nordsjællands Hospital, Hillerød
Mail: grethe.badsberg.samuelsen@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

FORÅR 2020

Kursets navn: Mellemøret (nr. 203501)
Dato for kursus: 20. - 23. januar 2020
Sted: Gentofte Hospital, CAMES og Panum Instituttet
Delkursusleder: Martin Nue Møller
Email: martin@nuemoller.dk / Martin.Nue.Moeller.01@regionh.dk


Kursets navn: Næse-bihuler (nr. 203502)
Dato for kursus: 4. – 7. februar 2020
Sted: Århus Universitetshospital
Delkursusleder: Jesper Bille
Email: jespbill@rm.dk


Kursets navn: Billeddiagnostik (nr. 203503): 
Dato for kursus: marts 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Anders Rørbæk Madsen
Email: arm@dadlnet.dk / anders.roerbaek.madsen@rsyd.dk


Kursets navn: Hoved-Hals (nr. 203504)
Dato for kursus: maj (uge 22) 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Kristine Bjørndal
Email: Kristine.Bjoerndal@rsyd.dk


Kursets navn: Endoskopi (nr. 203505)
Dato for kursus: 17. - 19. juni 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Christian Faber
Email: c.e.faber@dadlnet.dk


EFTERÅR 2020


Kursets navn: Audiologi (203506)
Dato for kursus: tidlig november 2020
Sted: København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Sune Bloch
Email: sunebloch@hotmail.com / Sune.Land.Bloch.01@regionh.dk


Kursets navn: Paraklinik (203507)
Dato for kursus: 23 - 25. november 2020
Sted: Århus Universitetshospital
Delkursusleder: Anders W. Jørgensen
Email: a.w.j@dadlnet.dk 


Kursets navn: Vestibulogi (203508)
Dato for kursus: december 2020
Sted: København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Sune Bloch
Email: sunebloch@hotmail.com / Sune.Land.Bloch.01@regionh.dk

 

Patologisk anatomi og cytologi

Hovedkursusleder

Trine Lindhardt Plesner
Patologiafdelingen
Rigshospitalet
Frederik V´s Vej
2100 Kbh. Ø
 
E-mail: trine.lindhardt.plesner@regionh.dk
Tlf. 35458529

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Patologisk anatomi
Kursets navn: Introduktionskursus 203601
Dato for kursus: September 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Trine Lindhardt Plesner
Email: trine.lindhardt.plesner@regionh.dk


Kursets navn: Diagnostiske metoder 203602
Dato for kursus: November 2020
Sted: Ålborg sygehus
Delkursusleder: Overlæge Henrik Hager
Email: henrikhager@mac.com


Kursets navn: Fordøjelseskanalens patologi 203603
Dato for kursus: Januar 2020
Sted: Herlev sygehus
Delkursusleder: Overlæge Lene Buhl Riis
Email: lene.buhl.riis@regionh.dk


Kursets navn: Mamma patologi 203604
Dato for kursus: April 2020
Sted: Herlev sygehus
Delkursusleder: Overlæge Eva Balslev
Email: eva.balslev@regionh.dk


Kursets navn: Nyre-, urinveje- testis- og prostata patologi 203605
Dato for kursus: September 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Birgitte Grønkjær Toft
Email: birgitte.groenkaer.toft@regionh.dk


Kursets navn: Molekylær patologi 203608
Dato for kursus: Marts 2020
Sted: Vejle sygehus
Delkursusleder: Overlæge Henrik Hager
Email: henrikhager@mac.com


Kursets navn: Gynækopatologi 203606
Dato for kursus: November 2020
Sted: Odense sygehus
Delkursusleder: Overlæge Doris Schledermann
Email: doris.schledermann@rsyd.dk


Kursets navn: Nedre luftvejes patologi 203607
Dato for kursus: Januar 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Birgit Guldhammer Skov
Email: birgit.guldhammer.skov@regionh.dk


Kursets navn: Øvre luftveje og hoved- hals patologi 203609
Dato for kursus: Maj 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Katalin Kiss
Email: katalin.kiss@regionh.dk


Kursets navn: Dermatopatologi 203610
Dato for kursus: September 2020
Sted: Århus sygehus
Delkursusleder: Professor Torben Steiniche
Email: steiniche@dadlnet.dk


Kursets navn: Hæmatopatologi 203611
Dato for kursus: November 2020
Sted: Århus sygehus
Delkursusleder: Professor Stephen Hamilton Dutoit
Email: stephami@rm.dk


Kursets navn: CNS- og muskel patologi 203612
Dato for kursus: Januar 2020
Sted: Odense sygehus
Delkursusleder: Professor Bjarne Winther Kristensen
Email: bwk@rsyd.dk


Kursets navn: Lever- og pancreas patologi 203613
Dato for kursus: Marts 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Jane Preuss Hasselby
Email: jane.preuss.hasselby@regionh.dk


Kursets navn: Knogle- og bløddels patologi 203614
Dato for kursus: April 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Overlæge Anand Chainsukh Loya
Email: anand.chainsukh.loya.01@regionh.dk

Plastikkirurgi

Hovedkursusleder:

Tina Tos 
Email: tina.tos@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i Plastikkirurgi i 2020

Kursets navn: Nordisk Kursus i Plastikkirurgi I, Misdannelser
Kursusnr: 203701
Dato for kursus: 13-17 januar
Sted: Bergen, Norge
Kursusleder: hans.christian.sylvester-jensen@helse-bergen.no
Kursussekretær: Christer Kubon
christer.kubon@helse-bergen.no


Kursets navn: Nordisk Kursus i Plastikkirurgi II, Traumatologi
Kursusnr: 203702
Dato for kursus:  20-23 april
Sted: Helsinki, Finland
Kursusleder: Professor Erkki Tukiainen: erkki.tukiainen@hus.fi
Kursusekretær: Mervi Rautalin: mervi.rautalin@hus.fi


Kursets navn: Nordisk Kursus i Plastikkirurgi III, Cancer
Kursusnr: 203703
Dato for kursus: 14-18 september 2020
Sted: Stockholm  
Kursusleder: Åsa Edsander-Nord: asa.edsander-nord@sll.se


Kursets navn: Nordisk Kursus i Plastikkirurgi IV, Rekonstruktiv og æstetisk kirurgi
Kursusnr: 203704
Dato for kursus: November 2020
Sted: København
Kursusleder: Tina Tos
Tina.tos@regionh.dk


Kursets navn: Mikrokirurgi
Kursusnr: 203705
Dato for kursus: maj-juni 2020
Sted: Ukendt
Delkursusleder: Ukendt


Kursets navn: ATLS
Kursusnr: 203706
Dato for kursus: 1.januar-31 december 2018
Sted:Flyvestation Skalstrup ved Roskilde
National koordinator: Birgitte Søhus
Email: Soehus@post.tele.dk

Psykiatri

Hovedkursusleder

Overlæge, Ph.D. Ulla Agerskov Andersen 
Psykiatrisk Afd. Odense Universitetshospital 
Toldbodhusevej 4, 2.sal 
5000 Odense C 
E-mail: uagerskov@health.sdu.dk 

Kursusadministration

Sekretær Helen Gerdrup Nielsen 
Psykiatrisk Center København 
Psykiatrisk afd. O, afsnit 6233 
Blegdamsvej 9 
2100 København Ø 
Telefon: 38 64 70 80
Fax: 38 64 70 77
E-mail: helen.gerdrup.nielsen@regionh.dk

Træffetid tirsdag + torsdag 14.00 til 15.00

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt kursusadministrationen.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Erstatningsdag, Biologiske behandlingsmetoder
Kursusnr.: 203800
Dato for kursus: 17.03.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Kurt Bjerregaard Stage
Email: kurt.b.stage@dadlnet.dk

Kursets navn: Ældrepsykiatri
Kursusnr.:  203801
Dato for kursus: 06.-08.01.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Kjeld Andersen/Maria Brink
Email: kjeld@dadlnet.dkmariabrink@dadlnet.dk

Kursets navn: Psykiatriens organisatoriske og sociale aspekter
Kursusnr.: 203802
Dato for kursus: 23.-24.01.2020
Sted: PC-København, Gentofte Hospital
Delkursusleder: Torsten Bjørn Jacobsen/Merete Nordentoft
Email: tbj@dadlnet.dk - merete.nordentoft@dadlnet.dk

Kursets navn: Teoretisk grundlag for psykoterapi
Kursusnr.: 203803
Dato for kursus: 05.-07.02.2020
Sted: Ålborg
Delkursusleder: Morten Kjølbye/Charlotte Freund
Email: m.kjoelbye@rn.dk- charlotte.freund@ps.rm.dk

Kursets navn: I Psykopatologi
Kursusnr.: 203804
Dato for kursus: 04.-06.03.2020
Sted: PC-Glostrup, Brøndbyøstervej
Delkursusleder: Lennart Jansson/Julie Nordgaard
Email: jansson4@dadlnet.dk – julie.nordgaard.frederiksen@regionh.dk

Kursets navn: Børne- og ungdomspsyk. lidelser med forløb ind i voksenalderen
Kursusnr.: 203805
Dato for kursus: 18.03.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Maria Mercedes Guala
Email: maria.mercedes.guala@rsyd.dk

Kursets navn: Oligofreni
Kursusnr.: 193806
Dato for kursus: 19.03.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Ulla Agerskov Andersen
Email: uagerskov@health.sdu.dk

Kursets navn: Neuropsykiatri
Kursusnr.: 203807
Dato for kursus: 02.-04.03.2020
Sted: PC-Glostrup
Delkursusleder: Raben Rosenberg/Birte Glenthøj
Email: raben@dadlnet.dk - birte.glenthoj@dadlnet.dk

Kursets navn: III Psykopatologi
Kursusnr.: 203808
Dato for kursus: 23.-25.03.2020
Sted: Psykiatrien Slagelse
Delkursusleder: Jens D. Bukh/Jessica Carlsson
Email: jens.bukh@regionh.dkjessica.carlsson@regionh.dk

Kursets navn: Misbrug
Kursusnr.: 203809
Dato for kursus: 21.-22.04.2020
Sted: PC-København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Anders Fink-Jensen
Email: anders.fink-jensen@regionh.dk

Kursets navn: Erklæringsudstedelse
Kursusnr.: 203810
Dato for kursus: 23.04.2020
Sted: PC-København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Rie Lambæk Mikkelsen
Email: rie.lambaek.mikkelsen@regionh.dk

Kursets navn: Ældrepsykiatri
Kursusnr.: 203811
Dato for kursus: 20-22.04.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Kjeld Andersen/Maria Brink
Email: kjeld@dadlnet.dkmariabrink@dadlnet.dk

Kursets navn: II Psykopatologi
Kursusnr.: 203812
Dato for kursus: 05.-07.05.2020
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Julie Nordgaard/Lennart Jansson
Email: julie.nordgaard.frederiksen@regionh.dk - jansson4@dadlnet.dk

Kursets navn: Biologiske behandlingsmetoder
Kursusnr.: 203813
Dato for kursus: 04.-07.05.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Kurt Stage
Email: kurt.b.stage@dadlnet.dk

Kursets navn: Retspsykiatri
Kursusnr.: 203814
Dato for kursus: 10.-12.06.2020
Sted: Retspsykiatrisk Klinik, 2200 Kbh. N
Delkursusleder: Dorte Sestoft/Anne Vollmer-Larsen
Email: dorte.sestoft@jrklinik.dk - anne.vollmer-larsen@jrklinik.dk

Kursets navn: Børne- og ungdomspsyk. lidelser med forløb ind i voksenalderen
Kursusnr.: 203815
Dato for kursus: 27.05.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Maria Mercedes Guala
Email: maria.mercedes.guala@rsyd.dk

Kursets navn: Oligofreni
Kursusnr.: 203816
Dato for kursus: 28.05.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Ulla Agerskov Andersen
Email: uagerskov@health.sdu.dk

Kursets navn: I Psykopatologi
Kursusnr.: 203817
Dato for kursus: 16.-18.09.2020
Sted: PC-Glostrup, Brøndbyøstervej
Delkursusleder: Lennart Jansson/Julie Nordgaard
Email: jansson4@dadlnet.dk julie.nordgaard.frederiksen@regionh.dk

Kursets navn: Psykiatriens organisatoriske og sociale aspekter
Kursusnr.: 203818
Dato for kursus: 17.-18.09.2020
Sted: PC-København, Gentofte Hospital
Delkursusleder: Torten Bjørn Jacobsen/Merete Nordentoft
Email: tbj@dadlnet.dk - merete.nordentoft@dadlnet.dk

Kursets navn: Teoretisk grundlag for psykoterapi
Kursusnr.: 203819
Dato for kursus: 09.-11.09.2020
Sted: Ålborg
Delkursusleder: Morten Kjølbye/Charlotte Freund
Email: m.kjoelbye@rn.dk - charlotte.freund@ps.rm.dk

Kursets navn: Neuropsykiatri
Kursusnr.: 203820
Dato for kursus: Oktober 2020
Sted: PC-Glostrup
Delkursusleder: Raben Rosenberg/Birte Glenthøj
Email: raben@dadlnet.dk - birte.glenthoj@dadlnet.dk

Kursets navn: Misbrug
Kursusnr.:  203821
Dato for kursus: 27.-28.10.2020
Sted:  PC-København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Anders Fink-Jensen
Email:  anders.fink-jensen@regionh.dk

Kursets navn: Erklæringsudstedelse
Kursusnr.: 203822
Dato for kursus: 29.10.2020
Sted: PC-København, Rigshospitalet
Delkursusleder: Rie Lambæk Mikkelsen
Email: rie.lambaek.mikkelsen@regionh.dk

Kursets navn: II Psykopatologi
Kursusnr.: 203823
Dato for kursus: 18.-20.11.2020
Sted: PC-Amager
Delkursusleder: Julie Nordgaard/Lennart Jansson
Email: julie.nordgaard.frederiksen@regionh.dk - jansson4@dadlnet.dk

Kursets navn: III Psykopatologi
Kursusnr.: 203824
Dato for kursus: 09.-11.11.2020
Sted: Psykiatrien Slagelse
Delkursusleder: Jens D. Bukh/Jessica Carlson
Email: jens.bukh@regionh.dkjessica.carlsson@regionh.dk

Kursets navn: Biologiske behandlingsmetoder
Kursusnr.: 203825
Dato for kursus: 07.-10.12.2020
Sted: Odense
Delkursusleder: Kurt Stage

Kursets navn: Retspsykiatri

Kursusnr.: 203826
Dato for kursus: 02.-04.12.2020
Sted: Retspsykiatrisk Klinik, 2200 Kbh. N
Delkursusleder: Dorte Sestoft/Anne Vollmer-Larsen
Email: dorte.sestoft@jrklinik.dk - anne-vollmer-larsen@jrkinik.dk

Pædiatri

Hovedkursusleder:

Anja Klamer
Overlæge
Børneafdelingen
Kolding Sygehus
Sygehusvej 24
6000 Kolding
Email: hkl@paediatri.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Børnekardiologi – Hold 2019 A og B 203915
Dato for kursus: 21.-22. Januar 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Helle Andersen og Jesper Steensberg
Email: helle.a@dadlnet.dk, jesper.steensberg@regionh.dk


Kursets navn: Neuropædiatri – Hold 2018 A og B 203901
Dato for kursus: 10.-11. marts og 21.-22. april 2020
Sted: Århus Universitetshospital i marts, København i april
Delkursusleder: Mette Møller Handrup, Nanette Debes
Email: metthand@rm.dk, nanette.marinette.monique.debes@regionh.dk


Kursets navn: Nefrologi og urologisk børnekirurgi – Hold 2018 A og B 203910
Dato for kursus: maj 2020
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Louise Winding og Konstantinos Kamperis
Email: KOSTAS.KAMPERIS@KI.AU.DK, Louise.Winding1@rsyd.dk


Kursets navn: Infektionspædiatri, immunologi og reumatologi – Hold 2019 A og B 203909
Dato for kursus: 13.-15. maj 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Ulrikka Nygaard
Email: Ulrikka@dadlnet.dk 


Kursets navn: Akut pædiatri – Hold 2017 A og B 203905
Dato for kursus: juni 2020
Sted: Århus Universitetshospital
Delkursusleder: Ulla Christensen og Rikke Kaae
Email: ullachri@rm.dk, rikkenel@rm.dk


Kursets navn: Neonatologi og børnekirurgi – Hold 2019 A og B 203903
Dato for kursus: uge 17 
Sted: Århus Universitetshospital
Delkursusleder: Anne Kirkeby Hansen og Thorkild Jacobsen
Email: anne.kirkeby.hansen@viborg.rm.dk, tjac@dadlnet.dk


Kursets navn: Genetik – Hold 2018 A og B 203906
Dato for kursus: 14.-15. september 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Allan Lund
Email: allan.meldgaard.lund@rh.regionh.dk


Kursets navn: Pulmonologi og allergologi – Hold 2019 A og B 203907
Dato for kursus: september 2020
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Kim Gjerum Nielsen og Henrik Kjær
Email: hfkpost@gmail.com, kgn@dadlnet.dk


Kursets navn: Socialpædiatri – Hold 2017 A og B 203902
Dato for kursus: oktober 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Lone Marie Ulv Larsen
Email: Lone.Marie.Larsen@rsyd.dk


Kursets navn: Børnepsykiatri – Hold 2017 A og B 203904
Dato for kursus: oktober 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: 
Email: 


Kursets navn: Endokrinologi – Hold 2018 A og B 203908
Dato for kursus: oktober 2020
Sted: Odense Universitetshospital 
Delkursusleder: Dorte Hansen, Rikke Beck Jensen
Email: Dorte.Hansen4@rsyd.dk, rikke.beck.jensen@regionh.dk


Kursets navn: Gastroenterologi og ernæring – Hold 2020 A og B 203911
Dato for kursus: 4.-6. november 2020
Sted: København
Delkursusleder: Anne-Mette Walsted og Bente Andreassen
Email: bua@dadlnet.dk, anne-mette.walsted@rsyd.dk


Kursets navn: Hæmatologi og onkologi – Hold 2019 A og B 203912
Dato for kursus: 17.-18. november 2020
Sted: Århus Universitetshospital
Delkursusleder: Marianne Hoffmann og Mimi Kjærsgård
Email: kjaersgaard@dadlnet.dk, Marianne.Hoffmann.02@regionh.dk


Kursets navn: Tværgående pædiatri – Hold 2020 A og B 203913
Dato for kursus: december 2020
Sted: Herlev Hospital
Delkursusleder: Malene Boas
Email: maleneboas@dadlnet.dk


Kursets navn: Ungdomsmedicin – Hold 2020 A og B 203914
Dato for kursus: december 2020
Sted: Herlev Hospital
Delkursusleder: Kirsten Boisen
Email: boisen@dadlnet.dk

 

Radiologi

Hovedkursusleder:

Overlæge Elisabeth Albrecht-Beste
E-mail: elisabeth.albrecht-beste@regionh.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2019

Kursets navn: Thorax radiologiDato for kursus: 14.-16. januar 2019
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Finn Rasmussen, Hans Henrik Torp Madsen
Email: finnrasm@rm.dkhansmads@rm.dk 

Kursets navn: Onkoradiologi
Dato for kursus: 17. januar 2019
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Finn Rasmussen, Hans Henrik Torp Madsen
Email: finnrasm@rm.dkhansmads@rm.dk

Kursets navn: Neuroradiologi inkl. hoved/hals
Dato for kursus: 29. januar - 1. februar 2019
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Edith Nielsen, Mette Hjørringgaard Madsen
Email: editniel@rm.dkmettmads@rm.dk 

Kursets navn: Abdominal radiologi
Dato for kursus: 2.-5. april 2019
Sted: Hvidovre Hospital 
Delkursusleder: Kirstine Hermann, Annette Bøjer Jensen
Email: helle.kirstine.hermann@regionh.dkAnnette.boejer.jensen@regionh.dk  

Kursets navn: Muskuloskeletal radiologi
Dato for kursus: 9.-12. september 2019
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Anne-Grethe Jurik, Arne Lücke
Email: annejuri@rm.dkarneluck@rm.dk 

Kursets navn: Mammaradiologi
Dato for kursus: 23.-24. september 2019
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: Walter Schwartz, Sandra Duvnjak
Email: walter.schwartz@rsyd.dksandra.duvnjak@rsyd.dk 

Kursets navn: Fysik og radiobiologi
Dato for kursus: 30. september - 2. oktober 2019
Sted: Herlev Hospital
Delkursusleder: Erik Andersen
Email: erik.andersen@regionh.dk 

Kursets navn: Kar/interventionsradiologi
Dato for kursus: 8. oktober 2019
Sted: Rigshospitalet
Delkursusleder: Lars Lønn, Søren Heerwagen
Email: lars.birger.loenn@regionh.dk, soeren.heerwagen@regionh.dk 

Kursets navn: Teknik og strålebeskyttelse
Dato for kursus: 4.-7. november 2019
Sted: Sundhedsstyrelsens Strålebeskyttelse, SIS, Herlev
Delkursusleder: Hanne Waltenburg, Asger Greval Petersen
Email: hwa@sis.dkasgp@rn.dk 

Kursets navn: Pædiatrisk radiologi
Dato for kursus: 11.-14. november 2019
Sted: Aalborg Universitetshospital
Delkursusleder: Graziella Andersen, Karin K. Petersen
Email: graziella.andersen@rn.dkkarpeter@rm.dk 

Kursets navn: Urogenital radiologi
Dato for kursus: 10.-12. december 2019
Sted: Aarhus Universitetshospital
Delkursusleder: Jan Solvig, Arne Hørlyck
Email: jansolvi@rm.dkarnehoer@rm.dk 
 
 

Retsmedicin

Hovedkursusleder

Christina Jacobsen
Overlæge, ph.d.
E-mail: christina.jacobsen@forensic.ku.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se målbeskrivelsen

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Retsgenetik, kriminalteknik og findestedsundersøgelser 204001
Dato for kursus: Forår 2020
Sted: ikke fastlagt
Delkursusleder: Peter Juel Thiis Knudsen
Email:PThiis@health.sdu.dk

Kursets navn: Læsionspatologi 204002
Dato for kursus: Efterår 2020
Sted: AU
Delkursusleder: Asser Hedegård Thomsen
Email: aht@forens.au.dk

 

Samfundsmedicin

Hovedkursusleder

Mette Nolde Malling
Overlæge

Hovedkursuslederassistent

Agnethe Vale Nielsen
1.reservelæge

hovedkursusleder@protonmail.com

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående, se Dansk Selskab for Folkesundheds hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Kursusrækken 2019-2023

Oplysninger om kursusrækken i 2020 

Kursets navn: Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering (kun samfundsmedicin) 204101
Dato for kursus: 25.-27. marts 
Sted: Århus 
Delkursusleder: Claus Vinther Nielsen  
Kursets navn: Sundhedsjura (samfundsmedicin og arbejdsmedicin) 204102
Dato for kursus: 11.-13. maj 
Sted: Århus 
Delkursusleder: Cathrine Bach 
Email: catb@stps.dk 
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Gitte Jacobsen

Kursets navn: Projektledelse (samfundsmedicin og arbejdsmedicin) 204103
Dato for kursus: 23.-25. september 
Sted:Skanderborg
Delkursusleder: Jeppe Nørgaard Rasmussen 
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Gert Frank Thomsen

Kursets navn: International sundhed (samfundsmedicin og arbejdsmedicin) 204104
Dato for kursus: 9.-11. november 
Sted: København 
Delkursusleder: Lasse Skafte Vestergaard 
Email: LAV@ssi.dk  
Arbejdsmedicinsk sparringspartner: Erik Jørs 

Thoraxkirurgi

Hovedkursusleder:

Mariann Tang
Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Mail: mariann.tang@skejby.rm.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Operativ thoraxkirurgi – kursusnummer 204201
Dato for kursus: forår 2020
Sted: Odense Universitetshospital
Delkursusleder: overlæge Kirsten Neckelmann
Email: Kirsten.Neckelmann@rsyd.dk

 

Kursets navn: Onkologiske behandlingsmetoder – kursusnummer 204202
Dato for kursus: efterår 2020
Sted: Odense Universitetshospital, onkologisk afdeling
Delkursusleder: overlæge Tine Schytte
Email: d058505@dadlnet.dk

 

Kursets navn:ATLS – kursusnummer 204203
Dato for kursus: variae
Sted: Flyvestation Skalstrup, Køgevej 167, Gadstrup
Delkursusleder: variae
www.atls.dk

 

Kursets navn:BASIC LUNG and FAST ultralydskursus – kursusnummer 204204
Dato for kursus: variae
Sted: København og Århus
Delkursusleder:variae
www.usabcd.org

 

Kursets navn:BASIC FATE ultralydskursus – kursusnummer 204205
Dato for kursus: variae
Sted: København og Århus
Delkursusleder:variae
www.usabcd.org

 

Kursets navn: EACTS Fundamentals in Cardiac surgery I – kursusnummer 204206
Dato for kursus: varierer, forventes februar 2020
Sted: Windsor, England
Delkursusleder: Hovedkursusleder er ansvarlig for tilmelding
https://www.eacts.org/educational-events/academy/

 

Kursets navn: EACTS Thoracic Surgery:Part I – kursusnummer 204207
Dato for kursus: varierer, forventes april 2020
Sted: Windsor, England
Delkursusleder: Hovedkursusleder er ansvarlig for tilmelding
https://www.eacts.org/educational-events/academy/

Urologi

Hovedkursusleder

Margrethe Andersen
Urologisk afd.
Odense universitetshospital
E-mail: Margrethe.Andersen@ouh.regionsyddanmark.dk

For det faglige indhold i de teoretiske kurser, se Målbeskrivelsen

For oplysninger om kurserne ud over nedenstående kursusrække, se Selskabets hjemmeside eller kontakt hovedkursusleder.

Oplysninger om kursusrækken i 2020

Kursets navn: Urologisk radiologi 1 204301
Dato for kursus:10/6 
Sted: Endnu ikke oplyst
Delkursusleder: Jan Jepsen


Kursets navn: Urologisk radiologi 2 204302
Dato for kursus: 2/12
Sted: Endnu ikke oplyst
Delkursusleder: Jan Jepsen


Kursets navn: Nefrologi 204303
Dato for kursus: 15-16/4
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Thomas Norus


Kursets navn: Urolithiasis 204304
Dato for kursus: 21/2
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Kim Andreassen


Kursets navn: Urologisk mikrobiologi 204305
Dato for kursus: Endnu ikke fastsat
Sted: Roskilde
Delkursusleder: Nicolai Spjeldnæs


Kursets navn: Urodynamik 204306
Dato for kursus: 30/3
Sted: Skejby
Delkursusleder: Charlotte Graugaard- Jensen


Kursets navn: Urologisk onkologi 204307
Dato for kursus: 25-26-27/11
Sted: Skejby
Delkursusleder: Jacob Kristian Jacobsen


Kursets navn: Andrologi 204308
Dato for kursus: 13/1
Sted: Astellas, Kajakvej 2, Kbh.
Delkursusleder: Jens Sønksen


Kursets navn: Børneurologi 204309
Dato for kursus: Endnu ikke oplyst
Sted: Skejby
Delkursusleder: Gitte Hvistendahl & Yazan Rawashdeh


Kursets navn: Færdighedskursus i urologisk endoskopi 1 204310
Dato for kursus: 23-24/4
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Kim Andreassen


Kursets navn: Færdighedskursus i urologisk endoskopi 2 204311
Dato for kursus: 3-4/9
Sted: Gentofte Hospital
Delkursusleder: Kim Andreassen


Kursets navn: Færdighedskursus i urologisk Ul-skanning 204312
Dato for kursus: 5-6/10
Sted: OUH (Odense)
Delkursusleder: Ole Graumann


Kursets navn: Færdighedskursus i urologisk laparoskopi 204313
Dato for kursus: 24-25/2
Sted: Skejby
Delkursusleder: Lotte Kaasgaard Jacobsen


Kursets navn: Færdighedskursus i urologisk laparoskopi 204314
Dato for kursus: 15-16/6
Sted: Skejby
Delkursusleder: Lotte Kaasgaard Jacobsen


Kursets navn: Færdighedskursus i urologisk laparoskopi 204315
Dato for kursus: 30/11-1/12
Sted: Skejby
Delkursusleder: Lotte Kaasgaard Jacobsen

Opdateret 08 AUG 2019