xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tilmelding

Her finder du praktiske oplysninger om din tilmelding til KBU.

Forhåndsregistrering til den kliniske basisuddannelse (KBU) sker gennem din uddannelsesinstitution, som videresender dine oplysninger (cpr. nr. og e-mail) til Sundhedsstyrelsen.

På basis af disse oplysninger modtager du en informationsmail fra Sundhedsstyrelsen om den bindende tilmeldingsprocedure til KBU. Først når du tilmelder dig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og har modtaget en kvitteringsmail, er du endelig tilmeldt.

Du kan finde oplysninger om tidsfrister for tilmelding i den tilsendte e-mail eller her på siden. Husk at orientere Sundhedsstyrelsen hvis du skifter e-mail, så vi kan skrive til dig fremover.

Tilmeldingsskema

Tilmeldingsfristen til KBU med start af forløb vinteren 2021/2022 er overskredet.
Har du spørgsmål om tilmelding, så skriv gerne til os på
uddannelse@sst.dk

Spørgsmål om KBU-forløb skal stiles til en videreuddannelsesregion, og spørgsmål om valg på basislaege.dk til KBU@rm.dk.

Se tidsplanen og læs gerne mere om KBU på vores hjemmeside

https://www.sst.dk/da/uddannelse/kbu

Tilmeldingsguide

Det er vigtigt, at alle relevante felter i tilmeldingsskemaet udfyldes korrekt, da skemaet ellers ikke vil blive accepteret.

Ved forkert eller mangelfuldt udfyldt tilmeldingsskema, er det muligt at rette i det elektroniske skema flere gange inden fristen for tilmelding udløber. Det sidst indsendte elektroniske skema vil altid være det gældende.

Du modtager en kvitteringsmail, når Sundhedsstyrelsen har modtaget din tilmelding. Hvis du ikke modtager en kvitteringsmail, er tilmeldingen ikke registreret i Sundhedsstyrelsen, og du er derfor ikke blevet tilmeldt. Husk at tjekke om kvitteringsmailen ligger i dit spamfilter.

Hvis du søger om særlig fordeling, skal du udfylde de relevante felter i den relevante del af tilmeldingsskemaet. Sundhedsstyrelsens afgørelse på ansøgning om særlige hensyn sendes til din e-boks.

Udskydelse af tilmelding

Du kan uden nærmere begrundelse udskyde din tilmelding i op til 2 år efter afsluttet kandidateksamen. Du skal selv overholde tidsfristen, og huske at tilmelde dig inden for de 2 år.

Hvis du har modtaget en informationsmail, men ikke vil tilmelde dig KBU nu, kan du uden videre se bort fra mailen. Vi sender automatisk en ny informationsmail til næste tilmeldingsrunde, hvis du ikke har tilmeldt dig.

Kontakt Videreuddannelsesregionerne


Nord
(Systemansvarlig region)

Telefon: 7841 0780

E-mail: KBU@rm.dk

 

Syd

Telefon: 7663 1000

E-mail: videreuddannelsen@regionsyddanmark.dk

 

Øst

Telefon: 3866 9930

E-mail: laegeuddannelsen@regionh.dk

 

Opdateret 30 AUG 2021