xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Lidt om afstandskvadratloven

Mobiltelefoner, mobilmaster, trådløse netværk og lignende har det til fælles, at intensiteten og dermed eksponeringen aftager med kvadratet på afstanden til kilden ud fra den såkaldte afstandskvadratlov.

Afstandskvadratloven kan udtrykkes på følgende måde: Man kigger på en strålingskilde i to afstande, og kender intensiteten I1 i den ene afstand r1. Intensiteten I2 i den anden afstand r2 kan da findes ud fra relationen:

I1/I2 = r22/r12

Afstandkvadratloven medfører, at man ved at holde sin mobiltelefon i en afstand på 30 cm fra hovedet under samtale – eksempelvis ved at bruge højtalerfunktionen – udsættes for en intensitet, der er over 200 gange lavere end ved en afstand på 2 cm fra hovedet:

I2cm/I30cm = 302/22 = 225

Afstandskvadratloven forklarer også, hvorfor eksponeringen fra en mobiltelefonsamtale er meget højere end fra for eksempel et trådløst netværk.

Lad os lidt forsimplet antage, at en mobiltelefon under samtale og en tændt WiFi-router giver anledning til samme intensitet i en afstand af 2 cm.

Antag, at du opholder dig 1 meter fra routeren i 24 timer, og at du i den periode taler i mobiltelefon i 2 minutter med telefonen 2 cm fra øret.

Ud fra afstandskvadratloven finder man, at et helt døgns ophold tæt ved en tændt Wifi-router giver anledning til en eksponering, der er cirka 3 gange lavere end den fra en kortfattet mobiltelefonsamtale – også selvom man opholder sig tæt ved routeren i over 700 gange så lang tid, som man taler i mobiltelefon.

Opdateret 24 MAJ 2019