xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Dosisovervågning (Persondosimetri)

Sundhedsstyrelsen tilbyder dosisovervågning af personer, der er omfattet af krav om lovpligtig dosisovervågning. Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere er reguleret i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (bek. 669/2019).

For at kunne tilmelde personer til dosisovervågning er det nødvendigt at have oprettet en aftale om dosisovervågning.

Dosisovervågning

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse tilbyder dosisovervågning af personer, der er omfattet af krav om lovpligtig dosisovervågning, jævnfør bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling.

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK, registreringsnummer 503, og arbejder efter ISO/IEC 17025. Der findes mere detaljeret information om de akkrediterede ydelser i nedenstående vejledning om helkropsdosimeter. 

Leveringsbetingelser for dosisovervågning

For at kunne tilmelde personer til dosisovervågning er det nødvendigt at have oprettet en aftale om dosisovervågning. Ved indsendelse af data i formularerne herunder accepteres samtidigt leveringsbetingelserne.

Levering til Danmark og Færøerne

Levering til Grønland

Akkrediterede dosisovervågningsydelser kan alene leveres inden for de i leveringsbetingelserne angivne vilkår. Andre dosisovervågningsydelser kan leveres efter særskilt aftale med persondosimetrilaboratoriet ved Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse. Levering af disse ydelser vil være underlagt sådanne betingelser, som vil blive særskilt aftalt mellem kunden og persondosimetrilaboratoriet. 

Vigtigt om resultater for dosisovervågning

Persondosimetrilaboratoriets IT-system er blevet opdateret d. 15. juni 2020, så resultatlister kan sendes med elektronisk post. Alle virksomheder med tilknyttet cvr-nummer vil herefter modtage deres resultatliste i virksomhedens elektroniske postkasse (E-boks).

Formularer

Formularen ’Opret aftale vedrørende dosisovervågning’ skal benyttes ved oprettelse af aftale om dosisovervågning og ’Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning’ ved ændringer til eksisterende aftale. Ved at benytte formularerne accepteres leveringsbetingelser for dosisovervågning. De indsendte oplysninger behandles i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens Data­beskyttelses­politik.

Aftalen indgås ved at udfylde og indsende formularen ’Opret aftale vedrørende dosisovervågning’ nedenfor. I får herefter tilsendt et kundenummer, som skal benyttes ved fremtidige henvendelser.

Opret aftale vedrørende dosisovervågning

Er jeres virksomhed allerede tilmeldt, så har I et kundenummer og vil via formularen ’Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning’ nedenfor kunne foretage af- og tilmelding af personer samt indberette ændring i brug af de fremsendte dosimetre. Formularen kan ligeledes anvendes, hvis der er ændringer for jeres virksomhed, f.eks. ny leveringsadresse. 

Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning

Vejledning

Vejledning om dosisovervågning

Information om helkropsdosimeter

Information om fingerdosimeter

Information om neutrondosimeter (på engelsk)

Information om dosis til øjets linse

Sådan bærer du dit persondosimeter

Priser

Gældende priser kan findes i dette dokument: Priser for dosisovervågning

Opdateret 08 NOV 2022