Engelsk

Stofmisbrugs­behandling

I 2015 var omkring 16.500 mennesker i stofmisbrugsbehandling, godt 7000 var i substitutionsbehandling, og knap 600 mennesker blev indskrevet i døgnbehandling i løbet af året. 

I flere år har forholdsmæssigt flere mennesker søgt behandling for hashmisbrug, mens forholdsmæssigt færre har søgt behandling for heroinmisbrug. De seneste par år synes dog at denne udvikling er stabiliseret.

70 pct. af dem, der blev indskrevet i behandling i 2015 (og som angav deres primære misbrug) havde hash som hovedproblem. Det tal var uændret siden 2013, mens det i 2010 var 59 pct., der angav hash som hovedproblem for deres misbrug.

13 pct. af dem, der blev indskrevet i behandling i 2015 (og som angav deres primære misbrug), havde heroin som hovedproblem. Det er samme niveau som i 2010.

Unge i stofmisbrugsbehandling har ikke uventet et anderledes misbrugsmønster end gruppen af mennesker i stofmisbrugsbehandling som helhed. De fleste får behandling for misbrug af hash og de centralstimulerende stoffer som amfetamin og ecstasy, og færre har heroin som hovedproblem for deres misbrug.

Læs delrapport 3 Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed

Opdateret 07 MAJ 2019