xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Stofmisbrugs­behandling

I flere år har forholdsmæssigt flere mennesker søgt behandling for hashmisbrug, mens forholdsmæssigt færre har søgt behandling for heroinmisbrug. De seneste par år synes denne udvikling dog at være stabiliseret.

Unge i stofmisbrugsbehandling har ikke uventet et anderledes misbrugsmønster end gruppen af mennesker i stofmisbrugsbehandling som helhed. De fleste får behandling for misbrug af hash og de centralstimulerende stoffer som amfetamin og ecstasy, og færre har heroin som hovedproblem for deres misbrug.

Udover at beskrive antallet af personer indskrevet i stofbehandling, fremgår der i delrapporten nyeste tal om personer i substitutionsbehandling, samt personer der er i behandling under Kriminalforsorgen.

De seneste tal om personer i stofbehandling fremgår i delrapport 3.

Læs delrapport 3 Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed

Opdateret 13 NOV 2019