Engelsk

Overvågning af narkotikasituationen

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for den samlede narkotikaovervågning i Danmark og udgiver løbende tal og statistik om udviklingen i forekomsten af stoffer, personer med stofbrug, stofmisbrugsbehandling, sundhedsrelaterede konsekvenser og stofmarkedet.  

Sundhedsstyrelsens overvågning af narkotikasituationen bygger på statistiske og epidemiologiske data og undersøgelser.

Udgivelsen ”Narkotikasituationen i Danmark” har samlet alle data på området, og fra 2018 opdeles rapporten i 5 dele, så nye tal kan udgives, så snart de er tilgængelige og analyseret.

 

 

De fem delrapporter opdateres med forskellige intervaller.

Udbredelse af illegale stoffer i befolkningen og blandt de unge (del 1 af den samlede rapport) udgives ca. hvert fjerde år, når resultater fra nye surveyundersøgelser i befolkningen og blandt de helt unge foreligger.

Omfanget af antal personer som har et stofmisbrug (del 2 i den samlede rapport) udgives som udgangspunkt hvert 4. år. Nye tal udkommer medio august.

Stofmisbrugsbehandling – efterspørgsel og tilgængelighed (del 3 af den samlede rapport) udgives hvert år. Nye tal udkommer andet kvartal 2019.

Sundhedsrelaterede konsekvenser (del 4 i den samlede rapport) udgives hvert år.

Narkotikakriminalitet, beslaglæggelse og stofmarkedet (del 5 i den samlede rapport udgives hvert år.

Opdateret 07 MAJ 2019