xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ansøgning om specialfunktioner

De fem regioner samt private hospitaler og private klinikker kan ansøge Sundhedsstyrelsen om at varetage specialfunktioner. Der er ikke på nuværende tidspunkt en ordinær ansøgningsrunde i gang, men ekstraordinære runder annonceres på denne side.

Regionerne ansøger om specialfunktioner på vegne af de offentlige sygehuse i regionen. Private hospitaler og private klinikker fremsender selv deres ansøgning til Sundhedsstyrelsen, og de skal kun søge om de funktioner, som de varetager for offentligt finansierede patienter fx inden for det udvidede frie valg.

Der er ikke på nuværende tidspunkt en ordinær ansøgningsrunde i gang for alle specialer. Ind imellem runder skal der være helt særlige forhold tilstede for, at ansøgninger om specialfunktioner vil blive behandlet, og der kan her blive behov for en ekstraordinær ansøgningsrunde.

Ansøgningsskema

Regionsfunktion for voksne

Behandling, rehabilitering og tværsektoriel koordinering af moderat til svære funktionelle lidelser, herunder kronisk træthedssyndrom, med en varighed på minimum 6 måneder, hvor der er svær begrænsning ift. aktivitet og deltagelse. Ved behov for yderligere udredning kan dette iværksættes. Varetages af et tværfagligt team bestående af speciallæger, sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer, terapeuter m.fl. med særlige kompetencer inden for funktionelle lidelser, forankret i én fælles enhed i somatisk regi, med multidisciplinære konferencer. Der skal være både intern medicinsk og psykiatrisk ekspertise repræsenteret i teamet.

Ansøgningsmateriale til regionsfunktion og højt specialiseret funktion er den samme:

Højt specialiseret funktion for voksne

Mennesker med komplekse og svært funktionsbegrænsende funktionelle lidelser, herunder eksempelvis funktionelle pareser eller kronisk træthedssyndrom, som kræver specialiseret behandling og rehabilitering under indlæggelse (ca. 5 patientfor-løb/år), varetages i tæt samarbejde mellem speciallæger, sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer, terapeuter m.fl. med specialiserede kompetencer inden for funktionelle lidelser, herunder særligt ift. neurorehabilitering. Funktionen varetages som en overbygning på en regionsfunktion. Varetages i tæt samarbejde med en neurorehabiliteringsfunktion.

Ansøgningsmateriale til regionsfunktion og højt specialiseret funktion er den samme:

Specialfunktionerne for børn oprettes i specialevejledningerne for pædiatri og børne- og ungdomspsykiatri

Regionsfunktion for børn

Udredning, behandling, rehabilitering og tværsektoriel koordinering for børn og unge med moderat til svære funktionelle lidelser, herunder også træthed, af minimum 6 måneders varighed, hvor der er svær begrænsning ift. aktivitet og deltagelse, og hvor der ikke har været tilstrækkelig effekt af behandling på hovedfunktionsniveau. Varetages af et tværfagligt team bestående af speciallæger i pædiatri og børne- og ungdomspsykiatri, sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer, terapeuter, lærere/pædagoger m.fl. med særlige kompetencer inden for funktionelle lidelser. Funktionen varetages i tæt samarbejde mellem pædiatri og børne- og ungdomspsykiatri, med fælles konferencer.

Ansøgningsmateriale til regionsfunktion og højt specialiseret funktion – pædiatri er den samme:

Ansøgningsmateriale til regionsfunktion og højt specialiseret funktion – børne- og ungdomspsykiatri er den samme:

Højt specialiseret funktion for børn

Børn og unge med komplekse og svært funktionsbegrænsende funktionelle lidelser, som kræver specialiseret behandling og rehabilitering under indlæggelse (ca. 2-5 patientforløb/år), varetages i tæt samarbejde mellem speciallæger, sygeplejersker, socialrådgivere, psykologer, terapeuter m.fl. med specialiserede kompetencer inden for funktionelle lidelser og forankres i pædiatrisk regi i tæt samarbejde mellem pædiatri og børne- og ungdomspsykiatri, med fælles konferencer. Vidensopbygning på nationalt plan sikres gennem et fast tværgående samarbejde mellem de højt specialiserede centre om udredning og behandling af konkrete patienter, forskning og udvikling af retningslinjer mv.

Ansøgningsmateriale til regionsfunktion og højt specialiseret funktion – pædiatri er den samme:


Ansøgningsmateriale til regionsfunktion og højt specialiseret funktion – børne- og ungdomspsykiatri er den samme:

Baggrund

Sundhedsstyrelsen udgav i juni 2018 en rapport med anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering af funktionelle lidelser. Anbefalingerne retter sig mod organisering af udrednings- og behandlingsindsatsen i både primær og sekundær sektor, forebyggelse og rehabiliteringsindsats i kommuner og en indsats for vidensopbygning i de sundhedsfaglige miljøer og uddannelser samt bred information om funktionelle lidelser i samfundet. I forlængelse af dette ønsker Sundhedsstyrelsen at understøtte bedre patientforløb for patienter med funktionelle lidelser, igennem en række initiativer.

Et af disse initiativer er en beskrivelse af varetagelsen af funktionelle lidelser i relevante specialer på hovedfunktionsniveau samt oprettelse af specialfunktioner til tværfaglig behandling på regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau. Beskrivelsen er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante faglige selskaber, regionale repræsentanter og en repræsentant udpeget af Danske Patienter. Beskrivelsen og forslag til specialfunktioner er drøftet i Den Regionale Baggrundsgruppe for specialeplanlægning og Det Rådgivende Udvalg for specialeplanlægning.

Anbefalinger til varetagelse af voksne patienter på hovedfunktionsniveau tilføjes til specialevejledningerne for specialevejledningerne for Intern medicin: endokrinologi, gastro-enterologi og hepatologi, infektionsmedicin, kardiologi, reumatologi samt neurologi, gynækologi og obstetrik, urologi og psykiatri.

Der oprettes en ny tværgående vejledning for funktioner, som går på tværs af specialer, hvor specialfunktionerne for voksne placeres, idet patienter med behov for specialiseret behandling ikke naturligt hører til i et konkret speciale.

Opdateret 03 DEC 2020