xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Børn og Unge

Der er de seneste 10 år sket en markant stigning i antallet af børn og unge, der har været i kontakt med den regionale psykiatri på grund af en psykisk lidelse, og omkring 15% af alle børn har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år. Årsagerne til psykiske lidelser hos børn og unge er komplekse, og det kan være en kombination af både strukturelle, biologiske, psykologiske og sociale forhold, der gør, at et barn eller ungt menneske udvikler en psykisk lidelse. Én af risikofaktorerne er psykisk mistrivsel, og på tværs af flere undersøgelser ses en stigende tendens til, at flere og flere børn og unge udvikler psykisk mistrivsel. Psykisk mistrivsel er dog ikke ensbetydende med forekomst af psykisk lidelse, og den tidlige indsats i forhold til forebyggelse af psykiske lidelser hos børn og unge er således tæt forbundet med en indsats for at forebygge mistrivsel og bedre mental sundhed.

Behandlingen af børn og unge med psykiske lidelser varetages i det selvstændige speciale børne- og ungdomspsykiatri, der i samarbejde med mange andre fagligheder varetager forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af psykiske lidelser hos børn og unge. De fleste børn og unge bliver behandlet ambulant, dvs. uden indlæggelse, mens andre indlægges over længere perioder.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens indsats for mental sundhed her


Opdateret 28 OKT 2021