xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Organdonation

I Danmark kan organer bruges til transplantation, hvis den afdøde selv eller pårørende har givet tilladelse til det. Sundhedsstyrelsen er den ansvarlige myndighed for organdonation og varetager oplysningsindsatser på området.

Hvert år dør omkring 100 danskere på en måde, som muliggør, at deres organer kan doneres og transplanteres til syge mennesker. Nyrer er det organ, der hyppigst transplanteres, efterfulgt af hjerte, lever og lunger, samt i få tilfælde bugspytkirtler. Mellem 300 og 400 danskere får hvert år transplanteret et organ fra en afdød donor.

Organdonation kan kun finde sted på en intensivafdeling på hospitalet, og det kan kun komme på tale, hvis man dør af en stor skade i hjernen.

Hjernedød og organdonation

Når et menneske bliver erklæret hjernedødt, bliver organdonation en mulighed.

Hjernedød er et uigenkaldeligt ophør af alle hjernens funktioner på grund af akut svær hjernesygdom eller hjerneskade. Hvis man er hjernedød, er man død – også selv om kroppens funktioner midlertidigt bevares ved hjælp af en respirator.

Før patienten erklæres hjernedød, har lægerne forsøgt alt, hvad der er muligt for at redde patientens liv. Der findes ingen behandling, der kan bringe personen tilbage til livet, efter at hjernedøden er indtrådt.

Sammen med sundhedspersoner og organisationer på området arbejder Sundhedsstyrelsen for at sikre en fortsat positiv holdning til organdonation og transplantation hos befolkningen. Vi arbejder også for, at der i sundhedsvæsenet fortsat er opmærksomhed på muligheden for organdonation og transplantation.
Centralt for oplysningsindsatsen er den røde donorfolder, som Sundhedsstyrelsen reviderer og udsender. Herudover laver Sundhedsstyrelsen kampagner, holdningsundersøgelser og andre initiativer for at oplyse befolkningen om organdonation.

Som ansvarlig myndighed på området følger Sundhedsstyrelsen udviklingen på området og rådgiver Sundhedsministeriet om organdonation.

Donation efter cirkulatorisk død

Med en bred politisk aftale blev der i 2019 enighed om at styrke transplantationsområdet yderligere ved at give mulighed for transplantation af organer fra afdøde, hvor døden er konstateret på baggrund af uopretteligt ophør af åndedræt og hjertevirksomhed. Dette kaldes 'Donation efter cirkulatorisk død' (DCD).

Siden 1990, hvor hjernedødskriteriet blev indført, har det i praksis alene været dette, der lå til grund for organdonation, idet det har været vurderingen, at donation efter hjernedød gav mulighed for de bedst egnede organer.

Nye internationale erfaringer og medicoteknisk udvikling viser imidlertid, at supplerende anvendelse af organer fra DCD-donorer indebærer en række fordele både i forhold til at imødekomme ønsker om organdonation og i forhold til at frembringe flere egnede organer til patienter på ventelister. DCD skal tilrettelægges som en alternativ mulighed, når betingelserne for donation efter hjernedød ikke er tilstede.

 

 

Opdateret 21 JUN 2022