xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Cialis (tadalafil)

Præparatanmeldelse: Ikke førstevalg til behandling af benign prostatahyperplasi


Denne anmeldelse opdateres ikke længere, da den er mere end ét år gammel

Konklusion

Cialis (tadalafil) i styrken 5 mg daglig har fået tilføjet indikationen: Behandling af tegn og symptomer på benign prostatahyperplasi (BPH). Sammenlignet med placebo har tadalafil 5 mg daglig vist signifikant effekt på symptomer på BPH, men samtidig er der observeret en væsentlig placeboeffekt. Effektstørrelsen er ikke sammenlignet direkte med andre lægemidler, men synes sammenlignelig med effektstørrelsen af Tamsulosin 0,4 mg daglig. Nogle BPH- patienter har komorbiditet i form af erektil dysfunktion (ED). Det er ikke vist på primære endepunkter, hvor stor en andel af disse patienter, der opnår tilfredsstillende erektil funktion med tadalafil 5 mg daglig. Daglig behandling med Tadalafil 5mg er væsentlig dyrere end behandling med en α1-receptorblokker eller 5α-reduktasehæmmer.

Det er IRF’s samlede vurdering, at tadalafil 5 mg daglig ikke bør være førstevalg til behandling af symptomer på BPH.

Baggrund

Ved BPH er førstevalg ved symptomatisk behandling α1-receptorblokkerne alfuzosin, terazosin, tamsulosin og doxazosin samt 5α-reduktasehæmmerne dutasterid og finasterid. 5α-reduktasehæmmerne har særligt vist effekt ved svær prostatahyperplasi, hvor de nedsætter risikoen for akut urinretention og mindsker behovet for kirurgisk behandling for BPH. I nogle tilfælde kan de to typer traditionelle midler mod BPH kombineres for at øge effekten.

Tadalafil er velkendt i Danmark, hvor Cialis (tadalafil) blev markedsført i 2003 med indikationen erektil dysfunktion. Den anbefalede dosis til behandling af erektil dysfunktion er 10 mg som, ved manglende effekt, kan øges til 20 mg. Desuden ertadalafil 2,5mg samt 5mg godkendt til kontinuerlig daglig behandling af ED hos patienter, som forventer et hyppigt brug af tadalafil (mindst 2 gange ugentligt). Tadalafil hæmmer phosphordiesterase type 5 (PDE5), som findes i blæren, urinrøret, prostata, corpus cavernosum, blodkarrene og den eksterne urethrasphincter.

Til behandling af tegn og symptomer på benign prostatahyperplasi er den anbefalede dosis tadalafil 5 mg daglig.

Effekt

Der er medtaget fem randomiserede undersøgelser af tadalafil 5 mg. To er med aktiv komparator og tre er placebokontrollerede (1-5).

Tabel 1: Inklusionskriterier

Studie

Antal inkluderede

(Tadalafil 5 mg/ Placebo/ Aktiv kontrol)

Alder

(År)

Inklusionskriterier

BPH

Andre inklusionskriterier

1

208/ 200

≥ 45

LUTS på baggrund af BPH ≥ 6 mdr.

IPSS ≥ 13

Qmax = 4- 15 ml/s

Sexuelt aktive

ED ≥ 3 mdr.

2

155/154/152

LUTS på baggrund af BPH

Asiatiske mænd

3

161/164

≥ 45

IPSS ≥ 13

Qmax = 4- 15 ml/s

4

171/172/168

≥ 45

IPSS ≥ 13

Qmax = 4- 15 ml/s

5

212/211

≥ 45

LUTS på baggrund af BPH ≥ 6 mdr.

IPSS=International Prostate Symptom Score, IIEF=International Index of Erectile Function, BPH= Benign prostatahyperplasi, ED= Erektil dysfunction, LUTS= Lover urinary tract symptoms, Qmax = Maksimale urinflow

Tabel 2: Primært endepunkt: Reduktion i total IPSS (sammensat endepunkt IIEF) ved behandling med 5 mg tadalafil

Studie

Reduktion i IPSS (LSM)

 ± SE

Reduktion i IIEF (LSM)

 ± SE

Kontrolgruppe

Reduktion (LSM)

± SE

Reduktion i IIEF (LSM)

 ± SE

Kontrolgruppe

Reduktion

(LSM)

± SE

1

-6,1 ± 0,4

6,5 ± 0,5

Placebo

-3,8 ± 0,5

1,8 ± 0,5

 

2

-4,7 ± 0,4

Placebo

-3,0 ± 0,4

Tamsulosin 0,2 mg

-5,5 ± 0,4

3

-5,6 ± 0,47

Placebo

-3,6 ± 0,47

 

4

-6,3 ± 0,5

Placebo

-4,2 ± 0,5

Tamsulosin 0,4 mg

-5,7 ± 0,5

5

-4,87 ± 0,49

Placebo

-2,27 ± 0,49

 

IPSS=International Prostate Symptom Score, IIEF=International Index of Erectile Function, LSM=Least squares mean, SE=standard error.

Der findes to studier med aktiv komparator. Ingen af dem har statistisk power til at sammenligne tadalafil og den aktive comparator head to head. Begge studier viser, at Tadalafil 5 mg dgl er statistisk signifikant bedre end placebo til at forbedre symptomerne på BPH. Studierne viser samtidig, at der er en betydelig placeboeffekt på det primære endepunkt, International Prostate Symptoms Score (IPSS).

Der er ikke fundet randomiserede langtidsstudier på BPH patienter, hvor effekten af tadalafil 5 mg daglig har været primært endepunkt. Et ublindet, ukontrolleret cohortestudie med effekt som sekundært endepunkt vurderes at være irrelevant evidens for langtidseffekten (6).
Studie 1i tabellen (tabelnumrene svarer til referencenummeret) viser desuden en effekt af tadalafil 5 mg daglig på komorbiditet i form af erektil dysfunktion, der ikke sjældent ses hos patienter med BPH. Knap halvdelen af patienterne havde ved studiets begyndelse let erektil dysfunktion og ca. ¼ havde moderat erektil dysfunktion. 29 % i placebogruppen og 26,4 % i tadalafil 5 mg- gruppen havde svær erektil dysfunktion ved indledningen af studiet. Effekten, målt som ændring i IIEF, ses i tabel 2. Andelen af patienter med både BPH og ED, der opnåede tilfredsstillende erektil funktion under daglig behandling med 5 mg tadalafil, er ikke undersøgt som et primært endepunkt, og medtages derfor ikke i denne anmeldelse.

Effekten på LUTS i forbindelse med BPH er ens for patienter med og uden erektil dysfunktion. Et af studierne (Broderick 2010) viser således, at tadalafil 5 mg giver en IPSS- ændring på -4,8 hos patienter med erektil dysfunktion og på -5,3 hos patienter uden EDF. Placeboeffekten er på -2,4 i begge grupper.

Bivirkninger

Se produktresumeet www.produktresume.dk 

Tabel 3: Bivirkninger ved behandling med 5 mg tadalafil i forhold til placebo og aktiv comparator

 

Andel af patienter, der oplevede mindst 1 bivirkning under behandling

Andel af patienter, der udgik af studiet på grund af alvorlige bivirkninger

Studie

Tadalafil 5 mg daglig (%)

 

Placebo (%)

 

Tamsulosin 0,4 mg daglig

(%)

Tadalafil 5 mg daglig

(%)

Placebo

(%)

Tamsulosin 0,4 mg daglig

(%)

1

57/208 (27,4)

39/200 (19,5)

 

6/208 (31,7)

3/200 (1,5)

 

2

47/155 (30,3)

30/154 (19,5)

37/152 (24,3)­

7/155 (4,5)

1/154 (0,6)

2/152 (1,3)­

3

42/161 (26,1)

36/164 (22,0)

 

3/161 (1,9)

1/164 (0,6)

 

4

40/171 (23,4)

35/172 (20,3)

40/168 (23,8)

2/171 (1,2)

2/171 (1,2)

1/168 (0,6)

5

65/212 (30,7)

45/211 (21,2)

 

12/212 (5,7)

5/211 (2,4)

 

6

246/427 (57,6)

 

22/427 (5,1)

 

­Tamsulosin 0,2 mg daglig

Der er ikke fundet studier, der sammenligner bivirkningsprofilen hos tadalafil, α1-receptorblokkere og 5α-reduktasehæmmere med bivirkninger som det primære endepunkt. Det er således ikke vist, at tadalafil har færre bivirkninger end α1-receptorblokkere og 5α-reduktasehæmmere.

Ejakulationsforstyrrelser eller erektil dysfunktion er ikke angivet som bivirkning i nogen af studie-grupperne, specielt ikke i studierne med aktiv comparator i form af α1-receptorblokkeren tamsulosin (Oelke 2012 og yokoyama 2012). Det er derfor ikke vist, at tadalafils bivirkningsprofil på dette punkt er bedre end α1-receptorblokkere.

Det eneste langtidsstudie (studie 6), der er udført, er et ublindet , ukontrolleret 1-årigt forsøg i umiddelbar forlængelse af studie 5 (tabel 1,2,3). Det primære formål med det ukontrollerede langtidsstudie var undersøgelse af sikkerheden i forbindelse med administration af 5 mg tadalafil daglig. Knap halvdelen ønskede at fortsætte i det ukontrollerede forsøg, heraf 83/ 182 (46 %) af patienterne, som havde fået tadalafil 5 mg daglig i 12 uger (6).

Interaktioner

Se www.interaktiondatabasen.dk, produktresumeet www.produktresume.dk og www.medicin.dk

Pris og sundhedsøkonomi

Præparat

Døgndosis

Pris pr. dag (11-1-2013)

Tablet Tadalafil 5 mg

5 mg

26,50 kr.

Tablet Alfuzosin 10 mg

10 mg

0,71 kr.

Tablet Doxazosin 4 mg

4-8 mg

0,96 kr.

Tablet Doxazosin 8 mg

4-8 mg

1,92 kr.

Tablet Tamsulosin 0,4 mg

0,4 mg

1,46 kr.

Tablet Terazosin 5 mg

5 mg

2,99 kr.

Tablet Dutasterid 0,5 mg

0,5 mg

4,93 kr.

Tablet Tamsulosin 0,4 mg + dutasterid 0,5 mg

0,4 mg + 0,5 mg

10,39 kr.

Tablet Finasterid 5 mg

5 mg

0,74 kr.

Priser pr. 11. Januar 2013. Priserne kan skifte hver 14. Dag. Aktuelle priser fremgår af www.medicinpriser.dk

Produktresume

Produktresume for Cialis kan findes her.

Kontakt

IRF kan kontaktes på irf@dkma.dk

Institut for Rationel Farmakoterapi 23. januar 2013

Referencer

  1. Russel Blair Egerdie et al. Tadalafil 2,5 or 5 mg Administered Once Daily for 12 Weeks in Men with Both Erectile Dysfunction and Signs and Symptoms of Benign Prostatic Hyperplasi: Results of a Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Study. J Sex Med 2012; 9: 271-281
  2. Osamu Yokoyama et al. Tadalafil once daily for lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia: A randomized placebo- and tamsulosin-controlled 12-week study in Asian men. International Journal of Urology 2012; 1-9
  3. Hartmut Porst et al. Efficacy and Safety of Tadalafil Once Daily in the Treatment of Men with Lower Urinary Tract Symptoms Suggestive of Benign Prostatic Hyperplasia: Results of an International Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. European Urology 60, 2011: 1105- 1113
  4. Matthias Oelke et al. Monotherapy with Tadalafil og Tamsulosin Similarly Improved Lower Urinary Tract Symptoms Suggestive of Benign Prostatic Hyperplasia in an International, Randomised, Parallel, Placebo-Controlled Clinical Trial. European Urology 61, 2012: 917- 925
  5. Claus G. Roehrborn et al. Tadalafil Administered Once Daily for Lower Urinary Tract Symptoms Secondary to Benign Prostatic Hyperplasia: A Dose Finding Study. The Journal of Urology 2008: 1228- 1234
  6. Craig F. Donatucci et al. Tadalafil administered once daily for lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia: a 1-year, open label extension study. BJUI 2011: 1110- 1116
  7. Den Nationale Rekommandationsliste. Midler ved benign prostatahyperplasi. www. IRF.dk
  8. www.IRF.dk (Præparatanmeldelser)


Opdateret 23 JAN 2013