Engelsk

Opgørelse over ventetider på kræft- og hjerteområdet

Hver måned indberetter regionerne til Sundhedsstyrelsen, om de maksimale ventetider på kræft- og hjerteområdet er overholdt.

N.B. Hvis intet er angivet, er der tale om indberetninger i forhold til kræft.

Antal indberetninger om overskridelse af maksimale ventetider for 2019

2. december 2019: tal for oktober og opdateringer er markeret med fed

2019

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

I alt

Region Hovedstaden

6

1

3

6

2

2

0

1

2

2

 

 

25

Region Midtjylland

4

5

5

8

6

0

2

5

2

0

 

 

37

Region Nordjylland

0

0

0

4

1

0

0

0

0

4

 

 

9

Region Sjælland

3

1

1

0

0

0

0

1

1

0

 

 

7

Region Syddanmark

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

 

 

4

I alt

15

7

10

19

9

2

2

7

5

6

 

 

82

 

Antal indberetninger om overskridelse af maksimale ventetider for 2018­

Opdateret 2. december 2019: opdateringer er markeret med fed

2018

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

I alt

Region Hovedstaden

0

1

1

1

0

1

0

0

0

4

3

10

21

Region Midtjylland

7

1

1

3

1

1

0

1

1

1

1

2

20

Region Nordjylland

0

0

1

1

1

2

3

0

6

2

1

1

18

Region Sjælland

0

1

2

2

0

3

5

21

0

0

0

3

37

Region Syddanmark

0

0

0

1

1

0

8

0

2^­­­

0

2

2

16­­­^

I alt

7

3

5

8

3

7

16

22

9

7

7

18

112^

­^ heraf 1 hjertesygdom

Opdateret 02 DEC 2019