xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kønsidentitets­forhold

Det enkelte menneskes kønsidentitet kan være forskelligt fra det køn, der konstateres ved fødslen ud fra de medfødte kønskarakteristika, og fra de samfundsmæssige og kulturelle normer forbundet med det køn man har fået tildelt ved fødslen. Ved sundhedsfaglig hjælp kan den enkelte få understøttet sin kønsidentitet og sit kønsudtryk, bl.a. gennem rådgivning og behandling.

Nogle menneskers kønsidentitet kan opleves at være forskelligt fra det køn, der konstateres ved fødslen ud fra de medfødte kønskarakteristika, og fra de samfundsmæssige og kulturelle normer forbundet med det fødselstildelte køn. Denne uoverensstemmelse kan medføre, at personen føler et kønsligt ubehag og ønsker sundhedsfaglig hjælp. Den sundhedsfaglige hjælp kan bestå af rådgivning og støttende samtaler ved afklaring af kønsidentitet samt kønsmodificerende behandling i form af hormonbehandling og kønsmodificerende kirurgi.

Sundhedsstyrelsen arbejder for at sikre høj kvalitet og lige adgang til sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. Vi rådgiver sundhedsvæsenet og udarbejder vejledninger og materialer til støtte i arbejdet. Sundhedsstyrelsen er også ansvarlig for en række initiativer i regeringens LGBTI-handlingsplan fra 2018, bl.a. etablering af et Videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold.

Transpersoner

Mennesker, der oplever en grad af uoverensstemmelse mellem kønsidentitet og fødselstildelt køn, betegnes ofte transpersoner eller transkønnede. Det er ikke alle, der føler sig som det ”modsatte” køn – en relativ stor andel transpersoner opfatter sig som nonbinære (identificerer sig ikke som udelukkende det mandelige eller kvindelige køn, men måske begge dele, hverken eller eller som noget midt imellem). Nogle lever fint med dette og andre kan opleve ubehag og få brug for hjælp.

Der er sundhedsfaglige opgaver forbundet med at hjælpe og understøtte den enkeltes
kønsidentitet og kønsudtryk. Opgaverne omfatter bl.a. rådgivning og afklaring af kønsidentitetsspørgsmål og afhjælpning af kønsligt ubehag gennem tilbud om behandling. Behandling kan fx være at hindre udvikling af kønskarakteristika (stophormoner) eller ændre disse (kønsmodificerende behandling med krydshormoner), som patientens ubehag er rettet mod. Derudover kan der foretages kønsmodificerende kirurgi.

Læs mere om rammer og muligheder for rådgivning og behandling:

Vejledning om sundhedsfaglig hjælp

Behandlingsmuligheder

Behandlingssteder

Hvem kan få behandling?

Klagemuligheder

Faglige begreber

Opdateret 05 JUL 2022